Senior Adviseur Europa & Projecten

Dienst Terugkeer en Vertrek

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Internationaal
 • Reageren voor 4 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2022/034
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) is voor de afdeling Europa en Projecten, directie Internationale Aangelegenheden, op zoek naar een Senior adviseur Europa & Projecten.

Wij zoeken een verbindende en op samenwerkingsgerichte senior adviseur met coördinerende taken! Binnen het internationale speelveld, maar ook binnen de DT&V, ben je in staat om partijen bij elkaar te brengen, te adviseren over het terugkeerbeleid en de uitvoering daarvover een brede internationale te vormen.

Bij de afdeling E&P ben je verantwoordelijk voor het op nationaal en Europees niveau versterken van de samenwerking met autoriteiten van landen van herkomst, met als primaire doel de medewerking verlenen aan de terugkeer van hun onderdanen. Daarnaast coördineer je binnen de afdeling E&P het cluster IES. Dit betekent dat je inhoudelijk sturing geeft aan 1-2 andere collega(s) en veel schakelt met een aantal gedetacheerde collega’s vanuit E&P in het buitenland, o.a. bij de Europese Commissie en Frontex. En je voert wekelijks overleg met de andere 2 coördinatoren en de manager van de afdeling E&P.

Je ontwikkelt en onderhoudt zelfstandig en proactief een breed netwerk, bestaande uit onder meer de Europese Commissie, Europese zusterdiensten, Frontex, maar ook het departement JenV (directie Migratiebeleid) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Binnen de DT&V werk je nauw samen met de landenafdelingen binnen DIA en de afdeling Strategisch Advies en Juridische Zaken. Ook onderhoud je contacten met de (senior) adviseurs Internationaal van IND, COA, Koninklijke Marechaussee en de politie.

Gezien de ontwikkelingen zal een steeds groter accent komen te liggen op de samenwerking in Frontex verband. Daarnaast coördineer je samen met je counterpart bij afdeling Strategisch Advies de landoverstijgende internationale activiteiten van de DT&V vis-a-vis, het departement JenV en ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook fungeer je als DT&V vertegenwoordiger bij de ontwikkeling van een gezamenlijke internationale agenda voor de uitvoeringsorganisaties in de migratieketen.

Voor de DT&V is specifiek de overgang van het European Return and Reintegration Network (ERRIN) programma naar Frontex en International Centre for Migration Policy Development van belang. Je onderhoudt in dit proces contacten met alle partijen: de Programma Management Unit in Brussel, de directies Migratiebeleid en Regie Migratieketen van het ministerie van JenV én je adviseert vanuit deze positie de algemeen directeur van de DT&V en de directeur Internationale Aangelegenheden.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Internationale Aangelegenheden
Terugkeer is in hoge mate afhankelijk van internationale samenwerking binnen en buiten Europa. De directie Internationale Aangelegenheden (DIA) voert de internationale terugkeertaken uit van de DT&V. DIA heeft daarmee als hoofddoel het borgen van de toegang tot een ander land van vreemdelingen die geen recht (meer) hebben op verblijf in Nederland en stimuleert en ondersteunt de zelfstandige terugkeer via vertrek- en herintegratieprogramma’s.

Afdeling Europa & Projecten

De afdeling Europa & Projecten (E&P) voert land overstijgende taken uit op het gebied van Europese samenwerking (Europese Commissie, Europees Grens- en Kustwachtagentschap (Frontex) en samenwerking met EU-lidstaten), ondersteuning van zelfstandige terugkeer en het ontwikkelen en beheren van nationaal en Europees gefinancierde (subsidie)projecten. De afdeling E&P bestaat uit 3 clusters, namelijk: het Bureau Internationale Inzet, het cluster Projecten & Subsidies en het cluster Internationale en Europese Samenwerking. Deze clusters hebben alle drie een eigen coördinator.

Cluster Internationale en Europese Samenwerking

Het Cluster Internationale en Europese Samenwerking (IES) bevordert de internationale samenwerking van de DT&V en zet zich in voor een effectievere en slimmere samenwerking binnen de EU. Het cluster bestaat uit 2-3 FTE in Nederland en een aantal gedetacheerde collega’s vanuit de afdeling E&P bij Frontex, de Europese Commissie en de Programma management unit van ERRIN in Brussel waarmee je veel zal samenwerken.

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren. Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.
De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Zaken en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het
gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur internationaal en juridisch

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Strategische Communicatie

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior regievoerder

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon