Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur Externe Veiligheid

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Natuur / milieu, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 31 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer WVL-687
 • Plaatsingsdatum 10 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met de komst van de Omgevingswet en nieuw beleid Modernisering Omgevingsveiligheid, staan ons de nodige uitdagingen te wachten bij het monitoren en beheersen van externe veiligheidsrisico’s. Wij gaan voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Kom jij Rijkswaterstaat versterken als Senior adviseur Externe Veiligheid en een stevige bijdrage leveren de Modernisering Omgevingsveiligheid?

Het team Externe Veiligheid Transport richt zich op de veiligheidsrisico’s die het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt voor de omgeving langs hoofd(vaar)wegen. Dit vraagt specifieke aandacht; immers ook al wordt de kans op ongelukken met vervoer van gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk gehouden, de gevolgen ervan kunnen nog wel degelijk (erg) groot zijn. Een goede beheersing van de externe veiligheid (EV) risico’s, en het treffen van maatregelen, zijn dus erg belangrijk. Daartoe worden er allerlei veiligheidsvoorschriften gesteld aan het transport en de inrichting van de wegen en vaarwegen. Het Basisnet is voor Rijkswaterstaat een belangrijkste instrument om een samenhangende sturing te geven aan de veiligheid van omwonenden, de ruimtelijke ontwikkelingen langs de transportroute, en de ruimte voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

In jouw nieuwe functie word je projectleider Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV). Een belangrijk aandachtsgebied is de digitalisering van het Basisnet weg en water voor het Digitaal Stelsel Omgevingsveiligheid (DSO). Hiervoor werk je nauw samen met (data) afdelingen binnen Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ben je betrokken bij de Rijkswaterstaat veranderopgave Omgevingswet. Daarnaast vertegenwoordig je Rijkswaterstaat in MOV-overleggen bij het ministerie en adviseer je het ministerie ook over de uitwerking van het deel van het Basisnet beleid dat niet onder de Omgevingswet zal vallen (maar onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen opgenomen wordt). Tevens neem je het voortouw in het onderzoek naar het effect van deze beleidsaanpassingen voor de bestaande processen binnen Rijkswaterstaat (m.n. op het gebied van de infrastructuurplannen) en werk je samen met het RIVM aan het Handboek Omgevingsveiligheid.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt afgeronde hbo of wo bèta opleiding en hebt affiniteit met externe en/of omgevingsveiligheid en beleidsontwikkeling.
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in werkveld externe veiligheid, omgevingsveiligheid en/of risicomanagement.
 • Je bent een mensgerichte adviseur, kunt goed luisteren en analyseren, maar staat ook graag met één been in de inhoud.
 • Je hebt werkervaring in een politieke en complexe omgeving.
 • Je kunt goed netwerken, verbindingen leggen, vanuit de inhoudelijke werkzaamheden schakelen met externe partijen, en medewerking creëren.
 • Je hebt affiniteit met datasystemen en dataverwerking.
 • Je kunt zelfstandig een mening vormen en gevraagd en ongevraagd adviseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 april 2020.
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid
De afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid maakt veiligheidskennis toepasbaar voor Rijkswaterstaat. We stimuleren de volledige toepassing van veiligheid in beleid, uitvoering en inspectie. Dit doen we door het leveren van expertise en ondersteuning. Op deze manier dragen we bij aan de verbetering van de veiligheid in Nederland.

We richten ons op de thema’s:

 • Veiligheidsmanagement. We gaan voor een uniforme werkwijze op veiligheidsgebied en bewustwording rondom veiligheid en de cultuuraspecten die hierbij horen. Ook voeren we regie op zware veiligheidsincidenten.
 • Verkeersveiligheid. We streven naar het verminderen van het aantal doden, gewonden en ongevallen en incidenten op het rijkswegennet.
 • Nautische veiligheid. We streven naar het beperken van het aantal scheepsongevallen. Daarom werken we aan een effectieve bescherming tegen schade die door scheepvaartverkeer kan worden veroorzaakt.
 • Externe veiligheid. We brengen risico’s in beeld van het produceren, opslaan, overslaan en vervoeren van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen.
 • Dashboard veiligheid. We verzamelen en beheren basisinformatie die cruciaal is voor de plan-do-check-act cyclus op de veiligheidsdomeinen.
 • Strategische advisering crisismanagement. We ondersteunen het proces van crisismanagement met visie- en kennisontwikkeling.

Externe veiligheid is één van de thema’s binnen het integrale veiligheidsbeleid van Rijkswaterstaat. Binnen de veiligheidsketen worden de verschillende fasen van verkenning, aanleg en onderhoud van de hoofd(vaar)wegen in veiligheidsperspectief met elkaar worden verbonden. Het Rijkswaterstaat Werkprogramma Externe Veiligheid is dan ook een multidisciplinair werkprogramma waar ook andere diensten van Rijkswaterstaat een bijdrage in leveren. Belangrijke producten en diensten die we leveren zijn:

 • Het verzorgen van kennisoverdracht, ondersteuning (o.a. in kaders) en (extra) voorlichting over externe veiligheid transport binnen Rijkswaterstaat en daarbuiten.
 • Het inhoudelijk meedenken met en adviseren aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het beleid en de wet- en regelgeving, inclusief de voorgenomen beleidswijziging van externe veiligheid naar omgevingsveiligheid.
 • Jaarlijkse monitoring van (dreigende) overschrijdingen van de in het Basisnet opgenomen risicoplafonds op (vaar)wegen.

Binnen onze afdeling werkt daarnaast het team externe veiligheid Infomil aan de duiding van de totale externe veiligheid regelgeving; hun werk richt zich op zowel transport als stationaire inrichtingen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marko Ludeking, Afdelingshoofd Veiligheidsmanagement en verkeersveiligheid

06–51752095

Margriet Bakker, Sr. Adviseur Externe Veiligheid

06–54674791

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving & Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur asbest

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Nautisch adviseur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Technisch manager Waterkeringen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Lelystad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon