(Senior) Adviseur Informatiebeveiliging

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 4 april Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230208_11
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken een (senior) adviseur Informatiebeveiliging (IB) voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In deze functie ben je bent aanspreekpunt IB binnen de directie KPEU (Kernprocessen Europese Unie) en daarbuiten. Directie KPEU werkt op het gebied van de uitvoering van landbouw regelingen en handhaving. Dit betreffen grote subsidie processen met een zware IB component. Binnen KPEU werken ca. 700 fte aan meer dan 200 regelingen.

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. RVO stelt hoge eisen aan de omgang met gegevens om onze klanten zekerheid te bieden dat we zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige informatie. Veel vraagstukken betreffen de Administratieve Organisatie, de bedrijfskritische processen, de controles op autorisaties en de ISO-certificering (International Standardization Organization) van een onderdeel van de directie. Vanuit de directie is gevraagd om deze onderwerpen in samenhang met elkaar op te pakken. Deze moet voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Het doel is dat de directie hiermee op orde is, dat de kennis gecentreerd is en dat de lijnafdelingen worden ondersteund bij de hiervoor benodigde activiteiten.

Jouw werkpakket:

 • Je bent aanspreekpunt binnen de eigen directie voor Informatie Beveiliging gerelateerde zaken.
 • In kaart brengen van processen en ondersteunende applicaties binnen de eigen directie.
 • Uitvoeren van risicoanalyses op alle processen en ondersteunende applicaties binnen de directie. (o.a. IRAM’s, Quickscans, GAP analyses, risicoacceptaties).
 • Uitdragen van belang van Informatie Beveiliging binnen de eigen directie (bijvoorbeeld het geven van presentaties en promoten van campagnes zoals AYA in de teams).
 • Behandelen van Informatie Beveiligingsincidenten in samenwerking met 2e lijn.
 • Rapporteren over (potentiële) IB incidenten aan de eigen directie en aan CIP.
 • Een actieve bijdrage leveren aan de implementatie van geldende normenkaders (o.a. BIO), de totstandkoming van IB Verbeterplannen, directiebeoordeling, audits en In Control- Verklaring.
 • Samen met een Security Officer van team CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacy) bijdragen bij het inrichten en implementeren (is 1e lijns verantwoordelijkheid) van directie specifieke en directie-overstijgende IB & P maatregelen (o.a. Monitoren en Meten).

De vraagstukken waar je mee te maken krijgt, kunnen afhankelijk van de actualiteit variëren. Taken kunnen worden aangepast en aangevuld afhankelijk van de ontwikkelingen en de interne vragen van de directie.

Interesse in deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief.

 • Academisch/Hbo werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het coördineren van informatiebeveiligingswerkzaamheden, zoals het onderhouden van het ISMS (Information Security Management System) en de PDCA-cyclus.
 • Inhoudelijke kennis en ervaring met het implementeren van maatregelen uit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid/ISO27001.
 • Risico- en GAP-analyses uitvoeren en afstemmen met het management voor akkoord is jou bekend.
 • Ervaring met interne en externe audits.
 • Ervaring met het begeleiden van IB&P-incidenten.
 • Ervaring met het uitleggen van informatiebeveiliging in heldere Nederlandse taal in plaats van vakjargon.

Competenties:

 • Organiseren
 • Organisatiesensitief
 • Communicatie: verbaal en schriftelijk sterk
 • Flexibel
 • Leergierig
 • Proactief
 • Stressbestendig
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast. Afhankelijk van functioneren én ontwikkelingen in opdrachten kan een vast contract in beeld komen.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op dit moment zit de functie ingebed in de afdeling Uitvoeringsbeleid (UB). Het is echter mogelijk, dat het team op den duur op een andere plek gepositioneerd zal worden binnen de RVO. Dit wordt momenteel uitgezocht. De afdeling Uitvoeringsbeleid is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. De slogan van UB is: “UB laat beleid werken”. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving.

De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging. Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces.

UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Dier, Agro en Subsidies, Advies Mest, Milieu en Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies & LSS en Analyse en Rapportage.

Jij komt terecht in het team Procesadvies & LSS. Dit team is opgebouwd uit drie clusters: cluster Procesadvies, het cluster 'Expertisecentrum Lean Six-Sigma, het cluster Informatiebeveiliging & AVG. Deze drie clusters dragen hun steentje bij aan de RVO, door ervoor te zorgen, dat het beleid op de juiste manier uitgevoerd wordt. Dit doen ze aan de hand van het geven van advies, coaching, trainingen, opleidingen en mee draaien of aansturen van (multidisciplinaire) projecten binnen de RVO.

Het team bestaat op dit moment uit 21 mensen, dat zal gaan groeien tot ongeveer 28 mensen. Alle drie de clusters zijn druk bezig met hun eigen ontwikkeling en zijn aangehaakt aan de strategie van de RVO. We zitten verspreid in het land, voornamelijk in Assen en Den Haag. We werken hybride, voornamelijk thuis en een dag per week samen ergens op kantoor (dichts bij je eigen woning). De teamleider stuurt op een coachende manier en geeft vooral de richting en kaders. Verder krijg je de vrijheid om met je collega's het werk uit te voeren en te ontwikkelen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Eric Kruythoff (Team manager)

06 25 52 30 18

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Europese Landbouwsubsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Europees Landbouwbeleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur diergezondheid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon