Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur HR-beleid

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer IND/DH/BIO/2019/079
 • Plaatsingsdatum 7 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Een vluchteling, arbeidsmigrant of iemand die wacht op gezinshereniging. Allemaal zijn ze klant van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Als senior adviseur HR-beleid draag je bij aan de ontwikkeling van het personeelsbeleid van de dienst. Je legt de basis voor een respectvolle en goed georganiseerde dienstverlening waarin de klant centraal staat.

Jij bent de waardevolle sparringpartner voor het managementteam. Je adviseert over complexe P&O-gerelateerde vraagstukken die inhoudelijk sterk met elkaar verweven zijn en ook invloed hebben op en bepalend zijn voor andere beleidsterreinen. Ook wanneer er geen standaardoplossing voor handen is. De effecten van je beslissingen zijn meerdere jaren merkbaar en beperkt voorspelbaar. Je presenteert niet alleen de mogelijke oplossingsrichtingen. Maar je geeft ook aan welke de beste keuze is en hoe die succesvol geïmplementeerd kan worden.

Bij je werkzaamheden schakel je indien nodig snel met collega’s en het UBR|Experts. Samen met de collega’s van de andere HR-afdelingen lever je een significante bijdrage aan de ontwikkeling van HR-beleid en -instrumenten. Je toetst je adviesproducten op haalbaarheid en uitvoerbaarheid waarbij je rekening houdt met politieke en maatschappelijke vraagstukken en de ontwikkelingen op je vakgebied. Vernieuwende methodes en werkwijzen pas je toe met het plan-do-check-act-principe. En uiteraard voer je de processen uit conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en andere afspraken.

Functie-eisen

 • Je hebt een relevant wo-diploma en uitgebreide relevante ervaring in diverse adviestrajecten en -processen met meerdere klanten.
 • Je hebt gespecialiseerde kennis van HR en inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan je eigen werkterrein.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het adviseren over onder meer veranderkunde en het ontwerpen en (bege)leiden van workshops en conferenties.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het aansturen van een klein team.
 • Je kunt multidisciplinair en projectmatig werken in meerdere adviesrollen zoals expert, regisseur of partner in business.
 • Je bent bestuurs- en organisatiesensitief, slagvaardig, doortastend en resultaatgericht.
 • Je bent in staat om je snel in te lezen in nieuwe onderwerpen.
 • Je hebt een hands-on-mentaliteit en overtuigingskracht.
 • Je bent een goede netwerker en een sterke verbinder.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Vermeld het in je motivatiebrief als je via een uitzend- of detacheringsbureau bij de Rijksoverheid werkt.
 • Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je via de sollicitatiebutton reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Ben je in dienst van het rijk met een aanwijzing als verplichte Van-Werk-Naar-Werk- of herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering vormt het fundament van de organisatie. De directie Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) als concern en de (kleine) keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartner-collega’s) bedienen: snel, vakkundig en met een brede blik op het gebied van human resources (HR), informatievoorziening (ICT), financiën, control en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nodig hebben, nu en in de toekomst. Zo kunnen we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de afdeling HR, afdeling Facilitair, afdeling Financiën en Businessinformatie, afdeling Informatievoorziening Ontwikkeling en een afdeling Informatievoorziening Beheer.

Afdeling HR
De afdeling HR helpt de IND te veranderen naar een flexibele organisatie. Dat doen we door een passend HR-beleid en HR-instrumentarium te ontwikkelen en te implementeren. Daarnaast biedt HR desgevraagd ondersteuning bij teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. We faciliteren en ondersteunen de IND bij de brede doelstellingen. Leidinggevenden bij de dienst zijn integraal verantwoordelijk, dus ook voor hun persoonlijke zaken. De afdeling HR stelt hen in staat die verantwoordelijkheid te nemen.

Het programma Compacte Rijksdienst raakt ook de afdeling HR. De positie van de afdeling verandert daardoor, van zelf diensten verlenen naar regie op de dienstverlening door derden, zoals P-Direkt en Expertisecentrum Organisatie en Personeel. Het is een uitdaging om de dienstverlening aan onze klanten te waarborgen en te verbeteren in deze veranderende context.

Wij zijn ook betrokken bij het verbeteren van de bedrijfsvoering. Daarvoor leveren we een bijdrage aan het programma Bedrijfsvoering 2.0 dat impact heeft op de dienstverlening aan de klantdirecties. De vraagstukken waar de afdeling HR zich op richt, vragen om goede interne en externe samenwerking. Vanuit de lean-principes werken we continu aan verbeteringen.

De afdeling HR bestaat uit het team Beleid, Innovatie en Ontwikkeling (BIO) met daarin Leren en Ontwikkelen, en het team Advies, Beheer, Uitvoering (ABU) met daarin HR Advies, Managementinformatie en HR Ondersteuning. Het team Ambtelijke Ondersteuning Medezeggenschap adviseert en ondersteunt de medezeggenschapsorganen.

Team BIO
Team BIO buigt zich over personeelsbeleid en arbeidsjuridische kwesties. We maken de vertaalslag van organisatiedoelstellingen naar HR-beleid en -instrumenten. Daarbij houden we rekening met de kaders vanuit de Rijksoverheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Team ABU
De medewerkers van het team ABU werken op het hoofdkantoor van de IND en op de verschillende IND-locaties in het land. Zij adviseren over en dragen bij aan het eenduidig toepassen van HR-beleid, HR-instrumenten en HR-processen binnen de verschillende organisatieonderdelen van de IND. Iedere directie van de IND heeft vaste aanspreekpunten (zowel een HR-adviseur als administratief medewerker). Voor vraagstukken over personele bezetting maakt team ABU gebruik van het in-, door- en uitstroom-loket. Verder verzorgt team ABU de HR-managementinformatie.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND — een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid — is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden voor de aanvraag ook is: elke klant staat bij de IND centraal.

IND maakt deel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Josien Walraven, Manager HR

06-25735383

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Siebel-applicatiebeheerder

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Solution architect

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

ICT-Kwaliteitsmanager / Senior Kennismodelleur (Be Informed)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon