Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior Adviseur ICT

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer LFEZ20200108_11/12
 • Plaatsingsdatum 11 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het klimaatvraagstuk, meer biodiversiteit en een werkbare verbinding tussen natuur en landbouw. Het zijn enkele van de vele uitdagingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Jij als senior adviseur/controller speelt hierin een sleutelrol. Hoe? Door te adviseren over de besteding van omvangrijke ICT-budgetten. En door samenwerkingsprocessen te verbeteren.

Als senior adviseur draag je bij aan de ontwikkeling van ons ministerie en daarmee aan ontwikkelingen die van grote betekenis zijn voor de Nederlandse samenleving. Jij houdt namelijk toezicht op en adviseert over de besteding van en verantwoording over de omvangrijke ICT-budgetten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Op dit terrein adviseer en ondersteun je de directeur van de directie Financieel Economische Zaken (FEZ), evenals de secretaris-generaal en de directeur Transitie en Aansturing Bedrijfsvoering/CIO. Binnen de afdeling Beleidscontrol werk je in een klein team nauw samen met de coördinerend adviseur.

Je adviseert over de doelmatigheid en doeltreffendheid van ICT-voorstellen met financiële consequenties. Namens FEZ ben je het aanspreekpunt voor de CIO-office en de CIO's van de diensten en agentschappen van LNV. Je werkt nauw met hen samen bij het beoordelen van businesscases voor nieuwe ICT-investeringen. Samen met de CIO-office toets je voorstellen volgens een integraal afwegingskader en volg je de uitvoering ervan zodat je zo nodig tijdig kunt bijsturen. In dat afwegingskader breng jij je kennis van de financiële aspecten in.

Daarnaast initieer en neem je deel aan overleggen op verschillende niveaus om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten of om aandachtspunten aan te kaarten. Jij adviseert en signaleert financieel-economische, organisatorische en politiek-bestuurlijke risico’s. Jouw analyses en inbreng zijn helder en goed onderbouwd. Je werkt in een politiek-bestuurlijk dynamisch en complex speelveld, wat je opdracht uitdagend maakt. Je werkt samen met je collega’s door middel van een overlegcyclus, afspraken en overeenkomsten en (verantwoordings)rapportages.

Als senior adviseur ben je ook verantwoordelijk voor het inrichten en verbeteren van de diverse samenwerkingsprocessen. Dit doe je met gevoel voor de bestuurlijke en politieke context en met affiniteit voor financiën, bedrijfsvoering en ICT. Je bent een belangrijke verbinder, plant en organiseert en houdt proactief de uitvoering van afspraken in de gaten. Je werkt met veel collega’s samen en opereert actief in je netwerk.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma in de richting van informatica of op financieel-economisch, bedrijfseconomisch of informatiekundig gebied. Aanvullende opleidingen op het gebied van control, auditing en ICT zijn een pre.
 • Je hebt ervaring als projectcontroller van omvangrijke (ICT-)projecten of projectportfoliomanagement.
 • Je bent analytisch en probleemoplossend sterk en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je bent in staat om op een efficiënte manier de standpunten van FEZ in te brengen in overleggen binnen het ministerie en de dienstonderdelen van LNV.
 • Je vindt het fijn om te pionieren en te netwerken, wil werken voor een groeiende organisatie in opbouw en levert een bijdrage aan het uitzetten van de strategische koers van de afdeling. Samenwerken met diverse stakeholders zowel binnen als buiten de afdeling staat hierbij centraal.
 • Je hebt een flexibele, creatieve en initiatiefrijke instelling en beschikt over overtuigingskracht. 

Ook kandidaten die nog niet over alle functie eisen beschikken maar zich graag willen ontwikkelen en willen leren nodigen wij ook van harte uit om te solliciteren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie   en opereert in een dynamisch werkveld. We zijn in korte tijd gegroeid van vijftien naar dertig medewerkers. Bij de directie FEZ kan iedere medewerker meebouwen aan de ontwikkeling van de directie en instrumenten. De directie bestaat uit twee afdelingen: de afdeling Begrotingszaken en de afdeling Beleidscontrol.

De afdeling Begrotingszaken is primair verantwoordelijk voor de advisering aan de minister en de leden van de Bestuursraad (ambtelijke leiding van het departement) over budgettaire aangelegenheden. De uitdaging van Begrotingszaken bestaat uit het zorgen voor voldoende financiële middelen voor de uitvoering van de beleidsplannen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor het optimaal benutten van deze middelen. Daartoe voert de afdeling regelmatig overleg met de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën en brengt het de mee- en tegenvallers op de LNV-begroting in kaart. Met dit laatste adviseert Begrotingszaken de Bestuursraad hoe de tegenvallers binnen de begroting opgevangen kunnen worden en of er ruimte is voor beleidswensen van de ambtelijke of politieke leiding.  

Bij de afdeling Beleidscontrol werk je op het snijvlak van beleid, begroting en financiën. Je   adviseert de beleidsdirecties van het directoraat-generaal (DG) Agro of DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied over de financiële aspecten van het beleid. Denk hier bijvoorbeeld aan de uitwerking van beleidsvoorstellen op het gebied van actuele thema’s zoals het Klimaatakkoord en pulsvisserij, maar ook aan voedselveiligheid, innovaties, dierenwelzijn en natuur. Specifiek geeft de afdeling ook invulling aan de eigenaarsadvisering (voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en zelfstandige bestuursorganen) en de control op EU-beleid, ICT en apparaatkosten.

Bij het ministerie van LNV wordt de dienstverlening op de terreinen ICT, Personeel en Financiële Administratie geshared met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Jij versterkt de directie FEZ met je kennis en vaardigheden op het gebied van algemene control en ICT-control.

 

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor aan de slag wil. Het werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is eind 2017 weer als zelfstandig ministerie opgericht en bruist van de ambitie. LNV staat voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de verbinding van natuur en landbouw, het behoud, onderhoud en herstel van biodiversiteit, het verduurzamen van de veehouderij, visserij en het voedselsysteem, de klimaatopgave en de ontwikkeling van plattelandsregio’s.

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen eet, we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelandsregio’s in Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

mevrouw G. v.d. Haar, plv Directeur

070-3784282

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker innovatieve visserij

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend specialistisch adviseur diergezondheid en dierenwelzijn

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker directie Regio

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon