Senior adviseur Ecologie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230116_12
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Senior Adviseur Ecologie werk je mee aan het herstel van de biodiversiteit in Nederland. Jij zet jouw opgedane kennis en ervaring over de Wet Natuurbescherming en de Omgevingswet i.o. ook in bij andere belangrijke, maatschappelijke thema’s zoals de verduurzaming van de landbouw, de stikstofopgave en de energietransitie. Je wordt onderdeel van de dynamiek tussen het Rijk en de regio en daardoor is jouw werk uitdagend en veelzijdig. Als ervaren adviseur werk je samen met de projectleiders en procesmanagers van team Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling aan allerlei onderdelen van planvorming, advisering en uitvoering. Dit doe je echter niet alleen, jouw team bestaat uit enthousiaste en gedreven professionals die bijdragen om Nederland vooruit te helpen. Kom jij ons team versterken en word jij dan onze nieuwe collega die een ecologisch waardevolle leefomgeving helpt realiseren?

Door de afname van biodiversiteit, alsmede de bodem- en waterkwaliteit staat de natuur onder grote druk. Dat leidt tot een toename in het werkpakket. Ook de keuze voor de gebiedsgerichte aanpak van het natuurherstel, zorgt voor een groei in het werkpakket. Als Senior Adviseur Ecologie ga jij samenwerken met onze opdrachtgevers om een ecologisch waardevollere leefomgeving te realiseren.

Dit ga je doen:

 • Je levert een bijdrage aan de verbetering van het natuurmonitoringsstelsel in brede zin en de beoordeling van Natura 2000-gebiedsdoelen (en Kader Richtlijn Water).
 • Je draagt bij aan de beoordeling van de effectiviteit van Natuurdoelanalyses, gebiedsplannen en Natura 2000 beheerplannen.
 • Je brengt grootschalige (systeemgerichte en juridische) ecologische kennis in bij gebiedsgerichte projecten.
 • Vanuit jouw ervaren, brede blik, betrek je meer en andere partijen bij opgaven en werkt mee aan het vinden van oplossingen.
 • Je bent dè (ecologische) verbindende schakel tussen verschillende rijksprogramma’s zoals Programma Natuur, het Nationaal Programma Landelijk Gebied en LIFE-IP projecten.

Voor deze rol neem je mee:

 • Een afgeronde universitaire opleiding in (landschaps)ecologie, met minimaal 3 jaar relevante werkervaring. Kennis en ervaring met natuurmonitoring, systeemherstel en ruimtelijke/regionale en verstedelijkingsontwikkeling is een pré. Ook bekendheid met het publieke domein is een pré.
 • Ruime mate van kennis van en ervaring (of bereid deze te ontwikkelen) met een LESA (LandschapsEcologische Systeem Analyse).
 • Natuur(inclusiviteit) bepaalt je handelen en denken.
 • Affiniteit met BasisKwaliteit Natuur, Nationaal Programma Landelijk Gebied, Programma Natuur, Programmatische Aanpak Grote Wateren en Agenda Natuurinclusief.
 • Lerend vermogen om over je vakgebied heen te kijken, om de natuurbelangen te integreren met andere -veelal conflicterende- functies.
 • De vaardigheid om samen te werken met mensen met diverse achtergronden (wetenschap, bedrijfsleven, overheid, belangengroeperingen), maar ook om werk zelfstandig op te pakken en terug te koppelen.
 • Ruime ervaring met het werken in politiek-bestuurlijke projecten.

Competenties:

 • Analytisch: je analyseert vraagstukken/problemen vanuit verschillende disciplines/invalshoeken en aandachtsgebieden en legt de juiste verbanden.
 • Accuraat: je werkt nauwkeurig en precies en toetst regelmatig de kwaliteit van je eigen werk.
 • Anticiperen op de omgeving: je luistert goed en bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden in en buiten de organisatie en handelt effectief.
 • Oordeelsvorming: je vormt een oordeel op basis van feiten, argumenten en afwegingen.
 • Verbinder: je weet de juiste partijen en personen te verbinden ten behoeve van voortgang en ontwikkeling.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De teams Gebied en Ruimtelijke Ontwikkeling (GRO) versnellen maatschappelijke transities in en met gebieden en regio's. We dragen bij aan regionale en ruimtelijke transitieopgaven met een sterke nadruk op het participatieve proces van private en publieke partijen. GRO treedt hierbij op als versneller. Een voorbeeld dus van een proactieve rijksoverheid die midden in de samenleving staat en problemen niet meer alleen zelf oplost, maar daarbij de rollen en verantwoordelijkheden van andere overheden, maatschappelijke partners en de markt erkent en de verbinding zoekt.

Vanuit GRO bouwen we samen aan GebiedsGewijs, het RVO expertisecentrum voor gebiedsgericht werken. GebiedsGewijs is een onderdeel van RVO dat alle kennis en kunde over gebiedsgericht werken binnen RVO verbindt, schakelt, vastlegt, versterkt en deelt met ons netwerk. Onze missie is om transities in de regio te helpen versnellen - samen met anderen en met behulp van onze gebiedsgerichte, integrerende aanpak.

We werken aan opdrachten van de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken. Bij de teams GRO werken ruim 50 medewerkers.

De teams GRO vallen binnen de afdeling Duurzame bouw, Regio en Samenleving (DRS), binnen de directie Nationale Programma’s van RVO. De overige teams van de afdeling DRS ondersteunen een breed scala aan ontwikkelingen, zoals de duurzame bouw, de duurzame mobiliteit en regionale initiatieven. Centraal staat duurzaamheid, leefbaarheid en (sociale) innovatie. Ze werken voor verschillende opdrachtgevers bij diverse ministeries, waaronder Economische Zaken (DG Bedrijfsleven en Innovatie, DG Klimaat en Energie), Binnenlandse Zaken (DG W&B), en I&W (DG Milieu en Internationaal, DG Mobiliteit, DG Luchtvaart en Maritiem).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barbara van Eeckhoutte

06-52401402

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beoordelaar Wet Natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Project Manager Renewable Energy

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Milieuinvesteringen bij MIA\Vamil

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle, Den Haag, Utrecht, Assen, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon