Senior adviseur Europees recht

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Juridisch
 • Reageren voor 13 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer FZ 21-33
 • Plaatsingsdatum 20 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Als adviseur Europees recht bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken ben jij zowel intern als extern hét aanspreekpunt. Jij zorgt dat het fiscale beleid en de wetgeving EU-proof is en hebt hier een adviserende rol in. Ook schakel je met andere departementen, bedrijven én internationale organisaties als de Europese Commissie. Dit maakt het werk dynamisch en uitdagend.” Poshi, adviseur Europees recht. 

Vertaal jij graag actuele, complexe en omvangrijke vraagstukken die volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan naar juridische oplossingen op het gebied van staatsteun en Europese vrijheden? Het borgen van juridische kwaliteit; dat is jouw belangrijkste doel als adviseur Europees recht bij de afdeling Europese en Internationale Zaken binnen het directoraat-generaal fiscale zaken (DG FZ). Met jouw Europeesrechtelijke expertise geef je advies aan de verschillende afdelingen binnen DG FZ en de politieke en ambtelijke top.

De afdeling Europese en Internationale Zaken is binnen het DG FZ het eerste aanspreekpunt voor alles wat er op Europees en mondiaal fiscaal gebied speelt. Hier werken we met tien (senior) fiscaal en Europeesrechtelijke specialisten dagelijks aan oplossingen voor complexe fiscale vraagstukken. Samen met drie andere Europeesrechtelijke specialisten richt jij je als senior adviseur op de Europeesrechterlijke advisering op zowel staatssteun als de Europese vrijheden. Met z’n vieren zijn jullie verantwoordelijk voor de coördinatie van Europese gerechterlijke procedures, de toetsing van fiscale wet- en regelgeving aan het Europeesrechterlijk kader en de Nederlandse inbreng bij publicitair gevoelige staatssteundossiers. Van het coördineren van een onderzoek door de Europese Commissie naar een ruling van de Belastingdienst, tot zorgen dat het jaarlijks belastingplan volledig ‘Europeesrechterlijk proof’ is. Van vennootschapsbelasting tot milieubelasting. Je adviseert over alle Europeesrechtelijke aspecten over de volle breedte van fiscaal beleid en wetgeving en draagt daarmee bij aan de juridische kwaliteit van alles wat we binnen DG FZ doen.

Een breed takenpakket? Zeker weten! Met plezier duik je in allerlei vraagstukken om vast te stellen wat de juridische (on)mogelijkheden zijn, welke risico’s er zijn en wat de impact ervan is. Natuurlijk kun je vertellen wat wel en wat niet is toegestaan onder de Europeesrechtelijke regels, maar jij kunt meer. Jij levert toegevoegde waarde door echt mee te denken en naar het hele (juridische) plaatje te kijken. Jouw gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen, politiek, beleid en uitvoering kun je hierbij volop inzetten. Komt er een aanvraag met een korte deadline binnen? Geen probleem. Binnen no time doorgrond jij complexe zaken, verzamel je de juiste informatie, stel je kritische vragen en kom je tot een gedegen advies. Een advies wat je vervolgens helder en overtuigend onder de aandacht weet te brengen.

Je werkt zeer intensief samen met andere collega’s van DG FZ. Ook heb je veelvuldig contact met de Belastingdienst, het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere departementen. Dankzij je netwerk weet je wat er speelt, weten collega’s jou te vinden en word je snel betrokken. Ook signaleer je jurisprudentie en andere rechtsontwikkelingen binnen het Europees recht die relevant zijn voor DG FZ en weet je dit te vertalen in adviezen waar DG FZ echt iets mee kan. Bovendien draag je actief bij aan de kennisontwikkeling, bijvoorbeeld door collega’s te helpen en juridische vraagbaak te zijn.

Je gaat zelfstandig aan de slag en hebt een grote eigen verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat jij je stap voor stap (verder) ontwikkelt tot ingevoerd dossierhouder en deskundig adviseur. Om dit mogelijk te maken, fungeren jij en je collega’s onderling als klankbord en wordt er nauw samengewerkt. Je kunt altijd terecht bij ervaren teamleden (Europeesrechtelijke specialisten) voor hulp of advies. Dit betekent dat je bij ons dus echt de kans krijgt om, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, veel te leren en het beste uit jezelf naar boven te halen.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Evelien de Wind, afdelingshoofd Europese en Internationale zaken.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale Zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane & Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen & Toeslagen. We hebben een open cultuur; collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Evelien de Wind, afdelingshoofd Europese en internationale zaken

06-11747032

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema, Recruiter

06-50078362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior kwantitatief beleidsmedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Recovery and Resilience Plan

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Recovery and Resilience Plan

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon