Senior Adviseur CL HR-beleid

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.914 - €6.317
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 26 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 516216
 • Plaatsingsdatum 23 augustus 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Functionaris is, samen met de andere collega’s bij de hoofddirectie Personeel in het cluster HR-beleid, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuw beleid en het onderhouden en wijzigen van het al bestaande beleid op het gebied van personeel. Je voert hierover overleg met de ‘stakeholders’ binnen de defensieorganisatie en extern met vertegenwoordigers van centrales van overheidspersoneel en andere departementen.

De focus van de te werven functionaris is in beginsel op een of meerdere dossiers binnen het werkterrein van het cluster HR-beleid. Te denken valt aan beleidsvormende taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van (onder meer) het algemeen personeelsbeleid, zoals de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de dossiers ‘drugsbeleid’ en ‘reservisten’. Dossiers kunnen wisselen, afhankelijk van actualiteiten en/of de aanwezige competenties van de teamleden. Daarnaast kan hij/zij belast worden (met delen van) andere binnen het cluster belegde dossiers. Netwerken en het onderhouden van contacten staan centraal in de functie.

Verder kan de functionaris tevens elders binnen de hoofddirectie Personeel dan wel de Bestuursstaf flexibel worden ingezet om werkzaamheden te verrichten overeenkomstig de functiebeschrijving.

Kwalificaties

 • Wo-werk- en -denkniveau, bij voorkeur met een opleidingsrichting of werkervaring in P&O of met een juridische achtergrond.
 • Ervaring op de genoemde dossiers heeft de voorkeur.

Competenties

 • analyseren
 • conceptueel denken
 • communiceren
 • nauwkeurig
 • samenwerken
 • omgevingsgericht
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.914 Max. €6.317 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

 • Heb je nog niet het juiste veiligheidsscreeningsniveau? Houd er dan rekening mee dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd. Eventuele interne kandidaten worden in de selectieprocedure eerst behandeld alvorens de selectie wordt uitgebreid met externe kandidaten.
 • Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Hoofddirectie Personeel (HDP) maakt deel uit van het Directoraat-Generaal Beleid van de Bestuursstaf. Aan de HDP zijn de volgende taken en verantwoordelijkheden opgedragen:
• Het ontwikkelen en onderhouden van personeelsbeleid, waaronder mede te verstaan arbeidsvoorwaardenbeleid;
• Het ontwikkelen en onderhouden van (militair) gezondheidszorgbeleid (MGZ);
• Het borgen van (rijksbrede) wet- en regelgeving in de arbeidsvoorwaarden van Defensie;
• Het voeren van het overleg met de centrales van overheidspersoneel over de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden;
• Het voeren van regie en het stellen van kaders over het personele/MGZ functiegebied teneinde samenhang tussen beleid en uitvoering te bewerkstelligen.
• Last but not least: de Minister van Defensie is werkgever van ongeveer 41.000 militairen en 16.000 burgerambtenaren. De HDP ondersteunt de Minister in die rol.

De functie is bij de HDP ondergebracht in het cluster HR-Beleid. In dit cluster worden de beleidsvormende taken en verantwoordelijkheden ondergebracht ten aanzien van (onder meer) het algemeen Personeelsbeleid zoals de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van sourcing, medezeggenschap & georganiseerd overleg, flexibel personeelssysteem, buitenlandbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid. Sommige onderwerpen overstijgen de hierboven genoemde onderwerpen. Het cluster voert het secretariaat van de werkgroepen Algemeen Personeelsbeleid (AP) en Reorganisaties (REO).

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het Ministerie van Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Het hoofddoel is het gereedstellen en het beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal, koninkrijks, als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de bewindspersonen sturing aan. Dat gebeurt door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Het Defensiebeleid wordt ontwikkeld binnen het Directoraat-Generaal Beleid (DGB).

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coordinatiecentrum P&O

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coordinatiecentrum P&O

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Personeelslogistiek, Zorg en Ontwikkeling

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur vastgoed

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker DIA

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf, Directoraat-generaal Beleid
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon