Senior adviseur financiële informatievoorziening

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur zie dienstverband
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 2 augustus
 • Vacaturenummer SG 23-88
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Maar we kijken ook verder. Wat kan er bijvoorbeeld beter in de uitvoering van beleid? Zijn er slimmere methoden? Als senior adviseur financiële informatievoorziening bij de directie Financieel-Economische Zaken speel jij een belangrijke rol in de opzet en werking van de overkoepelende financiële managementinformatiesystemen van het ministerie. Dus hoe: richten we de financiële administratie efficiënter in, voldoen we aan de wettelijke vereisten, worden facturen correct en tijdig betaald en voorzien we collega’s en management van sturingsinformatie?

Als senior adviseur financiële informatievoorziening bij de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) zorg je ervoor dat de financiële systemen van het ministerie van Financiën inhoudelijk goed blijven werken en dat de gebruikers deze systemen goed kunnen gebruiken. Daarnaast adviseer je het management van de FEZ pro-actief over vraagstukken met betrekking tot de automatisering van de financiële administratie en informatievoorziening.

Als overkoepelende financiële administratie maakt het ministerie van Financiën gebruik van het systeem SAP-3F. Dit systeem gebruiken we samen met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt beheerd door de gezamenlijke uitvoerder: het Financieel Diensten Centrum (FDC). Als senior adviseur neem je deel aan diverse overleggen met je collega’s van onze 3F-partners en het Financieel Diensten Centrum en adviseer je de directeur FEZ in zijn rol van opdrachtgever voor het FDC.

Samen met de andere collega’s van het FEZ-team Financieel Informatie Management stel je de periodieke onderhoudsreleases van SAP-3F samen en zorg je ervoor dat wijzigingen in SAP-3F goed getest worden, voordat deze in gebruik worden genomen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de financiële structuren in SAP-3F (functioneel beheer), ondersteun je de gebruikers van het systeem met opleidingen en werkinstructies, en beantwoord je vragen over de functionaliteit van SAP-3F. Ook beoordeel je het functioneren van toeleverende deeladministraties en beheer je de koppeling hiervan met de overkoepelende financiële administratie.

Voor de financiële informatievoorziening maakt het ministerie van Financiën gebruik van het BO-portaal. Als senior adviseur neem je deel aan het gebruikersoverleg BO-portaal, stel je samen met de andere gebruikers en beheerders van het BO-portaal de periodieke onderhoudsreleases samen en zorg je ervoor dat de wijzigingen in de financiële rapportages in het BO-portaal goed getest worden. Je zorgt er ook voor dat de gebruikers van het BO-portaal de financiële rapportages in het BO-portaal optimaal kunnen gebruiken. Tevens maak je op verzoek ad-hocrapportages.

Het vakgebied van de financiële administratie en informatievoorziening is volop in ontwikkeling. Nieuwe functionaliteiten, werkwijzen (zoals Lean, Agile/Scrum), data-analytics en verdergaande automatisering zullen de komende jaren grote impact hebben. Als senior adviseur volg je deze ontwikkelingen op de voet en adviseer je het management van de FEZ over de gevolgen van deze ontwikkelingen.

Je komt terecht in een team dat bestaat uit vier collega’s. Twee van je collega’s houden zich bezig met (toezicht op) financiële processen en twee collega’s richten zich op informatiemanagement. Jullie werken veel samen en de sfeer in het team is collegiaal en informeel. Ben jij de collega die ons team komt versterken? Wacht dan niet langer en solliciteer nu! Liever eerst nog even verder praten over deze functie? Neem dan contact op met Jos Klink

 • Je hebt een hbo- of academisch werk- en denkniveau in een financieel-economische, bedrijfseconomische of ICT-studierichting. Een specialisatie in businessanalyse is een pre.
 • Je bent iemand die goed en snel kan opereren binnen de brede organisatie van Financiën en die op een doortastende wijze anderen weet mee te nemen.
 • Je kunt op een heldere manier je standpunten uitdragen in overleggen binnen en buiten het departement, in woord en geschrift.
 • Je kunt goed samenwerken binnen en buiten de afdeling, maar ook goed zelfstandig problemen aanpakken en oplossen.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur zie dienstverband
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Je feitelijke inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van je kennis, opleiding en werkervaring, maar bedraagt maximaal schaal 12.
 • Gedurende openstelling van de vacature vinden ook gesprekken plaats. Hierdoor kan het zijn dat de vacature eerder wordt afgesloten dan de aangegeven openstellingstermijn. Wacht dus niet tot het laatste moment met solliciteren!
 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De directie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering.

Werken bij FEZ betekent niet alleen het tonen van deskundigheid in de zin van vakkennis, maar ook van bijvoorbeeld durf, door (afwijkende) standpunten in te nemen, deze te verdedigen en creatieve oplossingen te bedenken. FEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid.

Daarnaast adviseert FEZ over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De directie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid, waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt FEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Kaderstelling
De afdeling Kaderstelling stelt duidelijke kaders waarbinnen de financiële processen van het ministerie horen te lopen. Maar de afdeling doet veel meer dan dat. Wij stellen niet alleen kaders voor het reviewbeleid, maar ook voor de verantwoording van de reis- en representatiekosten van de bewindslieden en de ambtelijke top van het ministerie. Ook voor het toezicht op de fiscale processen van het ministerie als belastingplichtige worden de structuren opgesteld.

De afdeling heeft voor al die thema’s de nodige deskundigheid in huis. Ook zijn wij stevig geworteld in de dagelijkse financiële praktijk met werkzaamheden voor de concernadministratie, functioneel beheer van de financiële informatiesystemen, business-analyse en het beheer van de consignatiekas. Ook advieswerk op uiteenlopend gebied valt binnen de taken van de afdeling, net als het onderhouden van de contacten tussen het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. Kaderstelling is daarmee de duizendpoot van FEZ. Bij ons krijg je te maken met collega’s met een heel divers takenpakket. Dat zal je kijk op het FEZ-werk verbreden.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sharon Steenvoorden

06-29690882

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Fiscaal adviseur

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur IV - CIO Office

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon