Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur informatiemanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Facilitair / dienstverlening, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 21 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD19/NCTV/190282
 • Plaatsingsdatum 7 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De uitdagende functie van adviseur informatiemanagement bij de NCTV kent twee componenten: 1) beleidsmatig adviserend en 2) uitvoerend (ICT- en IV-projecten uitvoeren en beheren). Beide componenten vragen een diversiteit aan inzet, kwaliteiten en vaardigheden.

Als adviseur informatiemanagement vorm je samen met de andere adviseurs bedrijfsvoering het CIO-office team. Het team ondersteunt het hoofd van de kern Bedrijfsvoering, tevens CIO NCTV en staat aan de lat voor de volgende taakvelden:

 • Advies over het (door)ontwikkelen van (complexe) ICT- en IV-voorzieningen.
 • Ontwikkelen en formuleren van de informatievisie, -strategie, -architectuur en -beleid, als afgeleide van de organisatiedoelen, conform geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken (waaronder BIR, BIHR, Archiefwet) en in aansluiting op het bestuursdepartement Justitie & Veiligheid.
 • Analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering, beveiliging).
 • Signaleren van wensen en behoeften van de organisatie en deze vertalen naar consequenties t.a.v. de informatievoorziening, changes en projectvoorstellen.
 • Beheer en beheersing van de informatiearchitectuur en het applicatie- en projectportfolio.
 • Zorg voor de veiligheid van de informatievoorziening, het opstellen van risicoanalyses en het toepassen van risicomanagement.
 • Voorbereiding, aansturing en uitvoering van complexe ICT- en IV-projecten met interne en externe partners.
 • Deelname aan departementale en multidisciplinaire project- en werkgroepen.
 • Regie op aansturing van het  (externe) ICT-beheerteam en het (externe) ICT-ontwikkelteam.
 • Evaluatie van de effectiviteit van ICT- en IV-adviesproducten en -processen.
 • Bewaken van de budgetten van ICT- en IV-projecten
 • Bijdragen aan de bedrijfsvoeringsrapportages en de I-control en P&C-cyclus.
 • Verder ontwikkelen van kwaliteitsborging en professionalisering op het gebied van ICT en IV.

Specifieke taakaccenten van de senior adviseur informatiemanagement

Voor dit team zoeken wij een collega die, naast de uitvoering van de bovengenoemde teamactiviteiten, onderstaande specifieke taakaccenten gaat uitvoeren:

 • Je bent als accountmanager de verbindende factor tussen de organisatie, de ICT en IV functie, en de interne en externe stakeholders (o.a. door het voeren van periodieke accountgesprekken);
 • Je analyseert wensen en voorstellen van de organisatie op consequenties en eisen ten aanzien de informatievoorziening;
 • Je beheert het projectenportfolio en bewaakt de planning en de uitvoering van projecten;
 • Je onderhoudt de informatie- en enterprise architectuur, zodat het spectrum van processen en werkzaamheden en de verdeling ervan over de organisatie inzichtelijk is en wijzigingen snel en adequaat doorgevoerd kunnen worden.

Functie-eisen

Opleiding        

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Afgeronde opleiding op HBO/WO-niveau in bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of informatica

Ervaring

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiemanagement, projectmanagement en relatie business-IT.

Kennis          

 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen op het gebied van ICT- en informatiemanagement, bedrijfsvoering, beveiliging en organisatie
 • Van methoden, standaarden en technieken op het gebied van business informatiemanagement, informatieplanning en informatiearchitectuur (NORA, TOGAF, Archimate)
 • Van methoden en standaarden op het gebied van projectmanagement (Prince 2) en procesgericht werken (ITIL, ASL, BiSL)
 • Van informatiebeveiliging (ISO 27001/BIR/BIO), risicomanagement en van documentaire informatievoorziening (Archiefwet, BIHR)

Vaardigheden

 • Je hebt oog voor de dynamiek van veranderingsprocessen, kan prioriteiten stellen en overzicht houden
 • Je kan optreden als intern projectleider bij de kern bedrijfsvoering en diverse disciplines en belangen verbinden
 • Je kan balanceren tussen verschillende rollen (regisseur, aanspreekpunt, adviseren, coördineren)
 • Je bent vaardig in het ontwikkelen, formuleren en uitdragen van beleidsadviezen
 • Je hebt goede mondelinge en communicatieve uitdrukkingsvaardigheden
 • Je bent in staat het vakgebied breed en integraal te overzien en vroegtijdig relevante zaken te signaleren
 • Je bent in staat draagvlak te creëren in situaties waar tegenstrijdige belangen spelen
 • Je bent een overtuigende gesprekspartner voor management, je collega’s en partners

 Competenties (FGR)

 • Analyseren
 • Verbindend vermogen
 • Snel schakelen
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Netwerkvaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Innovatief handelen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Plannen en organiseren

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Voor deze functie is een veiligheidsonderzoek verplicht.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De kern Bedrijfsvoering ondersteunt de NCTV-organisatie in het realiseren van haar maatschappelijke opgaven op de PIOFACH-taakgebieden, te weten ICT en informatiemanagement, facilitaire- en personeelszaken, huisvesting, beveiliging en financiën. De kern kent een aantal reguliere werkprocessen (P&C-cyclus, beheer en uitvoering) en werkt daarnaast projectmatig aan diverse specifieke opgaven en NCTV-brede projecten.

Opgaven voor de kern bedrijfsvoering, team CIO-office, in 2020 zijn onder andere:

 • Uitvoering van het nieuwe vlekkenplan
 • Kwaliteitsborging van contract- en licentiemanagement
 • Kwaliteitsborging websitebeheer
 • Professionalisering van afspraken met externe- en concerndienstverleners
 • Vervanging van de eigen ICT-werkplekken
 • Verhuizing, inrichting en beheer van de nieuwe uitwijklocatie rijkscrisisfunctie
 • Doorontwikkeling Security Operations Centre
 • Beschrijven en beheren enterprise- en informatiearchitectuur
 • Afronding en borging programma Digitale Informatiehuishouding NCTV op Orde

Bij de kern werken adviseurs in specialistische functies in een hecht teamverband met elkaar. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV is binnen de Rijksoverheid verantwoordelijk voor terrorismebestrijding, cyber security, nationale veiligheid, crisisbeheersing en statelijke dreigingen. Samen met zijn partners uit het veiligheidsdomein maakt de NCTV zich sterk voor een veilig en stabiel Nederland. De focus ligt op het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

Hoofdopdrachten

 • Nederland digitaal veilig maken
 • Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden
 • Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren

Met het bundelen van deze taken wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot. De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie van de NCTV ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal.

Taken

 • Het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s
 • Het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen
 • Het (doen) verhogen van cybersecurity
 • Het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken
 • Het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

De NCTV ontwikkelt zich naar een wendbare organisatie waarin gewerkt wordt in programma's en projecten. Van elke medewerker wordt verwacht dat hij/zij flexibel is en zich inzet voor de organisatie als geheel en een bijdrage levert aan de veranderingsprocessen bij de NCTV.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Digna van Herwaarden

070-7515402

De heer Arjo van Driel

070-7515402

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Digna van Herwaarden

070-7515402

De heer Arjo van Driel

070-7515402

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) juridisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Detachering

Coördinerend/specialistisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Detachering
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon