Senior adviseur financieel beheer

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 487246
 • Plaatsingsdatum 11 juni 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Hoofddirectie Financiën en Control is de concerncontroller van het ministerie van Defensie. Je hebt als senior adviseur financieel beheer een belangrijke rol. Zo beoordeel je concrete vraagstukken van de defensieonderdelen op consequenties en financiële beheersrisico’s, en adviseer je proactief en oplossingsgericht over de toepassing van financiële regelgeving. Wij bieden jou een interessant en gevarieerd werkpakket in Den Haag!

Als adviseur bij de afdeling Financieel Beheer van de Hoofddirectie Financiën en Control werk je in een goede teamsfeer aan afwisselende dossiers op het interessante snijvlak van beleid, uitvoering en IT, waarin je uitgedaagd wordt om jouw vakkennis te verbreden en verdiepen. Je beoordeelt concrete vraagstukken van de defensieonderdelen op consequenties en financiële beheersrisico’s en je adviseert proactief en oplossingsgericht over de toepassing van financiële regelgeving.

Daarnaast monitor je de kwaliteit van het financieel beheer. Je signaleert concrete verbeterpunten op financieelbeheergebied en vervolgens adviseer je het lijnmanagement over de oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld hoe de werking van (financiële) processen of de stuurinformatie kan worden verbeterd. Het verdedigen van je standpunt gaat je goed af en je ziet kansen tot verbetering en weet daar draagvlak voor te krijgen. Je ondersteunt ook bij de implementatie van de verbetermaatregelen. Ook draag je (in)direct bij aan grote en voor Defensie impactvolle verandertrajecten zoals het verankeren van kosteninformatie in de processen en administratieve systemen en de transitie naar een nieuw financieel systeem.

Je bouwt aan een netwerk door contacten met de Auditdienst Rijk, de verschillende directies binnen de Bestuursstaf, met de controllers van de defensieonderdelen en het Financieel Administratie- en Beheerkantoor van Defensie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC) is de concerncontroller van het ministerie van Defensie en adviseert en ondersteunt de bewindslieden, de Secretaris-Generaal en de Commandant der Strijdkrachten bij de besturing van de organisatie op financieel-economisch gebied. Ook ondersteunen we de directeur-generaal Beleid op het gebied van beleidsvorming. Vanuit het Besluit Financieel-Economische Zaken zijn we verantwoordelijk voor het functionele domein financiën en control binnen Defensie. Ons doel? Het ontwikkelen en onderhouden van uitvoerbaar beleid op de drie hoofdprocessen van de controlorganisatie: de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting, het financieel beheer en het opstellen van defensiebrede managementinformatie. Het managementteam van de HDFC bestaat, naast de hoofddirecteur uit een directeur Begroting, een directeur Managementinformatie en Beheer en een hoofd Kabinet.

De directie Managementinformatie en Beheer richt zich op de rechtmatigheid van de aanwending van de financiële middelen, de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer en de financiële administratie en de kaderstelling daarvoor. Ook is de directie verantwoordelijk voor de periodiek aan te leveren defensiebrede managementinformatie, het strategisch risicomanagement, de functionele aansturing van het Financieel Administratie- en Beheerkantoor en de uitvoering van vraaggestuurde onderzoeken. Ook is de directie verantwoordelijk voor het beheer en de inrichting van de financiële informatiesystemen en fungeert in dat kader als opdrachtgever naar de IV-beheerorganisatie. Tot slot fungeert de directie als eerste aanspreekpunt voor instanties als de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk.

Afdeling Financieel Beheer
De afdeling Financieel Beheer is gepositioneerd binnen de directie Managementinformatie en Beheer. We zijn verantwoordelijk voor een doelmatig, ordelijk, rechtmatig en controleerbaar financieel beheer van Defensie en bestaan uit circa elf medewerkers, onder wie drie militairen.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 62.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Coördinatiecentrum Personeel en Organisatie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur voorafgaand toezicht en beleidscontrol

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend hoofd Kabinet, hoofddirectie Financiën en Control

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur financiën / bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Koningin Beatrixkaz
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon