Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur externe veiligheid

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht, één dag per week verplicht in Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Natuur / milieu, Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 24 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer WVL-740
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij gaan voor een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Kom jij Rijkswaterstaat versterken als Senior adviseur Externe Veiligheid? Je bent één van de aanspreekpunten voor onze beleidsadvisering en neemt het voortouw om de juiste (productie)afspraken te maken met opdrachtgevers en het team.

Het team Externe Veiligheid Transport richt zich op de veiligheidsrisico’s die het vervoer van gevaarlijke stoffen met zich meebrengt voor de omgeving langs hoofd(vaar)wegen. Dit vraagt specifieke aandacht; immers ook al wordt de kans op ongelukken met vervoer van gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk gehouden, de gevolgen ervan kunnen nog wel degelijk (erg) groot zijn. Een goede beheersing van de externe veiligheid (EV) risico’s, en het treffen van maatregelen, is dus erg belangrijk. Voor de (vaar)wegen is het EV beleid nu opgenomen in het Basisnet (Wet Vervoer gevaarlijke stoffen, Regeling Basisnet, Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten, enz.) en vormt daarmee voor Rijkswaterstaat het belangrijkste instrument om een samenhangende sturing te geven aan de veiligheid van omwonenden, de ruimtelijke ontwikkelingen langs de transportroute, en de ruimte voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het cluster EV heeft de opgave om uitvoering te geven aan het bovengenoemde (wettelijke) beleid waarmee de externe veiligheid langs de wegen en vaarwegen beheerst wordt. Met als maatschappelijk doel het bewerkstelligen van een zo veilig mogelijke leefomgeving langs de hoofd(vaar)wegen.

In jouw nieuwe functie ben je een van onze aanspreekpunten voor het Ministerie IenW, RIVM en betrokken markt- en kennisinstellingen. Je bent trekker van belangrijke dossiers als datavergaring zeevaart en de zoektocht naar een alternatieve inwinning van de omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen op de weg. Daarnaast ga jij je bezighouden met de Modernisering Omgevingsveiligheid, en wat dat betekent voor het transportdeel van het Basisnet beleid dat niet in de Omgevingswet wordt opgenomen. Je bent een verbinder met contacten zowel binnen als buiten RWS. Samen met je collega’s ontwikkel je de RWS visie op EV, denk je inhoudelijk mee over EV-beleidsvraagstukken en wet- en regelgeving en vertegenwoordig en verwoord je het RWS standpunt in overleggen.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt afgeronde hbo of wo bèta opleiding en hebt affiniteit met externe en/of omgevingsveiligheid en beleidsontwikkeling;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het werkveld externe veiligheid, omgevingsveiligheid en/of risicomanagement;
 • Je bent een mensgerichte adviseur, kunt goed luisteren en analyseren, krijgt energie van het om je heen verzamelen van de juiste mensen voor de taak, maar staat ook graag met één been in de inhoud;
 • Je hebt werkervaring in een politieke en complexe omgeving;
 • Je kunt goed netwerken, verbindingen leggen, vanuit de inhoudelijke werkzaamheden schakelen met externe partijen, en medewerking creëren;
 • Je hebt affiniteit met datacontrole en dataverwerking;
 • Je kunt zelfstandig, of in overleg met de collega’s, een mening vormen en gevraagd en ongevraagd adviseren;

Wij staan open voor enthousiaste kandidaten met minder relevante werkervaring. Inschaling vindt dan plaats op schaal 11.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 1 september;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Jouw afdeling: Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid

De afdeling Veiligheidsmanagement en Verkeersveiligheid maakt veiligheidskennis toepasbaar voor Rijkswaterstaat. We stimuleren de volledige toepassing van veiligheid in beleid, uitvoering en inspectie. Dit doen we door het leveren van expertise en ondersteuning. Op deze manier dragen we bij aan de verbetering van de veiligheid in Nederland.

We richten ons op de thema’s:

 • Veiligheidsmanagement. We gaan voor een uniforme werkwijze op veiligheidsgebied en bewustwording rondom veiligheid en de cultuuraspecten die hierbij horen. Ook voeren we regie op zware veiligheidsincidenten;
 • Verkeersveiligheid. We streven naar het verminderen van het aantal doden, gewonden en ongevallen en incidenten op het rijkswegennet;
 • Nautische veiligheid. We streven naar het beperken van het aantal scheepsongevallen. Daarom werken we aan een effectieve bescherming tegen schade die door scheepvaartverkeer kan worden veroorzaakt;
 • Externe veiligheid. We zijn betrokken in het beheersbaar houden van de risico’s van het produceren, opslaan, overslaan en vervoeren van (grote hoeveelheden) gevaarlijke stoffen;
 • Dashboard veiligheid. We verzamelen en beheren basisinformatie die cruciaal is voor de plan-do-check-act cyclus op de veiligheidsdomeinen;
 • Strategische advisering crisismanagement. We ondersteunen het proces van crisismanagement met visie- en kennisontwikkeling.

Externe veiligheid is één van de thema’s binnen het integrale veiligheidsbeleid van Rijkswaterstaat. Binnen de veiligheidsketen worden de verschillende fasen van verkenning, aanleg en onderhoud van de hoofd(vaar)wegen in veiligheidsperspectief met elkaar verbonden. Het Rijkswaterstaat Werkprogramma Externe Veiligheid transport is dan ook een multidisciplinair werkprogramma waar ook andere diensten van Rijkswaterstaat een bijdrage in leveren.

Belangrijke producten en diensten die we leveren zijn:

 • Het verzorgen van kennisoverdracht, ondersteuning (o.a. in kaders en kennis) en (extra) voorlichting over externe veiligheid transport binnen Rijkswaterstaat en daarbuiten;
 • Het inhoudelijk meedenken met en adviseren aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het beleid en de wet- en regelgeving, inclusief de voorgenomen beleidswijziging van externe veiligheid naar omgevingsveiligheid;
 • Jaarlijkse monitoring van (dreigende) overschrijdingen van de in het Basisnet opgenomen risicoplafonds op (vaar)wegen.

Binnen onze afdeling werkt daarnaast het team externe veiligheid Infomil aan de duiding van de totale externe veiligheid regelgeving; hun werk richt zich op zowel transport als stationaire inrichtingen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marko Ludeking, Afdelingshoofd Veiligheidsmanagement en verkeersveiligheid

06-51752095

Manon Kruiskamp, Sr Adviseur Externe Veiligheid

06-21649835

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marc van Eick, Adviseur Werving en Selectie

06-54243724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur verkeers- en vervoermodellen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur verkeers- en vervoermodellen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch adviseur vergunningen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Maastricht of Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon