Senior adviseur hydraulische belastingen

  • Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 32 - 36 uur
  • schaal 13
    €5.212 - €7.747 (bruto)
  • Techniek / productie
  • Solliciteer voor 19 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: WVL-24-070, Plaatsingsdatum: 17 juli 2024

Nederland is een waterland. Miljoenen Nederlanders wonen in een gebied dat economisch essentieel is én kan overstromen. Rijkswaterstaat is op meerdere vlakken betrokken bij het beoordelen en ontwerpen van waterkeringen. Als senior adviseur hydraulische belastingen lever je een essentiële bijdrage aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Interessant? Solliciteer direct of lees snel verder!

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Als senior adviseur stuur en begeleid je onderzoek, lever je een bijdrage aan de ontwikkelingen van het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium (BOI) en adviseer je binnen Rijkswaterstaat en aan andere waterkeringbeheerders over hydraulische belastingen (HB). Het beschikbaar stellen van HB voor het instrumentarium en het werken aan actualisaties is een essentieel onderdeel van ons werkveld.

Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en aansturen van het productieproces van het updaten van verschillende HB producten voor het beoordelen en ontwerpen van primaire waterkeringen. Je zorgt dat producten binnen tijd en budget worden gerealiseerd, dat de besluitvorming transparant verloopt en wordt vastgelegd. Je maakt heldere kwaliteits- en procesafspraken met externe leveranciers en bewaakt dat die worden nagekomen. Daarnaast zorg je dat de gebruikers van de HB-producten goed geïnformeerd zijn.

Je organiseert het proces rondom de HB adviezen die het BOI team uitbrengt, van de intake tot het uitbrengen van de adviezen. Dit kunnen adviezen aan gebruikers zijn, maar ook adviezen aan andere (onderzoeks)projecten waar kennis over de hydraulische belastingen wordt ontwikkeld of toegepast.

Daarnaast wordt voorzien dat je inzet gaat worden als adviseur in onze calamiteiten- en crisisorganisatie. Naast deze werkzaamheden organiseer je de werkzaamheden binnen een (nog) nieuw te vormen cluster, waarbinnen ook de expertise rondom hydraulische belastingen is ondergebracht.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je voelt je helemaal thuis als het aankomt op waterveiligheid en hebt een goed begrip van wat er strategisch speelt binnen en buiten Rijkswaterstaat als het gaat om waterveiligheid. Je haalt er voldoening uit om met multidisciplinaire advies-trajecten bezig te zijn met verschillende klanten. Je vindt het daarbij leuk om projectmatig te werken en om teams aan te sturen. Je vindt het leuk om in een complex bestuurlijk-politiek speelveld te opereren waarbij je het inhoudelijke overzicht weet te bewaren. En ook het analyseren van vraagstukken vanuit verschillende disciplines en het leggen van de juiste verbanden geeft jou voldoening in je werk. Je signaleert mogelijkheden en potentiële risico's binnen je aandachtsgebied en komt met alternatieve oplossingen.

Jij krijgt energie van bezig zijn met de volle breedte van de watersystemen in Nederland en hydraulische belastingen, en te weten dat jouw werk er toe doet! Het schakelen tussen de complexe inhoud, de historie van het werk, maar ook het duidelijk organiseren van de werkzaamheden zodat die werkzaamheden door het team met voldoening worden uitgevoerd, en daarnaast ook beheerst, voorspelbaar en transparant worden uitgevoerd, geeft je voldoening.

In deze rol sta je midden in een complex en uitdagend werkveld met directe impact op de versterkingsopgaven voor waterveiligheid. Je hebt of organiseert contacten met spelers in het werkveld en zorgt dat het leveren en updaten van hydraulische belastingen voor de sector transparant wordt.

Wat wij aan jou waarderen
Jij staat bekend als iemand dit vanuit nature bestuurlijk sensitief acteert. Je bent in staat mee te bewegen met de juiste partijen en belangen en kiest een aanpak die past bij de situatie en gaat daar creatief mee om.

Je onderhoudt goede (in)formele contacten met alle relevante partijen en benut de contacten op het juiste moment om eigen doelen te bereiken. Je verspreidt en benut relevante kennis en informatie en je initieert en stimuleert kennisontwikkeling binnen de eigen organisatie. Je evalueert je eigen werkwijze, leert daarvan en draagt nieuwe inzichten over aan collega’s. Je creëert een goede sfeer en start graag de dialoog met een luisterende en vragende houding.

Als teamspeler communiceer je goed en weet je stakeholders aan je te binden. Je durft standpunten duidelijk en concreet te verwoorden namens het ministerie, terwijl je altijd rekening houdt met de belangen van andere stakeholders. Hierbij houd je scherp in beeld vanuit welke rol en verantwoordelijkheid jij optreedt.

Alvast kennismaken?
We kunnen ons voorstellen dat je eerst nog meer wilt weten over de functie of het team, voordat je solliciteert. Je kunt bellen met Remco Schrijver, afdelingshoofd Waterkeringen, via 06-11526459. Hij staat je graag te woord en weet alle ins en outs over deze functie!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)? Dit organisatieonderdeel is leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. WVL voorziet uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland door kennis te (laten) ontwikkelen, te beheren en te delen.

WVL werkt hierin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis zoals duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval rondom en onze wegen en in onze wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook wordt onderzocht hoe in tijden van droogte, water beter vast kan worden gehouden. Verder monitort en analyseert WVL verkeersongevallen en optimaliseert het de veiligheid op en rond de wegen voor mensen, dieren en natuur.

In totaal werken ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop & Prestatiemanagement, Bereikbaarheid & Netwerkkwaliteit, Veiligheid & Water en Leefomgeving.

Waterkeringen
De afdeling Waterkeringen, met circa 30 mdedewerkers, is kennisdrager binnen Rijkswaterstaat en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op het gebied van waterveiligheid, waterkeringen en hydraulische belastingen. We hebben het overzicht van beschikbare kennis en weten aan welke nieuwe kennis behoefte is ten behoeve van het beoordelen, versterken en in stand houden van waterkeringen in Nederland. We adviseren het directoraat-generaal Water & Bodem (DGWB) over beleid en regelgeving en beantwoorden vragen van beheerders. In opdracht van DGWB ontwikkelen we het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI)voor primaire waterkeringen in Nederland. We ondersteunen Rijkswaterstaat bij het assetmanagement van de Rijkskeringen en de uitvoering van de daarmee samenhangende wettelijke taken. Daarnaast worden het Expertise Netwerk Waterveiligheid en het Adviesteam Dijkontwerp vanuit de afdeling ondersteund.

De afdeling Waterkeringen bestaat uit dynamische, zelfstandige professionals die op basis van hun deskundigheid, netwerken en gedrevenheid het verschil maken. De afdeling werkt samen met waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, kennisinstituten, marktpartijen, onderwijsinstellingen en internationale partners. Nauw wordt er samengewerkt met de andere waterveiligheidsafdeling binnen WVL.

Medewerkers hebben kennis van de vele kanten van de waterkeringszorg en zijn betrokken bij diverse grote programma’s en (internationale) netwerken rondom waterveiligheid. Vraagstukken en issues worden zo snel op de juiste plek belegd, besproken en opgelost. De passie voor het vak is groot, wat vaak de rode draad is voor de gesprekken op de afdeling. Ook is iedereen bereid elkaar te helpen of om even mee te denken. Natuurlijk is er ook oog voor elkaar. Lief en leed staat standaard op de agenda van de start van onze afdelingsdag op de dinsdag. Daarnaast zijn er verschillende dagen dat op projectbasis fysiek wordt samengewerkt.

De complexiteit van de opgaven als de omvang van de beide waterveiligheidsafdelingen bij WVL is de afgelopen jaren gegroeid. De totale omvang van beide afdelingen is daardoor sterk gegroeid. Zeer waarschijnlijk worden er na de zomer drie afdelingen gecreëerd uit de huidige bede waterveiligheidsafdelingen. Besluitvorming hierover wordt momenteel voorbereid.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 225 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Remco Schrijver, afdelingshoofd waterkeringen 06-14103735

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jack Deng, adviseur Werving en Selectie 06-19907445

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon