Senior Adviseur Informatiemanagement

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 2 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer NLA-352
 • Plaatsingsdatum 9 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft stevige ambities om via data- en informatiegestuurd werken nog meer en sneller maatschappelijk effect te bereiken: veilig, gezond, eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen! Als senior adviseur Informatiemanagement I-Regie lever jij hier een belangrijke bijdrage aan.

Als senior adviseur adviseer je het management en de directie proactief over de ontwikkelingen en actuele thema’s op het gebied van informatievoorziening (IV). Daarnaast draag je substantieel bij aan de koers die de Arbeidsinspectie hierin volgt.

Het belang van betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige data en informatie voor de Arbeidsinspectie is groot. Erkennen van kansen en kunnen duiden van risico’s en randvoorwaarden is essentieel in jouw rol. Dit doe je in goede samenwerking met collega’s binnen de afdelingen van de directie Informatievoorziening, de Arbeidsinspectie zelf, en waar dat meerwaarde biedt met andere inspectiediensten. Je bent linking pin met de departementale CIO-Office in de rol van werkveld-informatiemanager. Je zorgt ervoor dat het belang en perspectief van de Arbeidsinspectie wordt meegenomen in het departementale IV-beleid. Tot slot ben je een belangrijke sparringpartner voor het strategisch en tactisch management. Kortom, een veelzijdige en essentiële rol in het voor elkaar krijgen van de gewenste digitale versnelling.

Bij I-regie werken business consultants, adviseurs, projectleiders, architecten en een portfoliomanager aan de continue verbetering van de data- en informatievoorziening. In dit team van 10 enthousiaste en gemotiveerde professionals draag jij in het bijzonder bij aan de portefeuilles: actueel houden van het meerjarenplan IV, doorontwikkelen datagedreven werken, verantwoord omgaan met data en algoritmen en de implementatie van departementale kaders op IV-gebied binnen de Arbeidsinspectie. Een bijzondere kans om jouw inbreng hierop in de praktijk te brengen en tegelijk samen met ons bij te dragen aan een veilige, gezonde en eerlijke arbeidsmarkt.

Samengevat zijn je taken:

 • Vertalen van de Rijksbrede en departementale kaders op het gebied van informatievoorziening naar uitvoerbare kaders en adviezen voor de Arbeidsinspectie;
 • Meer specifiek adviseer pro-actief over actuele onderwerpen, zoals over de omgang met data en algoritmen, informatiehuishouding, cloudtoepassingen en architectuur. Dit leg je vast in heldere notities en beslisdocumenten;
 • Je bent penvoerder van het inhoudelijke deel van de meerjarenagenda informatievoorziening en documenten als de organisatiebrede datastrategie;
 • Je adviseert het management en de directie ten aanzien van onderwerpen die geagendeerd worden in departementale en externe overleggen. 

Jij bent iemand die helder communiceert. In een mondeling gesprek en ook schriftelijk. Je begrijpt dat de onderwerpen waar je op werkt een politiek-bestuurlijke context hebben. Daarom blijf je in overleg en schakel je gemakkelijk tussen onderwerpen. Door jouw onafhankelijke houding vind je de middenweg en lever je opbouwende feedback. Verder neem je mee: je bent tactisch, analytisch en strategisch sterk. Je kunt heldere, goed onderbouwde en overtuigende adviezen opstellen en, waar nodig, voorzien van scenario’s. Verder ben je goed in het onderhouden van relaties en je bent een bruggenbouwer. Daarbij ben je rolbewust, verbindend en een multidisciplinaire teamspeler.

Daarnaast heb je een goede neus voor de ontwikkelingen binnen en buiten de Arbeidsinspectie die raken aan onze kerntaken.

Wat je verder meebrengt:

 • Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau, blijkend uit ten minste een hbo-diploma en relevante werkervaring, of vast te stellen via een assessment
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als adviseur op het gebied van organisatie en informatievoorziening. Je brengt ervaring in op het gebied van adviseren op IV, data, organisatie en veranderingstrajecten.
 • Je hebt op hoofdlijnen kennis van de mogelijkheden van IV, ICT en data en je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met data- en informatiegestuurd werken en inspectieprocessen.
 • Je bent creatief en innovatief: je bent in staat om een veelheid van informatie via jouw teksten, verhaal en presentaties inzichtelijk te maken en neemt daarin graag het initiatief.
 • Je bent omgevingsbewust en weet om te gaan met tegengestelde belangen en bestuurlijke druk.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Hybride werken is voor ons heel gewoon en dat geeft jou mogelijkheden voor een goede balans tussen werk en privé.

Een assessment (op niveau en/of vaardigheden) kan deel uitmaken van de procedure.

Afhankelijk van achtergrond kan bij binnenkomst sprake zijn van inschaling in de aanloopschaal (salarisschaal 12).

Voor het eerste jaar wordt een tijdelijke arbeidsovereenkomst gesloten, die bij wederzijdse tevredenheid na een jaar wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling I-regie maakt deel uit van de directie Informatievoorziening. Deze directie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en ICT van de Arbeidsinspectie. De afdeling I-regie is verantwoordelijk voor de informatievoorziening op strategisch niveau.

I-regie regisseert de vraag naar en het aanbod van inspectiebrede informatieproducten. De afdeling vertaalt het (strategisch) beleid op I-onderwerpen en legt dit vast in een meerjarige informatiestrategie. Hierin verbinden we de behoeften van de Arbeidsinspectie met interdepartementale ontwikkelingen, ontwikkelingen in de markt en ontwikkelingen bij de samenwerkende (rijks)inspecties.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ronald Marseille

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teammanager Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Opsporingsdeskundigheid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon