Senior adviseur Data & Legitimiteit

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Juridisch
 • Reageren voor 29 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DIenI/210168
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevindt zich in een transformatie naar een datagedreven organisatie. Hierbij is het van groot belang dat data (in-/extern en open data) op legitieme en veilige wijze eenvoudiger gevonden, ontsloten en uitgewisseld kunnen worden. Door nieuwe ontwikkelingen als kustmatige intelligentie en andersoortige algoritmen wordt het belang van legitimiteit (juridisch, ethisch en maatschappelijk) en transparantie nog belangrijker dan het al was.

Als senior adviseur data geef je vorm en inhoud aan data voor JenV. Het kan zowel over big data, open data, dataverwerking, algoritmen, gegevensuitwisseling, data die JenV zelf heeft, maar ook over data die zij van derden betrekt. Je maakt en onderhoudt met je collega’s en MT-leden het databeleid van JenV. Hierin komen aspecten aan bod als: datagovernance, datakwaliteit, recht, en privacyvraagstukken. Dit betreft zowel activiteiten voor de directie als ook activiteiten voor en door de CIO en CIO Raad JenV. Je ziet nieuwe kansen en innovaties op het gebied van data en acteert hier op. Voorbeelden hiervan zijn hoe JenV zich verhoudt tot algoritmes en kunstmatige intelligentie. Je werkt op het ene moment zelfstandig en het andere moment in projecten en programma's aan datamanagement en datagovernance. Het doorzien van effecten van verschuivingen in beleidsdoelstellingen is van belang evenals het onderkennen van veranderingen in strategische beleidsdoelstellingen. Maar onderkennen is niet genoeg, je moet er ook naar kunnen handelen. Je advies (gevraagd en ongevraagd) op het gebied van data, datagovernance, algoritmes, privacy en informatievoorzening wordt zeer gewaardeerd. Uiteraard werk je samen met de collega's binnen de afdeling en de overige collega’s van onze directie. In het bijzonder werk je samen met het afdelingshoofd, de Chief Data Officer en het JenV Datalab. Je werkt voor en met de taakorganisaties van JenV. Door jouw inzet help je hen te werken aan maatschappelijke opgaven met data. Goede voorbereiding, tijdige informatieverspreiding en jouw persoonlijke bijdrage bij implementatie van projecten is van belang. Je bent dus een echte spin in het web.

We hechten waarde aan een teamlid dat zich actief opstelt en het klant- en relatienetwerk goed onderhoudt. Je opereert in een breed netwerk waaronder het pSG-cluster.

Functie-eisen

 • Relevante afgeronde academische opleiding (op het snijvlak van ICT en recht);
 • Aantoonbare affiniteit met juridisch/ethische aspecten van dataverwerking
 • Aantoonbare affiniteit met recht;
 • Aantoonbare affiniteit met privacy
 • Aantoonbare affinitiet met (big of open) data, datamanagement en/of datagovernance;
 • Aantoonbare affiniteit met informatievoorziening/ICT
 • Succesvol in projectmatig werken;
 • Ervaring met adviesopdrachten;
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan eigen werkterrein;
 • vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen;
 • vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten en –processen;
 • vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten en –processen.
 • Competenties: analyseren, creativiteit, flexibiliteit, netwerken, organisatiesensitiviteit, overtuigingskracht, plannen en organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICT-infrastructuur. Door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten.

Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis.

De directie werkt en vervult haar taken vanuit haar kernwaarden: Samenwerken, Resultaatgericht, Ondernemerschap, Vakmanschap en Experimenteren en Leren.

De afdeling Beleid, Kennis en Innovatie (BKI) vormt samen met de afdeling I-Control en Security (ICS) het CIO-office dat de CIO JenV ondersteunt. De komende jaren staat de verdere opbouw en professionalisering van het CIO-Office hoog op de agenda van de directie.

De afdeling BKI is gericht op huidige en toekomstige ontwikkelingen van de informatievoorziening binnen JenV. De afdeling omvat 15 fte, professionals, specialisten op eigen terrein. Zij adviseert de departementsleiding over IV-gerelateerde vraagstukken en ontwikkelt beleid voor organisaties die actief zijn op het JenV-domein. De afdeling stimuleert samenwerking aan maatschappelijke opgaven en bevordert het werken in kennisnetwerken. Daarnaast is BKI verantwoordelijk voor de beweging van JenV naar DataGedreven Werken, één van de speerpunten van het pSG-cluster.

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Anton van Weel

06-11061783

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

B.E.Mooijman-Venema

06-52872552

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Communicatieadviseur

JenV/BD/PSGC/DIenI/Afdeling Beleid, Kennis en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Enterprise Architect

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Enterprise Architect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon