Senior adviseur HR-beleid

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.526 - €5.821
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 10 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 487125
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Flexibel, veelzijdig en boeiend, zo kun je jouw baan als senior adviseur HR-beleid bij Defensie wel noemen. Het Plein-Kalvermarkt-complex in Den Haag is jouw werkplek en daar werk je bij de hoofddirectie Personeel aan dossiers die te maken hebben met onze medewerkers. En die medewerkers zijn het kapitaal van onze krijgsmacht. Jij hebt dus een belangrijke job!

Als senior adviseur bij het cluster HR-beleid ligt je focus vooral op een of meerdere dossiers waaraan binnen het cluster HR-beleid wordt gewerkt. Een van die dossiers is het beleid op het gebied van medezeggenschap bij Defensie. Daar ga je samen met een collega mee aan de slag. Andere dossiers die binnen het werkterrein van het cluster HR-beleid vallen, zijn het HR-model, het voorzieningenstelsel buitenland, reorganisaties en wetgeving.

Je hebt een veelzijdige baan, want je kunt ook flexibel worden ingezet voor het werken aan zaken elders binnen de Bestuursstaf. Of, waar, hoeveel uur en hoe lang je flexibele inzet nodig is, is afhankelijk van de organisatiebehoefte.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Personeel (HDP) maakt deel uit van het directoraat-generaal Beleid van de Bestuursstaf. De minister van Defensie is werkgever van ongeveer 41.000 militairen en 16.000 burgerambtenaren. Wij ondersteunen de minister in die rol. Daarnaast zijn onze taken en verantwoordelijkheden:

 • het ontwikkelen en onderhouden van personeelsbeleid, waaronder het arbeidsvoorwaardenbeleid;
 • het ontwikkelen en onderhouden van (militair) gezondheidszorgbeleid (MGZ);
 • het borgen van (rijksbrede) wet- en regelgeving in de arbeidsvoorwaarden van Defensie;
 • het overleggen met de centrales van overheidspersoneel over de hoofdlijnen van het personeelsbeleid en de arbeidsvoorwaarden;
 • het voeren van regie over en het stellen van kaders om te zorgen voor samenhang tussen beleid en uitvoering op het gebied van personeel en MGZ.

Cluster HR-beleid
Je voert je werkzaamheden uit binnen het cluster HR-beleid. Wij houden ons bezig met beleid op het gebied van onder meer het algemeen personeelsbeleid. Zo werken we aan de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van sourcing en een flexibel personeelssysteem, maar ook aan buitenlandbeleid en levensfasebewust personeelsbeleid. En we hebben aandacht voor medezeggenschap en georganiseerd overleg. Ook zijn er onderwerpen die deze voorbeelden overstijgen, zoals het voorbereiden van de introductie van het functiegebouw Defensie.

Daarnaast voeren we het secretariaat van de werkgroepen Algemeen Personeelsbeleid en Reorganisaties.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 65.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensiebrede bedrijfsvoering. Het defensiebeleid wordt ontwikkeld binnen het directoraat-generaal Beleid.

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Werving & selectie

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur informatievoorziening

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior HR-specialist

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hr-adviseur

Ministerie van Defensie, Bestuursstaf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon