Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur CO2-emissies

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Emissieautoriteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Reageren voor 1 oktober Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer NEA_20190614_11/12
 • Plaatsingsdatum 12 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

We staan voor een omvangrijke maatschappelijke klimaatopgave. En jij kunt hieraan bijdragen. Combineer je vanuit een sterke inhoudelijke oriëntatie op het klimaatinstrument emissiehandel graag uitvoering met een brede blik op beleidsmatige klimaatvraagstukken? Dan is de functie van senior adviseur CO₂-emissies iets voor jou.

Bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) werken we aan een Nederland met minder CO₂-uitstoot. Zo’n vierhonderd veelal complexe industriële bedrijven nemen deel aan het  Europese emissiehandelssysteem en zij zijn samen verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de Nederlandse CO₂-uitstoot.

Je draagt bij aan de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van het monitoren van CO₂-emissies en de toewijzing van gratis emissierechten voor de uitvoering van het emissiehandelssysteem. Hierbij valideer jij de aanpak van emissiemonitoring die bedrijven voorstellen en behandel je meldingen en aanvragen rondom de toewijzing van emissierechten.

Daarnaast analyseer je data en onderzoek je vraagstukken in relatie tot beleidsadvisering (nationaal en internationaal). Maatschappelijke en beleidsmatige klimaatvraagstukken vragen in toenemende mate om input vanuit de kennis en data van de NEa. Het kan dus zomaar dat er de komende tijd ook nieuwe uitvoeringstaken bij ons worden belegd. En daar kun jij een rol in spelen.

Met jouw brede blik en sterke inhoudelijke drive vind je snel je weg in wet- en regelgeving en spot je belangrijke details. Ontwikkelingen in je omgeving en in het beleid houd je scherp in de gaten en vertaal je naar het werk van de NEa.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in een technische richting of gelijkwaardig niveau.
 • Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld op het gebied van (proces)technologie en/of luchtemissie(metingen).
 • Je hebt ervaring met het doorgronden van en adviseren over complexe wet- en regelgeving, en kunt dit omzetten naar concrete acties.
 • Je hebt kennis van en ervaring met data-analyses met Excel en Access.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van emissiehandel, meetinstrumentatie en metrologie.
 • Je hebt affiniteit met (proces)technische vraagstukken.
 • Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk, en hebt een goede beheersing van het Engels.
 • Je bent leergierig en kunt je aantoonbaar snel inwerken in een nieuw vakgebied.
 • Je bent analytisch en strategisch sterk, organisatiesensitief, omgevingsbewust, flexibel, zelfstandig en resultaat- en oplossingsgericht.
 • Je kunt goed samenwerken en bent in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Bij de Nederlandse Emissieautoriteit stellen we jaarlijks in goed onderling overleg vast hoe we de medewerkers inzetten binnen de organisatie. Dat betekent dat je ook bij andere domeinen inzetbaar bent.
 • Het benaderen van referenten kan deel uitmaken van de procedure, net als het overhandigen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • Ben je een sollicitant in dienst van het rijk met een aanwijzing als herplaatsings- of verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van de aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Emissieautoriteit bestaat uit twee inhoudelijke afdelingen: Energie voor Vervoer en Emissiehandel. Daarnaast is er een ondersteunende afdeling Strategie en Organisatie.

Domein Emissiehandel
Binnen het domein Emissiehandel staat het marktinstrument centraal, waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De handel in emissierechten (emissiehandel) is de handel in emissieruimte: het recht om een bepaalde hoeveelheid broeikasgassen uit te stoten. Doordat vragers en aanbieders handelen in emissierechten, krijgt broeikasgasuitstoot een prijs.

Onze doelgroep bestaat onder meer uit de energiesector, de chemische industrie, raffinaderijen en de luchtvaartsector. We geven voorlichting, verlenen vergunningen, behandelen meldingen en beheren het Nederlandse deel van het Europese CO₂-register. Het domein voert ook berekeningen uit voor de toewijzing van gratis emissierechten, treedt op als veiler van de Nederlandse emissierechten, controleert (ter plaatse) of deelnemers hun uitstoot bepalen en op de juiste manier rapporteren, legt sancties op als dat nodig is en adviseert over uitvoeringsconsequenties.

Ons domein is in beweging. Komende jaren worden aanpassingen doorgevoerd in het Europese emissiehandelssysteem, het takenpakket wordt mogelijk binnenkort uitgebreid en we willen de effecten van ons werk nadrukkelijker gaan monitoren.

Taakveld Monitoring en Toewijzing
Het taakveld Monitoring en Toewijzing verleent vergunningen en houdt deze actueel. Daarnaast bewaken we de kwaliteit van monitoring van CO₂-emissies, van de toewijzing van emissierechten en van de emissiegegevens. Het taakveld draagt bij aan bredere, thematische projecten en onderzoeken, bijvoorbeeld ten behoeve van nationale klimaatinstrumenten.

Daartoe adviseren we ook de betrokken ministeries, werken we samen met collega-autoriteiten binnen Europa en nemen we deel aan technische werkgroepen in Brussel. Het werk kenmerkt zich door een grote verantwoordelijkheid, complexe internationale regelgeving, grote financiële belangen en doorlopende nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en diensten.

Vanwege de groeiende omvang van de werkzaamheden wordt het team uitgebreid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Emissieautoriteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Nederlandse Emissieautoriteit
De Nederlandse Emissieautoriteit is een kleine daadkrachtige organisatie van circa 60 fte, met als taak goede uitvoering te geven aan verschillende instrumenten van het klimaatbeleid. Het is een kleine organisatie waar veel van iedereen gevraagd wordt, maar waar je inspanningen ook snel tot resultaat kunnen leiden.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Maaike Breukels, Domeinhoofd Emissiehandel

06-15879192

De heer Alex Pijnenburg, Coördinator Taakveld Monitoring en toewijzing

06-52096873

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Nederlandse Emissieautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur diervoeder en dierlijke bijproducten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats 1 x werkgebied Noord-Nederland en 1 x Zuid-Nederland
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur diervoeder en dierlijke bijproducten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Werkgebied Noord-Nederland
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker voedselzekerheid en water in Benin

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Cotonou
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon