(Senior) Adviseur/controller Staf en apparaatsuitgaven

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 9 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20210713_11
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw, meer biodiversiteit, het klimaatvraagstuk. Het is een greep uit de vele uitdagingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Als senior adviseur / controller ben je gericht op de stafdirecties, de bedrijfsvoering in het algemeen en de apparaatsbudgetten in het bijzonder. Hierbij speel je een sleutelrol in ontwikkelingen van het ministerie van LNV die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving.

Je werkt in een klein team nauw samen met een coördinerend adviseur. Je adviseert en ondersteunt de directeur FEZ en tevens de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal/ CIO en (staf)directeuren. Als senior adviseur ben je actief betrokken bij met name het toezicht op en advisering over de besteding van en verantwoording over met name de apparaatsbudgetten (personeel en materieel) die het ministerie van LNV inzet.
Het speelveld waarop je acteert is bestuurlijk dynamisch en complex. Dat maakt je opdracht uitdagend. De contacten met collega’s verloopt via een overlegcyclus, afspraken en overeenkomsten en (verantwoordings-)rapportages. Jij adviseert hierover en signaleert financieel-economische, organisatorische en politiek-bestuurlijke risico’s. Als senior adviseur draag je bij aan de ontwikkeling van ons ministerie en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van de diverse samenwerkingsprocessen. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en met affiniteit voor financiën en bedrijfsvoering.

Je bent een belangrijke verbinder. Je plant en organiseert en houdt proactief de uitvoering van afspraken in de gaten. Je werkt met veel collega’s samen en opereert actief in je netwerk. Je toont je een constructieve gesprekspartner, die aan oplossingen en vernieuwingen werkt. Voor collega's binnen de directie FEZ en je counterparts binnen het kerndepartement en daarbuiten ben jij het natuurlijke aanspreekpunt voor financiële (aansturings)vraagstukken bij directies. Je adviseert over de doelmatigheid en doeltreffendheid van voorstellen met financiële consequenties en hoe wordt omgegaan met risico’s en beheersmaatregelen. Zowel binnen als buiten FEZ weet je draagvlak te realiseren voor je aanpak.

Bij het ministerie van LNV wordt de dienstverlening op de terreinen ICT, Personeel en Financiële Administratie gedeeld met het ministerie van EZK. Daarom kom je bij veel van jouw werkzaamheden de collega’s tegen van FEZ EZK.

Functie-eisen

Je bent sociaal vaardig en flexibel, kunt goed samenwerken en weet goede relaties te onderhouden met je netwerk en ook in geval van tegenstrijdige belangen resultaat te boeken. Je kunt goed plannen en organiseren, bent analytisch sterk en probleemoplossend, en hebt daarin een creatieve inslag.
Verder opereer je proactief, zelfstandig, doortastend, kritisch en zorgvuldig, zodat het departement kan vertrouwen op jouw adviezen en nota's. Je beschikt over goede adviesvaardigheden, bent communicatief sterk en kunt voorstellen en ideeën vertalen naar heldere nota's en acties. Communicatief kun je tactvol zijn maar ook standvastig.

Verder heb je:

 • Een academische opleiding (bij voorkeur economie of bestuurskundig). Aanvullende relevante opleidingen op het gebied van control en/of auditing zijn een pré.
 • Aantoonbare kennis van overheidsfinanciën.
 • Interesse in het werkterrein van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en beschikt over politiek-bestuurlijke affiniteit.

Competenties:

 • Analytisch vermogen
 • Overtuigingskracht
 • Omgevingsbewustzijn
 • Organisatie-sensitiviteit
 • Flexibiliteit
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Plannen en organiseren
 • Stressbestendigheid
 • Initiatief
 • Samenwerken

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een functie voor minimaal 32 uur per week. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je kunt werken op de manier die voor jou prettig is. Dat betekent onder andere dat je je werktijden – in overleg – flexibel kunt indelen.
 • Het gaat om een schaal 11-functie, eventueel met een aanloopschaal 10.
 • Mogelijk vragen we referenties op.
 • Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Roger van Lier, directeur Financieel-Economische Zaken, via 06-46182405.
 • In verband met de coronacrisis en hybride werken bekijken we gezamenlijk hoe we de sollicitatieprocedure en de inwerkperiode praktisch en efficiënt kunnen invullen. Mogelijk vinden de kennismakingsgesprekken plaats via videobellen. Ook werk je de eerste tijd voorlopig deels vanuit huis. Je hoort hier bij je uitnodiging meer over.
 • Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken is de concerncontroller van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en opereert in een dynamisch werkveld. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Beleidscontrol. De afdeling Beleidscontrol toetst of de plannen van het ministerie binnen het budget blijven. Om wat voor plannen het gaat? Denk aan het stikstofbeleid, de verduurzaming van de intensieve veehouderij of de kwaliteit van natuur en water. Onderwerpen die impact hebben op burgers, boeren, flora en fauna.

Voor de directoraten-generaal Agro en Natuur, Visserij en Landelijk gebied en de directies daaronder zijn wij adviseur en sparringpartner. We adviseren op de dossiers van het directoraat-generaal Stikstof en specifiek geven we ook invulling aan de advisering ten aanzien van uitvoeringsorganisaties als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen, en aan de control op EU-beleid, ICT en apparaatskosten. We kijken daarbij niet alleen óf iets kan, maar denken ook mee over risico’s en alternatieve oplossingen.

Afdeling Beleidscontrol
Beleidscontrol bestaat uit achttien mensen, een mix van adviseurs en beleidscontrollers. De sfeer is informeel en gezellig. Naast hard werken hoort ontspanning er zeker bij en staan we samen regelmatig stil bij onze successen. Samen met een coördinator en jouw collega's richt jij je binnen de afdeling op de advisering aan de beleidsdirecties. Jullie hebben regelmatig onderling overleg om zaken af te stemmen of kennis te delen. In het begin krijg je goede begeleiding, bijvoorbeeld door een dagelijkse (online) meeting met de coördinator. We doen er alles aan om te zorgen dat jij je snel thuis voelt in het team, zeker in deze periode waarin we hybride gaan werken.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Financieel Economische Zaken (FEZ)

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. Als ministerie maken wij ons er hard voor dat we de Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie gebruiken voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roger van Lier, directeur FEZ

06–46182405

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Financieel Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker agro-economie

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker digitalisering agro- en natuurdomein

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker groen onderwijs

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon