Senior adviseur Communicatieportefeuille, BDO

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 5 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 1199034
 • Plaatsingsdatum 23 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Wij zijn verantwoordelijk voor de ontvangst, verwerking en verzending van de (fiscale) gegevens van- en aan burgers en bedrijven. 

Dit doe jij bij de Belastingdienst/ directie CAP    

Je werkt samen met ca. 15 collega’s vanuit het Bureau Directeursondersteuning (BDO) CAP in een multidisciplinair team (ca. 15 fte) dat de directie in brede zin ondersteunt. Het takenpakket van het BDO omvat zowel strategisch/beleidsmatig adviserende activiteiten als ook een aantal faciliterende en tactische uitvoeringstaken. De adviseurs binnen het BDO zijn actief op verschillende expertisegebieden, waaronder advisering t.a.v. strategie, communicatie, HR- en bedrijfsvoeringsthema’s en (advisering t.a.v.) programma’s en projecten. Hun effectiviteit is gebaseerd op hun kennis en ervaring, de multidisciplinaire samenwerking en het leggen van de juiste verbindingen met zowel de interne organisatie CAP als de overige onderdelen van de Belastingdienst en de externe omgeving. 

Een unieke baan, omdat …

Je in jouw rol als senior adviseur de directie in de volle breedte ondersteunt en met name verantwoordelijk bent voor de communicatieportefeuille. Daarbij ligt de focus in je werkzaamheden op:

 • agendering van communicatievraagstukken binnen CAP en aanspreekpunt zijn voor communicatievragen vanuit de onderdelen van CAP.
 • coördinatie van de afstemming met de Corporate Dienst Communicatie (CDC).
 • toepassen van de communicatiestrategie en de huisstijl bij de realisatie van
 • middelen ter ondersteuning van communicatie binnen CAP.
 • borgen van de actualiteit en de juistheid van het intranet van het CAP door het inrichten van een content organisatie.
 • zorgdragen voor de acceptatie van voorstellen, plannen en bijdragen coördineren van communicatieacties binnen CAP.
 • schakelen met CDC over communicatievraagstukken en relevante ontwikkelingen, waaronder werkbezoeken van de ambtelijke top en bewindslieden en Kamervragen.
 • invullen van procesregie, sturen op gemaakte afspraken en monitoren van service-levels(contractmanagement).
 • periodiek evalueren van de samenwerking met CDC.
 • je hebt een geoefend oog en oor voor de ontwikkelingen binnen de Belastingdienst die de processen waarvoor de directie CAP opgesteld staan kunnen raken en voor de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op dat vlak.

Alles bij elkaar genomen: een uitdagende functie op seniorniveau waarbij jij als sparringpartner voor het brede managementteam van CAP in nauwe samenwerking met collega’s invloed uitoefent op de koers en de bijdragen van de directie CAP aan de opgave van de Belastingdienst.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Ik ben als senior adviseur met portefeuille Communicatie vanuit het bureau directeursondersteuning de schakel tussen beleid, besturing en uitvoering van de directie CAP, belastingdienstbrede en externe ontwikkelingen, en verbindt deze doorlopend met elkaar” Marjan, senior adviseur.

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau en bij voorkeur een wo-masterdiploma in een relevante richting zoals Rechten, Economie, Communicatie- en Informatiewetenschappen of Bestuurskunde.
 • Je beschikt over meerjarige, actuele en relevante werkervaring als senior adviseur met (oa) de portefeuille communicatie in bij voorkeur een grote overheidsorganisatie.
 • Je hebt brede kennis als het gaat om verschillende communicatiethema’s en ervaring met het toepassen van moderne (online) communicatiemiddelen.
 • Je bent sterk in zowel schriftelijke als mondelinge communicatie.
 • Je weet ook in hectische situaties het overzicht te bewaken en kunt goed schakelen op meerdere borden tegelijk. 

Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit
 • samenwerken
 • netwerken
 • klantgerichtheid
 • plannen en organiseren
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Deze vacature is uitsluitend intern opengesteld en bedoeld voor medewerkers van de Rijksoverheid met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. In deze fase worden ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zoals uitzendkrachten (TBA’s) beschouwd als interne medewerkers.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Als dat het geval is, word je medio december uitgenodigd voor een selectiegesprek.
 • Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Astrid van Eerden, Hoofd Bureau DirecteursOndersteuning

06 - 18 60 25 96

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alex Vlessert, adviseur werving en selectie

06 - 18 60 42 35

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Talentship CAP master

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Talentship CAP (Centrale en geautomatiseerde processen) (bachelor)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Processpecialist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon