Senior Adviseur Informatiehuishouding

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 1139781
 • Plaatsingsdatum 4 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Als senior adviseur bedrijfsvoering van de afdeling Informatiehuishouding zorg ik voor de vertaling van wet- en regelgeving en rijksbrede kaders naar de interne organisatie. Zo draag ik bij aan een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding op orde. Een afwisselend takenpakket binnen een dynamisch vakgebied en organisatie." Desirée van Bakel, senior adviseur informatiehuishouding bij de Belastingdienst.

Zorgen dat de informatiehuishouding van de Belastingdienst op orde is en blijft: dat is de taak van de afdeling informatiehuishouding (IHH). Wij leveren producten en diensten voor en adviseren over postverwerking, digitalisering en archivering, zowel fysiek als digitaal. Onze dienstverlening wordt gefaciliteerd vanuit de rijksbrede producten- en dienstencatalogus. IHH bestaat uit de centrale invoer in Heerlen, het team advies en regie (A&R) en tien door het land verspreide documentaire-informatievoorzieningsteams. Jij maakt deel uit van A&R, dat op het gebied van informatiehuishouding het rijksbrede beleid vertaalt, formuleert en evalueert. Ook voeren we de regie op de kwaliteit en uniformiteit van de werkzaamheden van IHH. Ons team bestaat naast recordmanagers, DIV-specialisten en kwaliteitsmedewerkers uit senior adviseurs bedrijfsvoering in de rol van product-owner, productmanager of implementatiemanager.

In jouw rol als senior adviseur draag je op strategisch niveau bij aan de advies- en regierol die wij hebben rondom digitale informatiehuishouding. Ontwikkelingen binnen het vakgebied neem je van buiten mee naar binnen en integreer je waar mogelijk. Ook wordt van je verwacht dat je op strategisch niveau relevante wet- en regelgeving en rijksbrede kaders, zoals het Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding, vertaalt naar uitvoerbare dienstverlening. Daarvoor is het van belang dat je kennis van en affiniteit hebt met de Archiefwet- en regelgeving, Wet open overheid (Woo) en de AVG. Bovendien geef je mede uitvoering aan jaarplanactiviteiten van de afdeling en aan het meerjarenplan informatiehuishouding. En je bent betrokken bij (advies)vraagstukken waarover je rechtsreeks rapporteert aan de teammanager A&R en het afdelingshoofd IHH. Ook voer je vanuit onze rol als gemandateerd archiefbeheerder - toezicht uit op de stand van de informatiehuishouding binnen de Belastingdienst. Hiervoor maak je gebruik van een kwaliteitszorgprogramma voor het verbeteren van document- en archiefbeheer.

Als senior adviseur is het jouw missie om trajecten zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Dat doe je projectmatig of volgens de agile-principes, waarbij je opdrachtgever bent voor eventuele aanpassingen. Met het oog op al je werkzaamheden onderhoud je relevante contacten en netwerken. Je voelt je als een vis in het water op het snijvlak van advies, beleid, ICT en wet- en regelgeving en rijksbrede kaders. Begrippen als documentmanagement, recordsmanagement en architectuurprincipes vanuit de ICT-wereld zijn bekend voor jou en heb je inhoudelijke affiniteit mee.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de strategische doorontwikkeling van de producten en diensten van IHH. Vanuit deze functie vertaal je rijksbeleid en marktontwikkelingen naar slimme en innovatieve verbeteringen in de dienstverlening. En neem je deel aan (overheidsbrede) ontwikkelingen rondom archivering en informatiehuishouding die voor de Belastingdienst relevant zijn. Dus, wil je graag een bijdrage leveren aan een duurzaam toegankelijke informatiehuishouding binnen de Belastingdienst? Dan is dit de functie voor jou!

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Desirée? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma, bij voorkeur in een relevante richting zoals informatiekunde, archief- en informatiemanagement.
 • Je hebt aantoonbare kennis van wet- en regelgeving op het gebied van archivering en document- en informatiehuishouding;
 • Je hebt inzicht in de primaire processen van de afnemer en bent in staat met alle organisatielagen samen te werken en te denken in procesketens;
 • Je hebt kennis van en ervaring met documentaire informatiesystemen;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het op strategisch niveau schrijven van (beleids)notities;
 • Je kunt een visie neerzetten, verwoorden en uitdragen;
 • Je hebt een flexibele instelling, kunt goed samenwerken en weet collega’s en teamgenoten te motiveren.

Jouw competenties?

 • organisatiesensitiviteit
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • netwerken
 • creativiteit

Herken jij jezelf ook hierin?
Je maakt complexe zaken makkelijk inzichtelijk, neemt graag het voortouw en kunt helder communiceren. Ook heb je ervaring met het op strategisch niveau schrijven van goed leesbare (beleids)notities in correct Nederlands. Je kunt een visie neerzetten, verwoorden en uitdragen. En je kunt snel schakelen tussen verschillende zaken, goed samenwerken en collega’s en teamgenoten motiveren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 5 maart 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Én het assessment voor deze functie vindt in de week van 15 maart 2021 plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Shared Service Organisatie Facilitaire Dienstverlening (SSO CFD) ondersteunt medewerkers van de Belastingdienst én die van de overige rijksdiensten in het realiseren van hun werkdoelstellingen. SSO CFD levert hiervoor producten en diensten op het gebied van bedrijfsvoering, zodat de medewerkers zich volledig kunnen richten op hun primaire taken. SSO CFD is een concerndienstverlener en voert samen met collega-concerndienstverleners de regie op het gehele pakket van de rijksbrede facilitaire dienstverlening.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robert Gaarlandt

06-48135996

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Audrey Lo-A-Foe, Adviseur Werving & Selectie

06-11796424

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Informatiehuishouding

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur pandgebonden Arbo

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering personele control

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon