Senior Adviseur Huisvesting Nederland

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening, Internationaal
 • Reageren voor 1 februari
 • Vacaturenummer 1079
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Senior Adviseur ben jij het aanspreekpunt voor de huisvesting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) in Nederland. Het uiteindelijke doel waar je naar toe werkt is om een fijne en functionele werkomgeving te realiseren waar collega’s graag willen werken én hun werk optimaal kunnen uitvoeren. Zowel bij lopende als nieuw op te starten bouwkundige en facilitaire trajecten zorg jij er voor dat de belangen van BZ worden behartigd, deze trajecten volgens de juiste planning lopen en weet je de juiste partijen met elkaar te verbinden.

Je werkzaamheden kunnen grofweg worden opgedeeld in twee gebieden: Projecten en Going Concern. Bij de projecten zorg je er bijvoorbeeld voor dat er binnen een bepaalde termijn een werkomgeving wordt gecreëerd, gerenoveerd of geoptimaliseerd. Bij Going Concern gaat het met name om het optimaliseren van de bestaande bedrijfspanden zodat er op een duurzame wijze in kan blijven worden gefunctioneerd.

Enkele projecten die in de planning staan zijn:

 • Een nieuwe locatie BZ;
 • Verbouwing Terminal Zuid (Schedeldoekshaven 101);
 • Verbouwing Diplomatieke Koeriersdienst Rijswijk.

Misschien wel één van de mooiste projecten waar jij je mee bezig gaat houden is het begeleiden van de transitie naar de nieuwe huisvesting voor Buitenlandse Zaken. Binnen het Rijkshuisvestingsstelsel is afgesproken dat BZ op termijn zal worden gehuisvest in een zogenaamde unilocatie, waar de hele organisatie in past. Daarbij moet rekening worden gehouden met het bijzondere (internationale) karakter en de specifieke eigenschappen van de organisatie. Denk aan veiligheid, informatiemanagement, inkomende buitenlandse bezoeken, flexibele ruimte voor crisisteams, collega’s van ambassades die tijdelijk op het departement werken etc. Je begeleidt (mede) de transitie naar het nieuwe pand. Om de nieuwe huisvesting te realiseren haal je wensen en eisen op, vertaal je deze naar kaders voor het nieuwe pand, behartig je de belangen van BZ en neem je deel aan het projectteam.

Naast projecten houd je je zoals gezegd ook bezig met Going Concern: de lopende dingen die moeten worden opgepakt bij het bestaande vastgoed. Denk hierbij aan:

 • Bezetting in de panden en vlekkenplannen, waar de nodige analyses op gemaakt worden;
 • Vertalen van wensen van directies naar een Verzoek tot Wijziging (VtW’s) en het uitzetten van deze aanpassingen (alleen Rijnstraat 8);
 • Vertegenwoordigen van belangen BZ in verschillende interdepartementale overleggen;
 • Fysieke veiligheid, maar ook BHV;
 • Regie voeren op de uitvoerder van de facilitaire dienstverlening in de gebouwen.

Rondom het DBFMO* contract lopen gesprekken op hoog niveau met de intentie om het contract aan te passen. Zodra er definitieve besluitvorming is over de aanpassingen, gaan een aantal nieuwe trajecten gestart worden waarbij de belangen van BZ door jou vertegenwoordigd worden. Daarnaast houd je je bezig met de nodige Verzoeken tot Wijzigen (VtW’s) om wensen van de verschillende directies te bewerkstelligen. Denk hierbij aan het aanpassen van ruimtes rondom veiligheid, akoestiek of functionele wensen.

*Bij een Design, Build, Finance, Maintain en Operate-contract (DBFM) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud. Het is dus een geïntegreerde contractvorm.

Team NL is het aanspreekpunt voor zaken aangaande alle huisvesting van het ministerie in Den Haag en Rijswijk (momenteel 3 panden: Rijnstraat 8 (R8), Terminal Zuid (TZ) en Rijksbedrijvencentrum (RBC)) en de facilitaire dienstverlening die in deze panden wordt verzorgd. Dit betekent dat het team alles doet dat samenhangt met het mede-bewonerschap van BZ, afstemming zoekt met BZK in het kader van het Rijkshuisvestingstelsel, met de overige bewoners, met dienstverleners als FM Haaglanden en indien nodig ook met het Rijksvastgoedbedrijf.

Jij bent, binnen de BZ-organisatie, een van de gezichten van de Haagse huisvesting van het ministerie en voor de departementsleiding degene die de BZ-belangen optimaal weet te behartigen in de door velen als complex ervaren interdepartementale en meerlagige organisatie-structuur.

De taken van Huisvesting NL zijn:

 • Het behartigen van de belangen van het ministerie op huisvestingsgebied en ervoor zorgen dat de facilitaire dienstverlening volgens de afspraken geleverd wordt en aan de juiste kwaliteit voldoet;
 • Het behandelen van (nieuwe) aanvragen vanuit de organisatie op het gebied van huisvesting (bouwkundig en facilitair);
 • Toezicht houden op de afspraken die met FMHaaglanden (FMH) zijn gemaakt over de te leveren facilitaire dienstverlening en aanspreken van de dienstverlener als afspraken niet worden nagekomen. Huisvesting NL functioneert tevens als escalatielijn;
 • Adviseur c.q. lid van het projectteam bij projecten op het gebied van huisvesting, zowel interne projecten (renovatie TZ en RBC) als de unilocatie;
 • Adviseren over rijksbrede onderwerpen op gebied van huisvesting en facilitair en deelnemen aan (inter)departementale overleggen voor Huisvesting en Facilitair.

Je hebt meerjarig ervaring opgedaan binnen/met het Rijkshuisvestingsstelsel, voor een ministerie, een dienstverlener of bijvoorbeeld het RVB. Je kent dit stelsel en de onderlinge krachtsverhoudingen goed, en je wil je de komende jaren ervoor inzetten de belangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in dat stelsel optimaal te behartigen. Je kunt goed omgaan met bestuurlijke verhoudingen en weet belangen te behartigen, standpunten succesvol over te brengen, maar ook te verdedigen wanneer nodig. BZ heeft in het kantoor Rijnstraat 8 te maken met een zogenaamd DBFMO-contract, wat een vrij stevige, lang niet altijd positieve, impact heeft op de meeste van onze werkzaamheden ten aanzien van het gebouw.

We zoeken een teamspeler, met een afgeronde opleiding bij voorkeur op HBO / WO niveau (een opleiding in de sfeer van bouwkunde zou een pré zijn, maar is geen strikte vereiste), en die zijn/haar energie wil steken in het werkelijk tot stand brengen van een symbiose tussen de wereld van de BZ-huisvesting in het buitenland en die van de Haagse huisvesting van onze organisatie. We zoeken een soepele communicator, die in staat is snel een netwerk op te bouwen binnen de organisatie, maar ook een collega die duidelijke afspraken maakt en zorgt dat die worden nagekomen. Sturen op vertrouwen is wat jou kenmerkt, richting de departementsleiding en de interdepartementale gesprekspartners. Je bent vasthoudend, op een prettige manier, en je houdt oog voor de belangen van de organisatie op de langere termijn.

 • Je hebt ervaring binnen een politiek/bestuurlijke organisatie;
 • Je hebt affiniteit met organisatievraagstukken en combineert WO werk- en denkniveau met operationele kracht;
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Je kunt zelfstandig werken, maar je weet ook waarover en wanneer ruggenspraak te plegen;
 • Je hebt impact en handelt met overtuiging;
 • Je weet resultaten te behalen, rekening houdend met het team, opdrachtgever, gebruiker en relevante externe partijen;
 • Je kunt je verplaatsen in situaties/risico's die zich tijdens een bouwproces voordoen en anticipeert daarop in je planvorming, communicatie en sturing;
 • Je bent in staat om analytisch en strategisch mee te denken en praten op de hoofdlijnen van het primaire proces. Je kunt dit vervolgens vertalen naar de organisatiebehoefte en mogelijkheden op het gebied van huisvesting en vastgoed;
 • Je spreekt de taal van zowel de gebruiker, de opdrachtgever als die van de uitvoerder. Je denkt vanuit mens en organisatie, niet vanuit techniek en procedures – maar ziet wel het belang van dit laatste;
 • Je denkt conceptueel, maar verliest de haalbare resultaten niet uit het oog.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een selectieassessment.
 • Deze vacature staat voor langere tijd open. Zodra een geschikte kandidaat zich aanmeldt nodigen we deze uit voor gesprek.
 • We zoeken twee nieuwe medewerkers.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Team Huisvesting NL valt onder de Directie Huisvesting en Facilitaire Zaken (DHF) en is een klein team dat bestaat uit 4 fte. Naast deze vacature bestaat het team uit een teamleider (tevens P-verantwoordelijke), een senior adviseur en een junior adviseur. Het Team werkt bijna volledig zelfstandig en onafhankelijk van het internationale vastgoed. Het team is sinds een half jaar volledig bezet. Met de volledige bezetting werkt het team aan een betere werkwijze om de dienstverlening naar onze collega’s verder te verbeteren.

Binnen het team wordt er nauw samengewerkt en heb je bijna dagelijks contact met je collega’s. Elke collega binnen het team heeft zijn/haar eigen takenpakket, maar ben je ook elkaars achtervang. Daarnaast is er ruimte binnen het team om te sparren op de complexe vraagstukken.

DHF is een dynamische directie, waar veel omgaat en hard wordt gewerkt door professionals die zorgen voor de huisvesting van de hele BZ-organisatie, wereldwijd en in Den Haag. Naast het team NL (3 fte + 11 fte chauffeurspool) en een control unit bestaat DHF uit de afdelingen strategie en programmering (SP), projecten (PR) en vastgoedbeheer en advies (VA). In totaal omvat de directie zo’n 80 fte. DHF is onderdeel van de recent opgerichte, Hoofddirectie Bedrijfsvoering (HDBV).

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties.

Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Willem van der Reijden (Teamleider Huisvesting NL)

+31 6 2572 5566

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mark Schutz (Adviseur Werving en Selectie)

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsondersteuner (doelgroep indicatie / Banenafspraak)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner (doelgroep indicatie / Banenafspraak)

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur informatiehuishouding

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon