Senior Adviseur Europese Landbouwsubsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 7 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220517_13
 • Plaatsingsdatum 9 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een senior adviseur met visie en overtuigingskracht? Kun jij beleid en regelgeving vertalen naar het eigen vakgebied van de uitvoering en verlies je daarbij de strategische doelen niet uit het oog? En combineer jij het grote plaatje met oog voor detail en creëer je daarmee draagvlak op alle niveaus? Ben jij de "verhalenverteller" die we zoeken? Dan biedt deze functie je de mogelijkheid om bij te dragen aan excellente publieke dienstverlening in een van de grootste maatschappelijke opgaven in het agro domein.

De landbouw in Europa verduurzaamt. Daarbij bevinden de Europese landbouwsubsidies zich in een unieke overgangsfase van compliance-gerichte naar performance-gerichte regelingen. Het team Europees Betaalorgaan staat in het centrum van hoe deze ontwikkeling vorm krijgt in Nederland: van naleving controleren naar doelbereik faciliteren. Jij bent aan zet om van beleidsvoornemen tot subsidievaststelling de maatschappelijke opgave en het klantperspectief centraal te stellen. Dat heeft impact: op het werk van RVO-collega's, de ontwikkeling van agrarische ondernemingen en de kwaliteit van de leefomgeving in Nederland.

Het team Europees Betaalorgaan heeft een centrale rol in het borgen van een EU-conforme uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Nederland en maakt daarbij de verbinding tussen de werelden van de Europese Commissie, de nationale en provinciale opdrachtgevers, en de klant. Als senior adviseur opereer je in een dynamisch werkveld, dat sterk verweven is met en invloed heeft op andere aandachtsgebieden binnen en buiten het landbouwbeleid, zoals natuur, mest en klimaat.

Je wendt je invloed in Brussel aan om de EU-verordeningen en uitvoeringsregels te laten aansluiten bij de Nederlandse plannen en wensen. Je adviseert beleidsmakers over de noodzakelijke keuzes voor doeltreffende, uitvoerbare en beheersbare regelingen. Je vertaalt beleidskeuzes en regelgeving naar de uitvoeringspraktijk en creëert draagvlak voor vernieuwing door je netwerk en kennis van zaken. Met jouw overzicht en strategische visie ben je een serieuze gesprekspartner voor je omgeving, waaronder collega-adviseurs, teammanagers van de uitvoeringsketens, het MT van de directie KPEU, beleidsmakers van LNV en provincies, auditors en natuurlijk de agrarische sector.

Je weet koers te zetten, collega’s en de omgeving daarin mee te nemen om zo ook koers te houden en resultaten te boeken. Je stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor jezelf en voor anderen en stemt dit af met de opdrachtgever. Je komt met realistische inschattingen ten aanzien van benodigde tijd, capaciteit en middelen en bewaakt de voortgang. Bovenal houd je het overzicht over de verschillende onderwerpen en zorg je voor aansluiting bij aanpalende aandachtsgebieden en regelingen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Uitvoeringsbeleid (UB) is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en
regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies en LSS en Analyse en Rapportage.

Het team Europees Betaalorgaan zoekt vanuit het klantperspectief naar opgavegerichte oplossingen, altijd binnen de gegeven Europese kaders. Met 30 betrokken professionals adviseren we beleidsdirecties, portefeuillehouders en uitvoerende teams over de inzet en verantwoording van subsidies en andere marktmaatregelen onder het Europese landbouw- en visserijbeleid. We denken in mogelijkheden, adviseren in scenario's en leggen de verbanden om beleid en uitvoering te blijven verbeteren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Pascal Vinken, teammanager

06-31753302

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Visserijbeleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Uitvoering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Europese Innovation Ecosystemen (EIE)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon