Senior Adviseur Grondtransacties en Afwaardering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 30 mei Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer GDGNVLG20220512_13a
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Grond en afwaardering zijn twee cruciale onderwerpen voor de succesvolle transitie van het landelijk gebied. Met jouw expertise begeleid en adviseer je provincies bij verzoeken tot grondtransacties door de nationale grondbank en bij verzoeken tot afwaardering van grond. Vanuit de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (RTLG) in Den Haag vervul je een liaisonfunctie. Goed nieuws: er is plaats voor twee senior adviseurs.

Grondmobiliteit en het (financieel) mogelijk maken van extensiever grondgebruik zijn de komende jaren cruciaal om de transitie van het landelijk gebied te laten slagen. Als er sprake is van grondtransacties of afwaardering van grond, dan kom jij in beeld. Jouw activiteiten sluiten aan op de algemene gebiedssamenwerking met provincies vanuit de gebiedenteams van RTLG. Specifiek leg je de verbinding met de provincies en analyseer je of en hoe het Rijk een rol kan vervullen: is het mogelijk de gevraagde grondtransactie vanuit de landelijke grondbank te doen? Is alle benodigde informatie beschikbaar? Is afwaardering mogelijk? Bijbehorende afspraken, criteria en procedures werk je zorgvuldig uit.

Je werkt nauw samen met collega’s, in het bijzonder met de andere senior adviseur grondtransacties en afwaardering. Ook schakel je binnen RTLG regelmatig met adviseurs uit de gebiedenteams, met de senior financiële adviseurs afwaardering, collega's van de eenheid Strategische Programmabeheersing Transitiefonds en met collega's van de nationale grondbank. Daarnaast zoek je de samenwerking op met (grondspecialisten van) provincies.

Wat jouw baan extra leuk maakt? Je draagt bij aan een organisatie die verschillende departementen en verschillende overheden helpt om samen tot resultaten te komen. Dat doe je door beleid en uitvoering aan elkaar te verbinden, knelpunten te signaleren en met geschikte oplossingen te komen. Je werkt in een nieuw team dat nog in oprichting is en kunt daarom samen met je teamgenoten de invulling van jullie werkzaamheden bepalen.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Om de grote opgaven in het landelijk gebied mogelijk te maken en de uitvoering via gebiedsgericht werken te versterken wordt een regieorganisatie opgericht. De missie van de regieorganisatie Realisatie Transitie Landelijk Gebied (werktitel RTLG) is: “Rijk, provincies en andere overheden in staat te stellen te komen tot een succesvolle en slagvaardige uitvoering van de transitie van het landelijk gebied volgens de in Nationaal programma Landelijk Gebied opgenomen doelen”.
RTLG is een onderdeel van het ministerie van LNV. In RTLG en in de opdrachtverlening aan RTLG werken Rijk en provincies nauw samen, omdat de een niet zonder de ander kan om tot resultaat te komen. In RTLG komen twee rollen samen: een partnerrol (gericht op samenwerking tussen de overheden en andere belangrijke spelers) en een regierol (sturend op doelrealisatie op basis van gemeenschappelijk bepaalde kaders). RTLG schakelt zo tussen beleid en uitvoering. De regieorganisatie is nog volop in opbouw en zal zich blijvend kenmerken door flexibiliteit omdat we lerend en adaptief werken.
RTLG wil een mix van competenties en ervaring van rijk en regio aan zich te binden. Daarom zijn wij op zoek naar kandidaten met ervaring met provinciale gebiedsplannen en -processen.

Binnen de regieorganisatie is sprake van een grondfaciliteit in oprichting.
Grondmobiliteit wordt vaak genoemd als de sleutel die de transitie van het landelijk gebied mogelijk zal maken. Daarom richten we binnen RTLG een grondfaciliteit op met experts en adviseurs op gebied van grondtransacties en afwaardering. Deze faciliteit is de verbindende schakel tussen het gebiedsproces voor de transitie en de nationale grondbank. We adviseren de directeur van het Bureau Beheer Landbouwgronden over het verwerven, in tijdelijk beheer brengen, vervreemden en afwaarderen van gronden. Als deskundigen zijn we vraagbaak voor onze collega's in de gebiedenteams en voor de gebiedsautoriteit. Met onze kennis en kunde begeleiden we provincies bij verzoeken tot grondtransacties door de nationale grondbank en bij verzoeken tot afwaarderen van grond. Het is een volledig nieuwe faciliteit die de komende periode ingericht wordt met nieuwe mensen en procedures.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied

In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te halen.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, wil het ministerie van LNV zijn organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Over LNV als werkgever

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Samen met EZK streven wij ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fred van der Wart, kwartiermaker-directeur Kennis en Capaciteit

06-5280 2154

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior financieel adviseur afwaardering

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridische adviseur realisatie transitie landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch adviseur staatssteun

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon