Senior adviseur documentaire digitale informatievoorziening

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 26 mei Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-71
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist van de BV Nederland. Dat kan natuurlijk alleen als wij onze interne processen goed op orde hebben. Te beginnen met optimale informatievoorziening voor elke medewerker van het ministerie. Aan jou als senior adviseur de taak om deze optimale informatievoorziening te koppelen aan de bedrijfsprocessen bij de verschillende dienstonderdelen van het ministerie.

Jouw doel is volledige en betrouwbare documentaire informatievoorziening binnen de departementale beleidskaders voor de informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Departementale kaderstelling vormt een belangrijke basis voor het voeren van de regie op vraag en aanbod van ICT-diensten.

Als senior adviseur documentaire digitale informatievoorziening ga jij de aan de slag bij het team Informatievoorziening binnen de eenheid Informatisering. Onze missie is om tijdig en transparant de juiste informatie beschikbaar te stellen. Om aan deze missie te kunnen voldoen moet de basis op orde zijn. Jij draagt hieraan bij door te beschikken over goede kennis rondom regels en processen binnen de archiefwetgeving. Jij gaat je namelijk actief bezig houden met vraagstukken rondom juiste en transparante archivering en openbaarmaking. Daarnaast adviseer en assisteer je proceseigenaars hoe zij de documentaire (digitale) informatiestromen kunnen optimaliseren. Je creëert daarmee draagvlak en voegt waarde toe aan de bedrijfsprocessen. Denk hierbij specifiek aan de volgende taken:

het opstellen van gedragen adviezen rondom het rijksbrede programma Open op Orde en verbetering van de informatiehuishouding bij het kerndepartement en nieuwe wet- en regelgeving;
actief meedenken met de business over verbetering van het informatiebeheer binnen de bedrijfsprocessen en de realisatie hiervan begeleiden. Denk ook aan intakes met dienstverleners, offertes en de afhandeling daarvan;
herontwerp van archiveringsprocessen en inrichting van -applicaties en zorgen voor de implementatie hiervan volgens afspraak;
leiden van of als inhoudelijk adviseur deelnemen aan projecten binnen het programma Informatie op Orde;
team Informatievoorziening en zijn diensten op de kaart te zetten en nut en noodzaak van een duurzame informatiehuishouding in de organisatie uit te dragen.
Waar nodig werk je ook samen met andere teams binnen de eenheid, met partners bij Belastingdienst, Douane of Toeslagen of met andere departementen. Jouw takenpakket is breed en varieert van het sparren met collega’s over informatiebehoeften en het brainstormen over potentieel interessante ideeën, tot het uitrollen en implementeren van bewezen oplossingen. Het ministerie van Financiën wil zichzelf altijd verbeteren. Het gebruik van informatie is hierin vanzelfsprekend. Om hierin fundamenteel verder te komen, hebben we jou nodig. Jij komt met, of gaat op zoek naar, nieuwe ideeën.

Er staat altijd een collega voor je klaar als sparringpartner, maar je krijgt veel vrijheid om je eigen werkwijze te kiezen. Je krijgt volop kansen en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, zowel inhoudelijk als persoonlijk. Dat vinden we belangrijk. Vind jij het belangrijk dat de informatie die er is op een juiste, innovatieve en transparante wijze wordt verkregen, bewaard en beschikbaar gesteld? Dan is dit de baan voor jou.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De eenheid Informatisering (I) bestaat naast de Chief Information Office uit de teams Regie, Informatievoorziening en IT-specials. De eenheid heeft als missie de beste informatievoorziening voor elke medewerker van het ministerie te willen leveren. Vanzelfsprekend staat toegevoegde waarde voor de business centraal.

Beleid, producten en diensten worden in toenemende mate gestandaardiseerd om vanuit daar weer ingezet te worden om maatwerk te bieden. Hierdoor is afstemming tussen de behoeften van gebruikers en het benutten van de mogelijkheden van vaak innovatieve oplossingen cruciaal. Ook werken we mee aan de totstandkoming en het beheer van rijksbrede kaders en afspraken waarbinnen de ontwikkeling van producten en diensten plaatsvindt. We behartigen de belangen van het kerndepartement en vertalen de rijkskaders door naar departementale kaders. Centraal in ons handelen staat:

Verbinden: vanuit de wensen van de business, met collega’s van het primaire proces en binnen de verschillende teams van de eenheid, voor de medewerkers en managers van het kerndepartement, en gericht op innovatieve dienstverlening en waardecreatie.
Vereenvoudigen: van complexiteit naar eenvoud, toepassen van best practices, gericht op klantvriendelijkheid, efficiency en gemak.
Vernieuwen: versterken van de I-functie, moderniseren van technische infrastructuur, verdergaande digitalisering, nieuwe agile-werkmethodieken introduceren, innovaties verkennen en uitproberen en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Programma Informatie op Orde
Het programma Informatie op Orde is opgericht naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waarin de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarop de POK tijdens het onderzoek is voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook het ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en de –voorziening(en), onder andere door de Wet open overheid. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, alsook het verbeteren van de informatievoorziening. Team Informatievoorziening levert een belangrijke bijdrage aan dit programma.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Aysun Durmaz-Yilmaz

06-21687611

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur documentaire digitale informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner informatievoorziening

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

IT-servicemanager

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon