Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Adviseur Externe Veiligheid

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Natuur / milieu
 • Reageren voor 9 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer WVL-639
 • Plaatsingsdatum 22 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Een zo veilig mogelijke leefomgeving langs de hoofd(vaar)wegen, dat is waar je als senior adviseur Externe Veiligheid voor gaat. Met nieuw beleid 'Modernisering Omgevingsveiligheid' staan ons de nodige uitdagingen te wachten bij het monitoren en beheersen van externe veiligheidsrisico’s. Je bent eerste aanspreekpunt voor onze beleidsadvisering en staat aan de lat om de juiste (productie)afspraken te maken met opdrachtgevers en het team.

Externe veiligheid is één van de onderdelen van het integrale veiligheidsbeleid van Rijkswaterstaat. Het vormt een integraal onderdeel van de veiligheidsketen waarin de verschillende fasen van verkenning, aanleg en onderhoud van de hoofd(vaar)wegen in veiligheidsperspectief met elkaar worden verbonden.

Het cluster Externe Veiligheid (EV) omvat de werkvelden EV-transport en EV-bedrijven (Infomil), in totaal acht collega’s. EV-transport richt zich op de veiligheidsrisico’s die het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt voor de omgeving langs hoofdwegen en hoofdvaarwegen. Dit vraagt specifieke aandacht; immers ook al wordt de kans op ongelukken met vervoer van gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk gehouden, de gevolgen ervan kunnen nog wel degelijk (erg) groot zijn. Een goede beheersing van de externe veiligheid (EV) risico’s, en het treffen van maatregelen, zijn dus nodig.

Daartoe worden er allerlei veiligheidsvoorschriften gesteld aan het transport en de inrichting van de wegen en vaarwegen (denk aan de Wet Vervoer gevaarlijke stoffen, Regeling Basisnet, Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten, enz.). Het Basisnet is voor Rijkswaterstaat het belangrijkste instrument om een samenhangende sturing te geven aan de veiligheid van omwonenden, de ruimtelijke ontwikkelingen langs de transportroute, en de ruimte voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het cluster EV heeft  de opgave om uitvoering te geven aan de bovengenoemde wettelijke regelingen ten behoeve van het beheersen van de externe veiligheid langs de wegen en vaarwegen. Met als maatschappelijk doel het bewerkstelligen van een zo veilig mogelijke leefomgeving langs de hoofd(vaar)wegen. De uitvoering van deze werkzaamheden vereist veel data-inwinning en dataverwerking. Het cluster heeft ook een belangrijke taak in de duiding van de regelgeving aan overheden en bedrijven (Infomil).

In jouw nieuwe functie ben je onze eerste aanspreekpunt voor het Ministerie IenW, RIVM en betrokken markt- en kennisinstellingen. Je stemt de scope en voortgang van projecten af en levert advies. Je bent trekker van belangrijke dossiers als de Modernisering Omgevingsveiligheid, digitalisering Basisnet en je regisseert de jaarlijkse monitoring en dataverzameling van zeevaart. Je draait mee in het smart-camera project, waarbij onderzocht wordt of in hoeverre continue inwinning van data van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg mogelijk is.

Jaarlijks onderzoek je in hoeverre het vervoer van gevaarlijke stoffen de (basisnet-) risicoplafonds worden overschreden. In afstemming met het Ministerie IenW denk je inhoudelijk mee over verschillende EV-beleidsvraagstukken en wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend houdt je je kennis en expertise op niveau, en ontwikkelt met het cluster een visie inzake externe veiligheid en hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s die vanuit de hoofd(vaar)wegen de leefomgeving raken; met de Basisnetroutes in het bijzonder.

Functie-eisen

 • Wij zoeken iemand die onze koers op het dossier Externe Veiligheid kan uitzetten, en samen met collega’s, opdrachtgevers en marktpartijen deze koers invulling geeft.
 • Je hebt afgeronde hbo of wo bèta opleiding en aantoonbare ervaring met externe en/of omgevingsveiligheid.
 • Je bent mensgericht, kunt goed luisteren en analyseren, maar ook graag met één been in de inhoud.
 • Je hebt werkervaring in een politieke en complexe omgeving.
 • Je hebt het aantoonbare ervaring om in een multidisciplinaire omgeving met anderen samen te werken.
 • Je hebt affiniteit met datasystemen en dataverwerking, met monitoring van veiligheidsrisico’s, analyses en de afhandelingen.
 • Je kunt goed netwerken, verbindingen leggen, vanuit de inhoudelijke werkzaamheden schakelen met externe partijen, en medewerking creëren.
 • Je kunt zelfstandig een mening vormen en gevraagd en ongevraagd adviseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

 • De beoogde datum voor het voeren van sollicitatiegesprekken is donderdag 12 december 2019 te Rijswijk.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid

De afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid maakt veiligheidskennis toepasbaar voor Rijkswaterstaat. We stimuleren de volledige toepassing van veiligheid in beleid, uitvoering en inspectie. Dit doen we door het leveren van expertise, advies en coordinatie. Op deze manier dragen we bij aan de verbetering van de veiligheid in Nederland. We richten ons op diverse thema’s:

Externe veiligheid. We brengen risico’s in beeld van het produceren, opslaan, overslaan en vervoeren van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen. En leveren advies via de Helpdesk Externe Veiligheid. Veiligheidsmanagement. We voeren regie op veiligheidsmanagement; bewustwording rondom veiligheid en cultuuraspecten horen hierbij. Ook onderzoeken we zware veiligheidsincidenten.

Verkeersveiligheid. We streven naar het verminderen van het aantal (infrastructuur gerelateerde) doden, gewonden en ongevallen en incidenten op het rijkswegennet. Nautische veiligheid. We streven naar het beperken van het aantal scheepsongevallen. Daarom werken we aan een effectieve bescherming tegen schade die door scheepvaartverkeer kan worden veroorzaakt. Dashboard veiligheid. We verzamelen en beheren basisinformatie die cruciaal is voor de plan-do-check-actcyclus voor de stuurgroep Veiligheid op 11 veiligheidsdomeinen. Strategische advisering crisismanagement. We ondersteunen het proces van crisismanagement met visie- en kennisontwikkeling.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gert Lems, Clustertrekker Externe Veiligheid

06-21581392

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Recruiter

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Topadviseur Kennis

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk of Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Eindredacteur verkeersinformatie

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Adviseur modellen voor goederenvervoer en scheepvaart

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht/Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon