Senior adviseur CIO-office

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 6 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer DIV_20230202_12
 • Plaatsingsdatum 23 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

ICT en gebruik van data spelen in onze maatschappij een steeds belangrijkere rol, ook bij het maken en uitvoeren van beleid. Door onderzoek en advisering help jij als senior adviseur binnen het CIO-office van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat én Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om IV en digitalisering naar een hoger niveau te brengen. Dankzij jouw inzicht en adviezen houden we op het gebied van beleid en uitvoering grip op relevante ICT-ontwikkelingen.

Binnen het cluster IV Organisatie en Strategie werk jij als senior adviseur mee aan de departemententale informatieplannen en andere visies en strategieën zoals bijvoorbeeld een innovatiestrategie, platformstratategie, of cloudstrategie. Daarnaast draag jij actief bij aan de inrichting en ontwikkeling van het cluster en kan jij als ervaren adviseur de meer junior medewerkers coachen en zo bijdragen aan hun ontwikkeling. In de breedste zin help je om de informatievoorziening binnen onze beide ministeries verder te brengen en onze maatschappelijke doelen te bereiken.

Vanuit je expertise op het gebied van informatievoorziening, ICT en digitalisering leg je verbinding met beleidscollega’s en collega’s van uitvoeringsorganisaties. Daarbij geef je advies over het samenspel tussen de maatschappelijke opgaven waar zij voor staan, de bijbehorende informatievoorziening en de noodzakelijke ICT. Je geeft daardoor invulling aan strategisch informatiemanagement.

Verduurzaming van de industrie, de transitie naar kringlooplandbouw, werken aan een klimaatneutrale economie. Een kleine greep uit de voor Nederland cruciale opgaven van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Opgaven waarbij informatievoorziening en automatisering een centrale rol vervullen: om op basis van een robuust ICT-landschap te kunnen werken met betrouwbare data, de juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen én deze waar nodig bij te stellen. Als senior adviseur voer je van a tot z de regie over projecten die hierop van toepassing zijn.

Jouw belangrijkste opgaven voor de komende periode? De informatieplannen van EZK en LNV voor de jaren 2023-2027 uitwerken en (helpen) uitvoeren. Daarbij werk je tegelijkertijd aan verschillende thema’s zoals informatieplanning, technologie en innovatie, ontwikkeling van sturingsinstrumenten en strategie en beleid. Deze breedte van je rol maakt je functie juist zo boeiend.

Je vertaalt de diverse thema’s en vraagstukken naar meer concrete plannen voor EZK en LNV. Dit betekent onder meer dat je richting en invulling geeft aan de aanpak en planning en de vereiste expertises mobiliseert die nodig zijn om de belangrijkste opgaven te realiseren.

In deze functie ben je zowel aanjager als initiator, ondersteuner en adviseur. En elke opgave bekijk je vanuit meerdere perspectieven. Juridisch, financieel, economisch, communicatief; al deze perspectieven op hetzelfde vraagstuk zijn relevant om tot een goede oplossing te komen.

Mensen motiveren en verbinden, daar ben jij goed in. En samenwerking vind je belangrijk, want samen sta je sterker. Je kunt dan ook als de beste projecten organiseren, leiden en succesvol realiseren. Daarbij houd je het overzicht in al je werkzaamheden, zorg je dat de neuzen in dezelfde richting staan en ga je in alle opzichten voor het maximale resultaat. Dit doe je met veel gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen, waarbij je goed om kunt gaan met de verschillende belangen. Tegelijkertijd houd je onder alle omstandigheden je doel scherp voor ogen. Bovendien functioneer je goed zelfstandig en werk je tegelijkertijd graag samen in een team.

Wat we verder vragen:

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur op het gebied van informatica, technische bestuurskunde of in een vergelijkbare richting.
 • Je hebt ruime ervaring in een rol als projectleider of programmamanager op het snijvlak van informatievoorziening en ICT, het liefst ook binnen de (Rijks)overheid.
 • Je hebt brede kennis van verandermethodieken, verschillende project- en programmamanagementmethodieken en projectmatig werken in algemene zin.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van programmaplannen, plannen van aanpak, planningen en begrotingen.
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijk communicatievaardigheden.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

CIO-Office, cluster IV-Organisatie en Strategie

Het CIO-Office is onderdeel van de gezamenlijke directie Informatievoorziening van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). We werken voor beide ministeries, inclusief al hun uitvoeringsorganisaties en agentschappen. We verbinden en adviseren de verschillende organisaties op het gebied van digitalisering en informatisering. Daarbij blijven de afdelingen en diensten van de ministeries zelf verantwoordelijk voor hun processen.

Op ons terrein zijn we de strategische paraplu voor EZK en LNV, waarbij we nauw samenwerken met specialisten binnen de diverse organisaties. Ons gezamenlijke doel? Vanuit de brede expertise die we binnen het CIO-Office hebben, helpen we de circa veertig organisaties waarmee we werken om hun belangrijke beleidsopgaven te realiseren. Dit doen we vanuit vier clusters, waaronder jouw cluster IV-Organisatie en Strategie.

Cluster IV-Organisatie en Strategie
Je gaat als senior adviseur aan de slag bij ons cluster IV-Organisatie en Strategie (IVOS). Een leuk team dat de komende periode nog flink zal gaan groeien.

Samen ondersteunen en adviseren we heel EZK, LNV en hun onderdelen bij het realiseren van de doelstellingen en strategie die op het gebied van digitalisering voor de beide ministeries in informatieplannen voor de langere termijn zijn vastgelegd. Daarbij bewaken we bovendien dat de inhoud en uitvoering van de plannen aansluiten bij het Rijksbeleid en de I-strategie van het Rijk. Hierin zijn voor de periode 2021-2025 de prioriteiten van de Chief Information Officers (CIO’s) van het Rijk op het vlak van informatievoorziening gedefinieerd. Iedere prioriteit is uitgewerkt in actiepunten.

Informatievoorziening, technologie en digitalisering staan in alles wat we doen centraal. Daarbij hebben we op ons expertisegebied een spilfunctie op het vlak van advisering, ondersteuning en relatiebeheer tussen de CIO’s van EZK en LNV, het CIO-Office, de politieke en ambtelijke top, directies, management en beleidscollega’s. Dit voor de verschillende taakgebieden die we onderscheiden: organisatie, governance en besturing, strategie en beleid, strategisch informatiemanagement, technologie en informatie, digitaal leiderschap en informatieplanning.

Als senior adviseur informatievoorziening heb je organisatiebreed een invloedrijke rol op al deze taakgebieden. Een functie die je grotendeels op jouw manier en zelfstandig kunt invullen en waarin je tegelijkertijd nauw samenwerkt met collega’s van heel EZK, LNV en de dienstonderdelen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van LNV werkt nauw samen met het ministerie van EZK. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nadeem Taverne, coördinator IV-Organisatie en Strategie

06- 11 11 58 45

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ronald Garretsen, senior adviseur recruitment

06-2963 6873

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur CIO-office

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Junior adviseur digitale weerbaarheid en privacy

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inkoopadviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon