• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Techniek / productie, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 16 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: NEA_20240614_12, Plaatsingsdatum: 15 juni 2024

Houd jij je graag bezig met het klimaat en duurzaamheid? Dan staat jou bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) een boeiende uitdaging te wachten. We zoeken iemand die minimaal al een paar jaar relevante werkervaring heeft, om ons goed draaiende team te versterken. Ontdek hieronder waarom de NEa dé plek is om bij te dragen aan de transitie naar hernieuwbare energie.

Wat maakt deze functie zo interessant?
Bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ligt een interessante uitdaging voor je klaar als (senior) adviseur hernieuwbare energie. Je komt in een dynamische en ambitieuze organisatie, waar je ook de kans krijgt om zelf te groeien. Je krijgt de gelegenheid en verantwoordelijkheid om het beste uit je functie te halen, werkt flexibel in een enthousiast en gedreven team, en draagt ook nog eens bij aan de Nederlandse klimaatdoelen!
Een collega-adviseur vertelt: "Werken als adviseur bij de NEa is uitdagend en afwisselend, geen dag is hetzelfde. De sfeer in het team is heel goed, iedereen is gemotiveerd om met elkaar bij te dragen aan de klimaatopgave."

Jouw rol in de energietransitie
Als adviseur hernieuwbare energie draag je direct bij aan de transitie naar hernieuwbare energie, waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen om CO2-emissies te verminderen. Dit doe je door verschillende beleidsinstrumenten ook echt in de praktijk te laten werken. Je geeft uitleg en voorlichting aan bedrijven die aan de slag zijn of moeten met hernieuwbare energie, beantwoordt hun vragen, beoordeelt situaties uit de praktijk aan de hand van de geldende wet- en regelgeving. Je geeft ook signalen af als regels niet worden gevolgd of niet goed werken in de praktijk, bijvoorbeeld aan onze inspecteurs of de beleidsmakers. En je denkt ook mee over de (door)ontwikkeling van de wettelijke instrumenten, om de regels zo uitvoerbaar en effectief mogelijk te laten zijn. Succesvol klimaatbeleid staat of valt namelijk bij een goede naleving door de verschillende sectoren. Daar draag jij als adviseur direct aan bij.

De specifieke onderwerpen waarop je je zult richten, staan nog niet vast. Een onderwerp waar je zeker aan gaat werken, is de verduurzaming van de vervoerssector (biobrandstoffen, elektriciteit, waterstof). Daarnaast kan ook een onderwerp zoals de inzet van hernieuwbare waterstof in de industrie, van groen gas in het aardgasnet en van circulair plastic tot je werkpakket gaan behoren. Dit is mede afhankelijk van de (timing van de) definitieve totstandkoming van wet- en regelgeving op deze onderwerpen.

Jouw taken
Als adviseur hernieuwbare energie heb je een belangrijke rol in het team. Je zult je ontwikkelen tot specialist op bepaalde onderwerpen. Hiervoor zul je de diepte ingaan op technisch-inhoudelijke vraagstukken, en achterliggende wet- en regelgeving, om uit te werken wat de lijn van de NEa hierin moet zijn. Enkele recente voorbeelden van dergelijke vraagstukken:
- Welke speelruimte hebben bedrijven om duurzaamheidskenmerken toe te kennen aan biobrandstoffen?

 • Hoe moeten bedrijven de biocomponent aantonen in hun biobrandstoffen?
 • Wanneer is voldoende zeker dat een levering hernieuwbare energie echt terechtkomt in een zeeschip?
 • Welke grondstoffen voor een biobrandstof zijn als afvalstroom te beschouwen, en verdienen stimulans?

Verder beantwoordt je vragen vanuit het bedrijfsleven op jouw (toekomstig) specialisme, analyseert praktijksituaties bij bedrijven en toetst ze aan wet- en regelgeving. Je geeft voorlichting aan bedrijven die onder ons toezicht staan, bereidt interne besluiten voor en stelt beleidsadviezen op. Ten slotte kun je meedraaien in wetgevingstrajecten en implementatieprojecten om nieuwe wetgeving om te zetten in concrete uitvoeringsmaatregelen. Dit doe je altijd in nauwe samenwerking met collega’s.

Waarom de NEa?
De NEa is een ‘platte organisatie’ met ongeveer 130 medewerkers, met een open en informele sfeer. Bij de NEa draag je concreet bij aan maatschappelijk relevante doelen voor duurzaamheid, emissiereductie en de energietransitie. De NEa biedt ruimte voor verschillende achtergronden, zoals juridisch, chemisch, milieukundig, accountancy en economisch. Ook gelooft de NEa dat diversiteit in bredere zin onze effectiviteit en het plezier in ons werk verbetert. Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling hebben we hoog in het vaandel.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Hernieuwbare Energie bestaat uit ongeveer 30 collega’s, met name adviseurs, inspecteurs en juristen. We werken aan de uitvoering van verschillende beleidsinstrumenten voor de vervanging van fossiele energie door duurzamere alternatieven. Dit doen we veel in samenwerking, zowel binnen de NEa als met externe partijen. Iedereen heeft zijn eigen taken en bouwt ook zijn eigen specialisme op. Onze taakopvatting is ruimer dan alleen uitvoeren en toezien op de naleving: we willen ook effectieve en goed werkende beleidsinstrumenten. Daarom is beleidsadvies een prominent onderdeel van ons dagelijks werk. Hierin worden ook goed betrokken en gehoord door de betrokken ministeries. Maar ook de teamontwikkeling en het werkplezier vinden wij belangrijk. We investeren daarom ook in onszelf en in elkaar, met gezellige activiteiten of juist inhoudelijke teamsessies. Resultaten en plezier gaan immers hest beste samen.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

De NEa is de onafhankelijke nationale autoriteit die zorgt voor de uitvoering van en toezicht op marktinstrumenten die bijdragen aan minder CO2-uitstoot door de industrie en meer inzet van duurzame energie in vervoer. Zo werken wij hard aan een klimaatneutrale samenleving.

We houden toezicht en handhaven op CO2-uitstoot en gebruik van duurzame brandstoffen. Hierbij zijn we streng als het moet, zo nodig met boetes of andere interventies. Tegelijkertijd helpen we bedrijven met voorlichting en hulpmiddelen om te voldoen aan hun verplichtingen. En we geven – gevraagd en ongevraagd – informatie en advies aan de markt en overheid over behaalde resultaten en relevante ontwikkelingen. In alles wat we doen zijn we onafhankelijk, rechtvaardig, open en duurzaam: de kernwaarden van de NEa.

We werken in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Als agentschap met een zelfstandig bestuursorgaan valt de NEa onder het ministerie van EZ. Het klimaat kent evenwel geen grenzen en een groot deel van de klimaatdoelstellingen, het beleid, de regelgeving en instrumenten is internationaal. Dus zetten we ons ook in voor internationale samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.

De Nederlandse Emissieautoriteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst, neurodiversiteit en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Jaap Bousema, Teammanager Uitvoering & Advies 06 52 59 56 06

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Sepideh Teimorian, Strategisch Recruitment Consultant 06 25 49 23 76

Solliciteren?

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon