Senior Adviseur Financiën en Bedrijfsvoering

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur NTB
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer ANVS 2021-128
 • Plaatsingsdatum 27 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Je gaat aan de slag bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), dé autoriteit op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, in het team strategie en uitvoeringsbeleid.

Binnen de ANVS ben jij dé autoriteit op het gebied van het beoordelen of de financiële situatie van vergunninghouders toereikend is om de veiligheid te borgen.

Wat ga je doen?
Als adviseur financiën en bedrijfsvoering is het jouw belangrijkste taak om de financiële situatie van vergunninghouders in de nucleaire sector te beoordelen. Jij bent in staat om vast te stellen of het financiële systeem zo is ingericht dat de vergunninghouder ook op de lange termijn over voldoende financiële middelen beschikt om de nucleaire veiligheid waar te borgen. Daarnaast zet je jouw expertise in bij de totstandkoming van diverse strategische en tactische documenten zoals b.v. handreikingen naar de sector.

De ANVS houdt toezicht op nucleaire installaties. Bij het ontwerpen, bouwen, gebruiken en onderhouden van deze installaties wordt de veiligheid voor een belangrijk deel bepaald door een veelheid van technische aspecten. Specialisten binnen de ANVS houden toezicht op deze technische aspecten. Daarnaast controleert de ANVS of de vergunninghouder die verantwoordelijk is voor de nucleaire veiligheid over voldoende financiële middelen beschikt om de bedrijfsvoering adequaat te beheersen. De ANVS stelt vast of wordt voldaan aan de eisen en geeft een oordeel door middel van beoordelingen, audits en inspecties. Wij zoeken een collega die vanuit de financiële invalshoek naar de nucleaire installaties kan kijken. Dit alles doe je in nauwe samenwerking met inspecteurs en specialisten op het de andere vakgebieden van veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.

Je bent daarnaast samen het aanspreekpunt voor andere deskundigen op verschillende vakgebieden. Je weet kennis vanuit je eigen vakgebieden samen met collega’s tot een overkoepelend oordeel over noodzakelijke randvoorwaarden voor veiligheid te integreren. Je werkt mee aan de doorontwikkeling van nationale en internationale regelstelsels op je vakgebied. In dit verband vertegenwoordig je de ANVS als deskundige in werkgroepen van (inter)nationale instellingen en samenwerkingsverbanden. Ook heb je goede contacten met andere overheden. Jij bent in staat om de kennis over de technische, financiële en organisatorische aspecten die we als ANVS nodig hebben om onze taken bij zowel vergunningsverlening als bij toezicht uit te kunnen voeren in kaart te brengen.

De ANVS is een kleine organisatie, waardoor ze deze ontwikkelingen voor de domeinen waar zij verantwoordelijk voor is niet volledig zelfstandig kan monitoren. Daarom is toezicht op het financiële domein ook het onderhouden van een geolied netwerk met gekwalificeerde partners.

Het team Strategie en uitvoeringsbeleid is een team dat nieuw is gevormd per 1 januari 2020 naar aanleiding van de doorontwikkeling van ANVS. Van jou wordt een actieve bijdrage van je verwacht bij het vormen van een stevig team dat zijn rol en toegevoegde waarde voor de ANVS gaat bewijzen. Je signaleert noodzaak/behoefte aan vernieuwing/verbetering en doet voorstellen voor verbetering en ontwikkeling en je kunt dit vertalen naar een verbeterprogramma. Dit doe je op een ontwikkelingsgerichte en natuurlijke manier.

Wat neem je mee?
Als senior adviseur financiën en bedrijfsvoering neem je een resultaatgerichte houding mee waarbij je het doel en de omgeving nooit uit het oog verliest. Om als team gesteld te staan voor haar taak beschik je over aantoonbare kennis en ervaring binnen het financiële werkveld en heb je ervaring met vergunningverlening en toezicht. Indien nodig weet je waar je de juiste expertise kan betrekken om de taken van de ANVS uit te voeren, je speelt daarbij de rol van smart customer. Je hebt ervaring met het nauw onderhouden van contact met stakeholders en belanghebbende op nationaal en internationaal niveau. Wij verwachten dat jij de verbindende schakel bent met externe partijen en de andere afdelingen binnen de ANVS.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de afdeling Strategie en regulering is het team Strategie en uitvoeringsbeleid verantwoordelijk voor:

 • de ontwikkeling en het onderhoud van de strategieën van de ANVS;
 • het uitvoeringsbeleid;
 • de voorbereiding van strategische internationale overleggen;
 • de beleidstaken binnen de ANVS en de advisering daarover aan partners.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Erop toezien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoen; dat is wat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) doet. We stellen regels op en verlenen vergunningen. Daarnaast zorgen we dat de regels worden nageleefd en handhaven we als dat nodig is.

De ANVS staat continu in de schijnwerpers. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt dan ook op de voet gevolgd door publiek, politiek en stakeholders als niet-gouvernementele organisaties en de nucleaire sector. We richten ons op onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale en de blootstelling aan ioniserende straling. In onze dynamische omgeving werken we dagelijks hard aan het waarborgen en verbeteren van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Om onze taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren, bundelen we binnen de ANVS expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat we gemeen hebben? We zijn kritisch, onafhankelijk en probleemoplossend. De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De ANVS is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteit, talenten en motivatie breng je ook jouw eigen unieke identiteit mee. Je bent van harte welkom!

De ANVS is een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bert Verweij

06-22922740

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Karel Citroen, Adviseur Werving en Selectie

06-10534774

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior communicatieadviseur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider vergunningverlening stralingstoepassingen

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 29 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon