Senior adviseur eigenaarsondersteuning

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Agrarisch
 • Reageren voor 15 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer LBPZ20210329_11/12
 • Plaatsingsdatum 31 maart 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Houd jij ook van stevige politiek-bestuurlijke dynamiek en wil je bijdragen aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland? En werk je graag in een divers team? In jouw functie van senior adviseur eigenaarsondersteuning bij de Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken in Den Haag komt het allemaal samen!

Duurzaamheid en vitaliteit zijn belangrijke doelen waaraan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Den Haag werkt. Uitvoering van beleid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) is daar essentieel voor. Vanuit het hart van het departement, dicht bij de ambtelijke top, signaleer je bestuurlijke risico’s én kansen bij de aansturing van deze diensten om deze doelen te realiseren. Als betrokken, verbindende en analytische adviseur van de eigenaar van deze diensten draag jij zo bij aan de grote vraagstukken waar Nederland voor staat op het gebied van onder andere verduurzaming, natuurbehoud en voedselveiligheid.

Het speelveld van LNV en de rolverdeling in de driehoek van eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer is politiek-bestuurlijk dynamisch en complex. Dit leidt tot een uitdagende opgave. Recente ontwikkelingen zoals het traject ‘Werk aan uitvoering’ en de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties, en de daaruit voortkomende rijksbrede werkagenda, de maatregelen naar aanleiding van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en de evaluatie Aanwijzingen inzake de rijksinspecties geven nog een extra dimensie aan de positionering van de uitvoering en verdere professionalisering in de driehoek.

Die aansturing vullen we onder andere in met een overlegcyclus, afspraken en overeenkomsten en (verantwoordings)rapportages. Je geeft hier advies over en signaleert organisatorische (PIOFACH) en politiek-bestuurlijke risico’s. Daarnaast draag je bij aan de verdere ontwikkeling van LNV en ben je verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van een optimale samenwerking met de agentschappen, zbo’s, rijksdiensten met een wettelijke taak en de gedeelde stafdiensten. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en met affiniteit voor bedrijfsvoering en financiën. 

Als senior adviseur eigenaarsondersteuning ben je een belangrijke verbinder en spin in het web in de driehoek eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer. Je hebt daarbij inzicht in de verhoudingen tussen de verschillende verantwoordelijke partijen en de opgave waar we samen voor staan. Je werkt samen met collega’s van de directie Financieel-Economische Zaken, staf- en (opdrachtgevende) beleidsdirecties, de zbo’s, de NVWA en de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en bouwt hierbij actief aan je netwerk. Dit doe je op een proactieve wijze waarbij je oog hebt voor de verschillende rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden van de betrokken collega's en partners.

Jouw taken en verantwoordelijkheden

 • Je adviseert de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal in hun verantwoordelijkheden voor de NVWA, zbo’s en andere gelieerde partijen.
 • Je richt de overlegcyclus en de informatievoorziening in waarmee je een samenhangend beeld creëert van het agentschap en de zbo’s voor de eigenaar.
 • Je faciliteert een goede en transparante communicatie tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Je vervult de secretarisrol bij specifieke eigenaarsactiviteiten en bereidt overleggen voor tussen de eigenaar, opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Je monitort gemaakte afspraken en lopende trajecten, signaleert tijdig politiek-bestuurlijke risico’s en adviseert hierover.
 • Je initieert en draagt zorg voor de uitvoering van activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar ressorteren.

Functie-eisen

Verbinden en samenwerken zijn voor jou twee belangrijke ingrediënten om van deze functie een succes te maken. Je maakt dan ook goed gebruik van het netwerk dat je opbouwt, bent communicatief sterk en biedt een luisterend oor aan je collega’s. Je werkt nauw samen met vier collega's in de unit Eigenaarsondersteuning. Nieuwe dossiers maak jij je snel eigen. Je schakelt snel tussen verschillende onderwerpen, signaleert en adviseert op politiek-bestuurlijke risico's en kansen, bewaakt het overzicht én stuurt op planning en opvolging. Dit betekent ook dat je mensen weet te motiveren en te stimuleren en dat je hun vertrouwen weet te winnen om een duurzame relatie op te bouwen en resultaten te boeken. Met stressvolle situaties kun je goed omgaan en je volgt ontwikkelingen intern en extern op de voet. Verder heb je:

 • wo-niveau door opleiding of ervaring;
 • ervaring met adviseren op hoog bestuursniveau;
 • inzicht in politiek-bestuurlijke en organisatiedynamieken;
 • affiniteit met eigenaarsthema's en governancevraagstukken;
 • goede analytische en netwerkvaardigheden;
 • overtuigingskracht en aanpassingsvermogen.

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar denk je wel dat jij een positieve bijdrage kunt leveren aan ons team? Ook dan nodigen we je van harte uit om te reageren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het gaat om een functie voor 32 tot 36 uur per week. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je kunt werken op de manier die voor jou het prettigst is. Dat betekent onder andere dat je je werktijden – in overleg – flexibel kunt indelen.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Mogelijk vragen we referenties op.
 • In verband met de coronacrisis verlopen de sollicitatieprocedure en de inwerkperiode anders dan normaal. Mogelijk vinden de kennismakingsgesprekken plaats via videobellen. Ook werk je de eerste tijd voorlopig vanuit huis. Je hoort hier bij je uitnodiging meer over.
 • Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. We raden je aan om de vacaturetekst te downloaden. zo heb je alles bij de hand als je informatie nog eens wilt teruglezen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuurlijke en Politieke Zaken (BPZ) is de stafdirectie in het hart van het departement. Dagelijks hebben we contact met de ambtelijke en politieke leiding. We hebben een breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt en werken nauw samen met de andere directies. Als stafdirectie bieden we toegevoegde waarde aan het politieke werk en het beleidswerk. BPZ bestaat uit het team Politieke Advisering, het team Bestuurlijke Advisering, het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing en een MT.

Team Bestuurlijke Advisering
Je gaat aan de slag voor het team Bestuurlijke Advisering. Dit team is een echte spin in het web van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en zijn partners. We zijn een behoorlijk divers team in de breedste zin van het woord, staan open voor elkaars mening en ideeën en durven ook kritisch naar elkaar te zijn. Iedereen mag bij ons zichzelf zijn. We houden van aanpakken, maar hebben ook oog voor elkaar.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor zowel huidige als toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord en we stimuleren Nederlandse innovatiekracht op het gebied van voedselproductie voor stappen in duurzaamheid. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren. Wij maken ons sterk voor de natuur en beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én kunnen schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en het kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons om die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Wij zoeken daarvoor continu samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken, geven wij richting. Wij maken wetten en regels, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen en internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

Over ons als werkgever
We werken nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waarvoor iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en maakt het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marisa Dijkstra, MT-lid Politieke en Bestuurlijke Zaken

070-3797924

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur eigenaarsondersteuning

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Concernsturing/plv. Directeur BPZ bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidscontroller NVWA en EU-fondsen

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Financieel-Economische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon