Senior adviseur/controller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1,5 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 oktober Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGM/210268
 • Plaatsingsdatum 13 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij goed met cijfers? Draag je vanuit jouw expertise graag bij aan het financiële reilen en zeilen van organisaties die ertoe doen voor de Nederlandse samenleving? Deze vacature in Den Haag is de opmaat naar een mooie positie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Als adviseur/controller zorg je voor inzicht en grip.

Je gaat als financieel specialist werken bij onze afdeling Ketensturing. Wij adviseren de directeur-generaal Migratie in zijn rol als opdrachtgever, gezagsdrager en ketenregisseur voor meer dan tien organisaties. Denk aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers, de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze organisaties zijn samen verantwoordelijk voor het Nederlandse migratiebeleid.

De begrotingscyclus en planning- en controlcyclus van het Ministerie van Justitie en Veiligheid vormt een belangrijke basis voor onze advisering. Hierin neem jij als ervaren adviseur/controller een stevige rol voor je rekening. Je maakt voor ons de juiste afwegingen tussen opdrachten en middelen. Met enkele collega’s ben je verantwoordelijk voor het cijfermatige inzicht in de prestaties en financiën van de migratieketen. Je levert gezaghebbende adviezen over de opdrachten en bekostiging van de organisaties. Dat doe je op basis van data en ruggenspraak binnen je netwerk. Bovendien werk je samen met financieel adviseurs en data-analisten van de directie en de ketenorganisaties.

Als adviseur/controller bepaal je welke middelen nodig zijn voor concrete opdrachten. Denk aan productieaantallen, opvangplekken en beleidsveranderingen. In het uitvoeringsjaar monitor je de realisatie en geef je adviezen om bij te sturen.
Naast deze rol ben je accounthouder voor een organisatie waarmee we een financiële opdrachtrelatie onderhouden. Ook kun je gedurende het jaar worden ingezet op meestal kortdurende projecten die de volledige keten raken. In veel gevallen vervul je een regierol. Dit betekent dat je namens ons de betrokken partijen en vereiste kennis en expertise bij elkaar brengt en het proces aanstuurt en coördineert.

Als financieel expert weet je vanuit de complexiteit van de migratieketen eenvoudig inzicht te geven in operationele en financiële data. Je zet de data in hun context en geeft van daaruit adviezen op bestuurlijk en politiek niveau. Dit doe je transparant, rolvast en in samenwerking met de migratieketen.

Het directoraat-generaal Migratie is opdrachtgever voor een diversiteit aan organisaties. Er is een agentschap, een zelfstandig bestuursorgaan en er zijn subsidierelaties. Als afdeling Ketensturing kijken we voortdurend vanuit de bekostigingsafspraken naar de passende balans tussen opdracht en middelen. Daarom is kennis van en affiniteit met de bekostigingsmodellen bij de Rijksoverheid voor deze functie in Den Haag van belang.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Regie Migratieketen bevordert het functioneren van en de samenwerking binnen de migratieketen. Zo stellen we de keten maximaal in staat om de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. Dat doen we vanuit verschillende rollen, zoals ketenregisseur en opdrachtgever. En met verschillende instrumenten, zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen en relatiemanagement.

Afdeling Ketensturing
De afdeling Ketensturing adviseert de directeur-generaal in zijn functie van opdrachtgever van de IND, COA, DT&V, DJI, Nidos en VWN en in zijn rol als gezagsdrager van de vreemdelingentaak van de politie en de Koninklijke Marechaussee. We bevorderen de samenwerking in de migratieketen, faciliteren de overlegstructuren (deelberaden en topberaad), onderhouden contact met individuele ketenpartners en adviseren de directeur-generaal in zijn verantwoordelijkheid als ketenregisseur van de migratieketen.

We ondersteunen de organisaties in de migratieketen met het formuleren van heldere en uitvoerbare afspraken over de te bereiken doelen en de monitoring van de uitvoering. We analyseren de (sturings)informatie van ketenpartners en vertalen relevante ontwikkelingen in handelingsperspectief voor de afzonderlijke partners en de keten als geheel. Ook adviseren we over de financiële effecten van de uitvoering van de ketendoelstellingen en het migratiebeleid.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland, dus ook aan een rechtvaardige en veilige samenleving voor iedereen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar onderdelen verdedigen en beschermen de rechtsorde. Het bestuursdepartement heeft de zorg voor de algemene wetboeken (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en de Algemene wet bestuursrecht) en maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Het bestuursdepartement houdt zich op zowel nationaal als internationaal niveau bezig met bijvoorbeeld veiligheid op straat, rechtsbescherming, de bestrijding van criminaliteit, rampenbestrijding, het intellectueel eigendomsrecht, bescherming van kinderen, kansspelen, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid, migratie en de bescherming van persoonsgegevens.
De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun werk door meer dan tweeduizend deskundige en maatschappelijk betrokken medewerkers met uiteenlopende opleidingsachtergronden. In alle gevallen houdt het bestuursdepartement zich bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van bijna iedere burger. Dat maakt werken voor het ministerie van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.

DGM draagt zorg voor:
a. de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
b. een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in - en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
c. de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
d. de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
a. de directie Regie Migratieketen (DRM);
b. de directie Migratiebeleid (DMB);
c. het Bureau Internationaal Migratiebeleid (BIM);

DGM werkt in de migratieketen nauw samen met een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals: de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft het DG contact met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Nidos.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Migratie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Carolien Posthummus

06-25684575

Friedo Hegie

06-29521410

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Miriam Kremer

06-50738501

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat-Generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Dedicated Business Control DFLB

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker begrotingsbeheer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Business- en data analist

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon