Senior Adviseur Bewaken en Beveiligen

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD21/NCTV/210224
 • Plaatsingsdatum 8 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het programma Bewaken en Beveiligen (PBB) is verantwoordelijk voor het treffen van proportionele bewakings- en beveiligingsmaatregelen om personen, objecten, diensten die tot het zgn Rijksdomein behoren te beschermen. Er wordt centrale regie gevoerd op de ontsluiting van dreigingsinformatie en de vertaling daarvan in benodigde maatregelen. Vanuit de verantwoordelijkheid voor het stelsel bewaken en beveiligen en het stelsel speciale eenheden regisseert het programma niet alleen onderhoud maar ook duurzame ontwikkeling en implementatie van een samenhangend bewakings- en beveiliging beleid.

Bewaking en beveiliging zijn de steunpilaren voor een veilig Nederland. Vertegenwoordigers van onze democratische rechtstaat dienen hun werk veilig en zonder vrees te kunnen uitoefenen. De omgeving en de omstandigheden waarin het stelsel opereert veranderen echter in rap tempo. Je werkt als senior adviseur binnen dit programma aan het uitvoeren van beveiligingsopdrachten en het leveren van een bijdrage aan het bewaken en het verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van beveiligings-beslissingen.
De (senior) adviseur draagt in belangrijke mate bij en geeft vorm aan de ontwikkeling en effectuering van de strategische advisering over het domein bewaken beveiligen. De werkzaamheden zijn divers: Je adviseert over en bereidt (complexe) beveiligingsbeslissingen voor waarna je adequaat operationele diensten en gezag informeert over deze beveiligingsbeslissing. Je formuleert schriftelijk en/of mondeling relevante vraagstellingen aan politie en veiligheids- en inlichtingendiensten om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de dreiging. Dit doe je in teamverband en naast het leveren van advies fungeer je als sparringpartner en coach voor je collega adviseurs. Hoofdlijnen zie je snel en je weet verbanden te leggen tussen uitvoering en beleid. Je onderhoudt een relatienetwerk met vertegenwoordigers van de verschillende (operationele) partners en zorgt voor goede onderlinge verbindingen en samenwerking. Tevens ben je contactpersoon voor te beveiligen personen waarin je een toelichting geeft over het dreigingsbeeld en de eventuele noodzaak voor maatregelen.
Ten tijde van een crisis draag je bij aan een snelle en daadkrachtige uitvoering van de genomen beslissingen uit de crisisbesluitvormingsstructuren. Je adviseert de programmamanager over te nemen beslissingen bij crises en incidenten.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de NCTV is om bij te dragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken, met als doel het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting. Als coördinator zorgt de NCTV voor de strategische verbinding tussen alle betrokken spelers in het Nederlandse veiligheidsdomein, voor het reduceren van nationale veiligheidsrisico’s en - als het erop aan komt - het beheersen van nationale crises.
De NCTV monitort ernstige dreigingen van alle aard maar richt zich in zijn aanpak op de security aspecten. Op dit moment ligt de focus op terrorisme en cyber- en statelijke dreigingen. Te midden van technologische ontwikkelingen, geopolitieke verschuivingen, andere maatschappelijke verhoudingen en verwachtingen van de samenleving, moet de NCTV optimaal kunnen inspelen op complexe en veranderlijke dreigingen tegen de nationale veiligheid.
In de koude fase, als er geen incident of crisis is, stelt de NCTV de veiligheidspartners in staat om aan de hand van dreigingsbeelden en beleidsevaluatie te bezien of beleidsinzet en maatregelen gewijzigd of geïntensiveerd moeten worden. De organisatie is in deze fase gericht op het prepareren en versterken van het netwerk. In een warme fase is de NCTV vanuit de verantwoordelijkheid voor de nationale crisiscoördinatie de organisatie die besluiten over overheidsoptreden voorbereidt, het netwerk leidt en verantwoordelijk is voor de crisiscommunicatie.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

VacaturePBB@nctv.minjenv.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VacaturePBB@nctv.minjenv.nl

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Programma Bewaken en Beveiligen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder (s8)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur digitaal informatiebeheer NCTV

NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon