• Den Haag  -  route
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024 Nog 8 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-123, Plaatsingsdatum: 21 juni 2024

Het ministerie van Financiën zoekt een (Senior) Adviseur Informatiebeveiliging (Information Security Officer, ISO) die bijdraagt aan het digitaal veilig en weerbaar houden van het ministerie. Je bent gepositioneerd binnen de Afdeling Informatiebeleid in het Team Informatiebeveiliging, Privacy, Kwaliteit en Business continuity (IBP). Onder aansturing van de CISO van het beleidsdepartement draag je zorg voor het opstellen en inrichten van hanteerbare kaders en richtlijnen op het gebied van informatiebeveiliging en het houden van toezicht op de naleving ervan. Je werkt nauw samen met de collega’s binnen het (virtuele) CISO stelsel, het Security Operations team, de BVA en onze Rijksbrede en private beveiligingspartners. Met elkaar zorgen we voor een robuuste en toekomstbestendige verdedigingslinie tegen cyberdreigingen en -aanvallen.

Met jouw kennis op het gebied van normen t.a.v. informatiebeveiliging, overtuigingskracht en een duidelijke visie weet je verbinding te leggen tussen de behoeften van de directies binnen het beleidsdepartement van Financiën en een werkomgeving waarin veilig en verantwoord wordt omgegaan met informatie en gegevens.
Bewust van mogelijke (cyber) dreigingen help je de organisatie door bestaande en nieuwe wet- en regelgeving te vertalen naar duidelijke IB-kaders die operationeel handelingsperspectief bieden.
Je ziet toe op de juiste uitvoering van de IB-kaders en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatieonderdelen zodat de daadwerkelijke veiligheid van de organisatie naar een hoger niveau wordt gebracht.
En je draait mee als security adviseur in departement-brede projecten als de Staatsgeheime werkplek, Identity en Acces management en denkt mee over de verdere optimalisatie van het IB risicomanagement.

Alleen aandacht voor voorkomen is ontoereikend. Daarom help je ook om het zicht op data en systemen te verbeteren. Hoe eerder incidenten worden opgemerkt, des te doelgerichter de gehele beveiligingsorganisatie kan reageren. En mocht er onverhoopt toch een incident plaatsvinden? Dan zorg jij er mede voor dat we weer zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar een stabiele situatie.

Werkzaamheden
Samengevat zullen je werkzaamheden onder meer bestaan uit het:

 • leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van voor financiën van belang zijnde kaders- en richtlijnen op het gebeid van informatiebeveiliging;
 • toezien op de juiste implementatie en naleving van de eisen voor informatiebeveiliging die voortvloeien uit vigerende wet- en regelgeving in de eerste lijn (BIO, NIS2);
 • signaleren, analyseren en anticiperen op algemene politieke en maatschappelijke ontwikkelingen zowel binnen als buiten het vakgebied;
 • adviseren van de directies binnen het beleidsdepartement (gevraagd en ongevraagd) ten aanzien van actuele vragen en ontwikkelingen waarin informatiebeveiliging een rol speelt;
 • actief oppakken, uitzetten en coördineren van noodzakelijke werkzaamheden in het geval van informatiebeveiligingsincidenten;
 • begeleiden van interne en externe audits en coördineren van opvolging van eventuele verbeteracties;
 • actief deelnemen aan activiteiten, zowel binnen als buiten het ministerie, om de samenwerking met andere ISO’s op te zoeken;
 • beoordelen van de wijze waarop leveranciers invulling geven aan beveiligingsmaatregelen;
 • reviewen van uitgevoerde (periodieke) dreigings- en risicoanalyses op IT-systemen;
 • bijdragen aan de bevordering van informatiebeveiligingsbewustzijn binnen het beleidsdepartement.

Meer over de functiegroep Expert Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directies binnen het SG opereren voor het gehele ministerie en de uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Zij ondersteunen en adviseren op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie, juridische zaken, politiek-bestuurlijke zaken en Informatie Voorziening & ICT. Daarbij hebben zij oog voor integrale samenhang van beleid.
Een van de onderdelen is de nieuwe Concern Directie Informatisering en Openbaarmaking (CDIO) die is opgehangen onder de pSG. Deze directie voert de integrale dienstverlening (kaderstelling, monitoring en uitvoering) op gebied van informatisering en openbaarmaking voor het beleidsdepartement uit, ondersteunt de departementale Chief Information Officer (CIO) op diens brede werkterrein en levert IV/ICT-dienstverlening binnen het verzorgingsgebied van het beleidsdepartement.

De CDIO bestaat uit ongeveer 220 fte’s geplaatst in drie eenheden: Beleid (bestaande uit afdeling Informatiebeleid en afdeling Informatiehuishouding), Dienstverlening (bestaande uit Dienstenmanagement en IT Specials) en Openbaarmaking. De directeur CDIO vervult tevens de rol van plaatsvervangend Chief information Officer (CIO) van het departement, het hoofd beleid is tevens de CIO voor het beleidsdepartement. De functie van Medewerker Privacy en (Cyber) Security is gepositioneerd binnen het de afdeling informatiebeleid binnen het team Informatiebeveiliging, Privacy, Kwaliteitsmanagement en Business Continuïty (kortweg: Team IBP).
Als afdeling Informatiebeleid:

 • Adviseren we de beleidsdirecties in het gebruik van ICT en data;
 • Creëren we de randvoorwaarden om informatie duurzaam toegankelijk te houden;
 • Ontwikkelen we de digitale visie en strategie en werken deze uit in plannen;
 • Scheppen we voorwaarden voor het werken onder architectuur;
 • Zorgen we voor beleid en kaders en houden in de gaten of deze voldoen;
 • Stellen we kaders voor informatiebeveiliging en privacy en borgen deze;
 • Monitoren we grote en risicovolle projecten en helpen deze te verbeteren;
 • Stimuleren we vernieuwing.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Ted Blonk MSc., CISO beleidsdepartement 06-50078438

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Susan Griffioen, Recruiter 06-14501933

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon