Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur chemische stoffen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 3 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VSP-083
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het centrum Veiligheid van Stoffen en Producten is op zoek naar een enthousiaste senior adviseur die goed op de hoogte is van het internationale stoffenbeleid. Wij bieden een afwisselende en dynamische functie waarin jou gevraagd wordt je in te zetten om het gebruik van chemische stoffen veiliger en duurzamer te maken. In deze functie ontwikkel je voorstellen voor (inter)nationaal beleid om te stimuleren dat zorgstoffen worden vervangen door minder schadelijke alternatieven. Je hebt daarbij oog voor de politieke en maatschappelijke consequenties van deze voorstellen. Je stuurt experts aan en vertaalt hun bevindingen in voorstellen ter ondersteuning van de uitvoering van de Europese verordening REACH. Deze betreffen met name de identificatie van nieuwe zorgstoffen en de evaluatie van de gevaarseigenschappen of de blootstelling van het gebruik van chemische stoffen.

Daarnaast signaleer je proactief strategische ontwikkelingen en legt voor de Nederlandse overheid verbanden tussen verschillende beleidsterreinen en regelgeving, zoals REACH, afvalstoffen en circulaire economie. Je weet bevindingen van experts met een strategische blik om te zetten naar beleidsadviezen voor onze opdrachtgevers.

Identificatie nieuwe zorgstoffen
Vanuit de REACH registratiedossiers is steeds meer informatie beschikbaar over het gebruik en de eigenschappen van chemische stoffen. Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) screent alle dossiers om mogelijke nieuwe zorgstoffen te identificeren. Na een eerste selectie van stoffen volgt een nadere beoordeling waarbij onderzocht wordt welke vervolgmaatregelen vanuit veiligheidsoogpunt wenselijk zijn. Bureau REACH speelt hier namens Nederland een actieve rol in. Je vertegenwoordigt Nederland in het overleg tussen lidstaten en ECHA. Ook stem je met andere lidstaten af welke stof door welke lidstaat wordt opgepakt.

Stoffenevaluaties
ECHA beoordeelt in nauwe samenwerking met de lidstaten of bedrijven een goede veiligheidsbeoordeling hebben gemaakt van hun stoffen. Ook wordt beoordeeld of voorgenomen proefdieronderzoek noodzakelijk is en of er kennislacunes zijn. In deze functie coördineer je voor Nederland de verschillende beleidsondersteunende en –adviserende werkzaamheden op het gebied van dossier- en stofevaluatie.

Voor beide aspecten heb je nauw contact met de verantwoordelijke ministeries van IenW, SZW en VWS. Het doel is om zo effectief mogelijk nieuwe mogelijke zorgstoffen te identificeren en de zorgen over de veiligheid van specifieke stoffen om te zetten in eisen aan het bedrijfsleven voor aanvullende informatie. Je betrekt op gepaste wijze maatschappelijke partijen bij deze activiteiten.

Je komt te werken bij een gezaghebbend instituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat zich inzet voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Dat doet het RIVM door middel van onderzoek en het verzamelen en toepassen van kennis.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante natuurwetenschappelijke universitaire opleiding.
 • Je hebt kennis van de nationale en internationale wet- en regelgeving voor chemische stoffen zoals REACH.
 • Je hebt kennis van risicobeoordeling van chemische stoffen.
 • Je bent een generalist en hebt minimaal vijf jaar ervaring in beleidsadvisering, het opereren in beleids- en wetgevingsprocessen, het vertalen van belangen en het overbruggen van tegenstellingen van betrokkenen.
 • Je hebt ervaring met overleg in internationaal verband en kunt daarbij de Nederlandse standpunten en adviezen overtuigend presenteren.
 • Je hebt oog voor de afzonderlijke beleidsterreinen van de verschillende ministeries en weet de verbinding daartussen te leggen bij het uitvoeren van je taken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het effectief aansturen van werkzaamheden en betrokken experts.
 • Je hebt een nationaal en internationaal netwerk binnen het veld van chemische stoffen.
 • Je treedt daadkrachtig, tactvol en motiverend op naar betrokken overheden, organisaties en bedrijven.
 • Je bent communicatief vaardig en kunt ingewikkelde materie voor een breed publiek toegankelijk maken; je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels.

Je beschikt over de volgende competenties:

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerking
 • Flexibiliteit
 • Overtuigingskracht
 • Creativiteit
 • Omgeving sensitiviteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

We ontvangen je sollicitatiebrief graag uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier, waarbij je je motivatiebrief mag richten aan Albert Klingenberg, Hoofd Afdeling Industriële chemicaliën.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten (VSP)
Het Centrum levert een zichtbare en effectieve bijdrage aan het verantwoord en duurzaam produceren, gebruiken en transporteren van stoffen en producten. Daarnaast werken we aan een verantwoord en veilig gebruik van gentechnologie. Zo bevordert VSP de gezondheid van burgers en de veiligheid van de leefomgeving in binnen- en buitenland, in een tijd van sterk innoverende technologie.
VSP verricht wetenschappelijk onderzoek en stelt betrouwbare kennis breed beschikbaar. In de praktijk geven we goed toepasbaar advies en ondersteuning aan (inter)nationale overheden bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum initiatieven gericht op een verantwoord gebruik van stoffen, producten en nieuwe technologie in een duurzame economie. Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld consumentenblootstelling, risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Voor onze opdrachtgevers en de maatschappij is VSP een onafhankelijke, betrouwbare en transparante partner.

Afdeling Industriële Chemicaliën
De afdeling Industriële Chemicaliën voert binnen het Centrum VSP voor de Nederlandse overheid een breed scala aan taken uit, gericht op het implementeren van de REACH- en CLP-verordeningen, het Verdrag van Rotterdam en het Verdrag van Stockholm. Bureau REACH bereidt Nederlandse deelname in overlegstructuren voor, zoals vergaderingen van het comité van lidstaten, de besluitvorming op grond van deze verordeningen en de wetenschappelijke comités van ECHA.
De afdeling coördineert de totstandkoming van OECD-testrichtlijnen, doet methodologisch onderzoek op het gebied van socio-economische analyse en emissies van stoffen. De afdeling is zowel nationaal als sterk internationaal georiënteerd. De afdeling bestaat nu uit 22 medewerkers. De afdeling is in 2017 versterkt met het thema circulaire economie en (beleids) advisering over chemische stoffen, producten, materialen en afval. Al eerder is besloten de kennis over milieueconomie te versterken, met als doel de kosten en baten van milieumaatregelen beter in kaart te brengen en er beter over te kunnen adviseren.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Al meer dan 100 jaar zet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving.

Als kennisinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid, voeding, milieu en veiligheid vervult het RIVM de rol van betrouwbare adviseur (Trusted Advisor). In deze rol ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Het RIVM voert kennisintensieve taken uit zoals het Rijksvaccinatieprogramma, de Bevolkingsonderzoeken en CBRN (Chemische, Biologische, Radiologische, Nucleaire) crises en verricht daartoe zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal kennisproducten uit: publicaties, adviezen, rapporten en factsheets.

Het RIVM kiest positie midden in de maatschappij, om zo iets te betekenen voor anderen – voor opdrachtgevers, voor netwerk- en ketenpartners en voor de maatschappij als geheel. Deskundig, betrouwbaar en waakzaam zijn belangrijke kernwaarden, naast onafhankelijk, omgevingsbewust, dienend en verbindend. Samenwerken is essentieel voor het RIVM van nu en de toekomst. Het RIVM bouwt aan nieuwe netwerken en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierbij richt het RIVM zich op vernieuwing en flexibiliteit. Een ondernemende houding, lef, transparantie en een stevige dosis lerend vermogen zijn voor het RIVM van wezenlijk belang. Bij het RIVM, gevestigd te Bilthoven, werken ongeveer 1800 mensen.

RIVM. De zorg voor morgen begint vandaag.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Albert Klingenberg, Hoofd Afdeling Industriële chemicaliën

06-52096865

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Linda de Greef-Norden, Vacaturebeheer

030-2743682

Asmae Uali, Vacaturebeheer

030-2742054

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel beheerder Nationaal Meetnet Radioactiviteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager stikstof

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager Zwangerenscreening (PSIE) / Projectleider

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon