Senior Adviseur bureau directeursondersteuning

Dienst Toeslagen

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Administratief / secretarieel
 • Vacaturenummer 1213690
 • Plaatsingsdatum 17 augustus 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Binnen Dienst Toeslagen is een bureau directeursondersteuning (BDO) ingericht bestaande uit experts op verschillende terreinen. Het BDO levert directe ondersteuning aan de directeur en het managementteam. BDO kent onder andere de volgende hoofdtaken: 

 • Bestuurlijke ondersteuning (waaronder een beleidsadviseur voor politiek-bestuurlijke zaken en een secretaris)
 • MT ondersteuning (secretaris)
 • Uitvoeringstoetsen en bijdrage aan uitvoeringsbeleid
 • Planning, finance en control
 • Businessanalyse
 • Bedrijfsjuridisch advies, waaronder AVG en Woo

Dienst Toeslagen, en daarmee BDO, is nog volop in ontwikkeling. Eén van de taken van het BDO is om een kwalitatief sterke relatie te leggen tussen de uitvoering van toeslagen en de beleidsontwikkeling daarover. De veranderingen als gevolg van de problematiek met de kinderopvang, en de daarop gewenste vernieuwingen maken het nodig dat de uitvoering een stevige inhoudelijke input brengt richting de opdrachtgevende departementen. Deze bijdrage vanuit de uitvoering is van essentieel belang voor het maken van duurzaam beleid en een mensgerichte uitvoering naar de burgers. De rol van BDO daarin is om actief, samen met de organisatie, oplossingen aan te dragen voor dilemma’s waar burgers in de uitvoering tegenaan lopen. Deze dilemma’s / vraagstukken komen zowel uit de uitvoering / medewerkers zelf, als via het politieke kanaal of via burgersignalen of klachten.

Jij maakt deel uit van het team Bureau directeursondersteuning (BDO). In jouw rol als senior adviseur bij Toeslagen ligt jouw primaire verantwoordelijkheid bij de ondersteuning van het MT Toeslagen op bestuurlijk niveau. In jouw rol van adviseur ben jij de schakel tussen de bij alle toeslagen horende wet- en regelgeving en (alle aspecten in) de uitvoering. Als zodanig ben je aanspreekpunt voor het Ministerie van Financiën en de opdrachtgevende ministeries: je fungeert als spin in het web en zorgt voor afstemming.

Met andere afdelingen van Toeslagen stel je o.a. uitvoeringstoetsen op, adviseer je over voorgenomen wetswijzigingen, zorg je voor de conceptbeantwoording van Kamervragen en weet je als geen ander welke effecten van nieuwe wetgeving waar in de organisatie gevolgen hebben. Je kunt goed verbanden leggen tussen het primaire proces van de toeslagen, de ketenpartners, de bedrijfsvoering en de bestuurlijke wensen. Je weet gemakkelijk relevante organisatieonderdelen van de Belastingdienst en Toeslagen zelf te betrekken en je zorgt voor afstemming en gedeelde standpunten.

 • Je hebt WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bestuurlijke richting.
 • Je beschikt bij voorkeur over relevante ervaring in een vergelijkbare functie, bijvoorbeeld in een grote (uitvoerings)organisatie of bij de overheid.
 • Je hebt inzicht in politieke, bestuurlijke en financiële verhoudingen
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent in staat om de organisatie en de context waarbinnen die opereert snel te begrijpen.


Jouw competenties:

 • Bestuurssensitief
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Overtuigingskracht
 • Accuraat

 

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. *Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.  

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vinden op 13 september 2023 de eerste gesprekken plaats.  Op 18 september 2023 volgt het tweede gesprek. Zet beide data dus vast in je agenda. De instroomdatum is 1 november 2023.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv. Kandidaten woonachtig in het zuiden van het land, oosten of noorden nodigen wij van harte uit te reageren. Voor diverse standplaatsen zijn wij op zoek naar geschikte kandidaten. 

Medewerkers van Toeslagen die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

Toeslagen zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Toeslagen van het directoraat-generaal Toeslagen zorgt voor het juist, tijdig en rechtmatig toekennen en uitbetalen van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Je werkzaamheden zijn gericht op verschillende vormen van interactie, gericht op de individuele behoeften, het gedrag en de omstandigheden van de toeslagbetrokken burger. Je werkt aan de hand van duidelijke klantbeloftes en past hierin de menselijke maat toe. Dit doen we op een zo efficiënt mogelijke manier en met minimale inspanning voor de burger.

Dienst Toeslagen

Toeslagen maakt vitale voorzieningen voor iedereen betaalbaar. Dát is onze missie! 

Miljoenen mensen in Nederland krijgen een of meer toeslagen die voor hen onmisbaar zijn om de kosten te betalen van de zorgverzekering, de zorg voor kinderen en ruimte om te wonen. Dienst Toeslagen draagt bij aan financieel gezonde huishoudens door het uitkeren van deze toeslagen. Zo heeft iedereen in onze maatschappij toegang tot de meest vitale voorzieningen. Drie vragen staan centraal in ons werk en vormen het kompas in ons dagelijks handelen: Is het rechtvaardig? Doen we het samen? Zijn we aanspreekbaar? 

Bij dienst Toeslagen gebeurt veel. We werken met hart en ziel aan herstel van de kinderopvangtoeslagen. En daarnaast gaat het reguliere werk voor de huur-, zorg- en andere toeslagen onverminderd door. We trekken lering uit wat beter kan. Toeslagen maakt de komende jaren dus een sterke ontwikkeling door. Naar de best mogelijke dienstverlening voor burgers. Met medewerkers die weten hoe dat moet. Maatwerk waar kan. Toezicht waar moet. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roland van Wageningen - Bouaddi, teamleider BDO

06 - 21 54 66 94

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Daniella Tempelmans Plat, adviseur Werving & Selectie

06 - 15 89 79 24

Solliciteren?

Dienst Toeslagen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur bureau directeursondersteuning

Dienst Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur bureau directeursondersteuning

Dienst Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Keten en Invordering

Dienst Toeslagen
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon