(Senior) adviseur informatievoorziening Fiscale Zaken

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch, Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 25 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer FZ 21-26
 • Plaatsingsdatum 28 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ga jij met jouw beleidsachtergrond bijdragen aan het verbeteren van de manier waarop het ministerie van Financiën haar informatie op orde heeft? De beleidsmedewerkers van het ministerie zoeken drie collega’s die hen willen helpen bij het beantwoorden van vragen als: Welke wetten en afspraken regelen de informatievoorziening van het kabinet aan het parlement? Hoe zorgen we dat informatie op juiste manier terug te vinden is? Hoe dragen we zorg voor beveiliging van informatie en de juiste behandeling van persoonsgegevens? Hoe adviseer je op een professionele manier in een transparante werkomgeving?

We zoeken een vindingrijke bruggenbouwer, want je werkt nauw samen met de adviseurs van de andere directoraten-generaal (DG’s), de Ondersteuners Actieve Openbaarmaking van de centrale programmadirectie Informatie Op Orde (IOO), de juristen van de directie Juridische Zaken en de collega’s van de eenheid Informatisering van de directie Bedrijfsvoering.

Voor jouw DG draag je bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het programma IOO. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het verankeren van een goede informatiehuishouding in de dagelijkse praktijk van de beleidsmedewerkers, de implementatie van de beleidslijn Actieve openbaarmaking van nota’s en de implementatie van de Wet open overheid. Naast jouw bijdrage aan deze noodzakelijke verbeteringen in de informatiehuishouding en informatievoorziening verken jij hoe de informatie over het beleid dat binnen jouw DG tot stand komt breder en beter beschikbaar kan worden gesteld. Om dit alles te realiseren ontwikkel je initiatieven om het belang van informatievoorziening en informatiehuishouding binnen jouw DG onder de aandacht te brengen en in de werkprocessen te verankeren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directoraat-generaal Fiscale Zaken
Samenwerken aan een financieel gezond Nederland betekent voor het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken dat we werken aan een maatschappelijk relevant, voor burger en ondernemer begrijpelijk en uitvoerbaar stelsel van belastingen, toeslagen en douaneregelingen. Het ministerie van Financiën en ons DG in het bijzonder heeft namelijk een enorme impact op de samenleving. Alle burgers en bedrijven hebben te maken met belastingheffing. Veel burgers maken gebruik van toeslagen en bedrijven komen in aanraking met de Douane. Dat schept verantwoordelijkheid.

Om invulling te geven aan onze missie en onze verantwoordelijkheid is het vitaal dat we in de beleidsvorming een sterke verbinding hebben met de buitenwereld. Door de interactie met de samenleving op te zoeken, wordt onze beleidsvorming rijker, het beleid beter en ook beter te begrijpen en uit te voeren. Onze focus om externe relaties te versterken, houdt ook in dat we verantwoordelijk zijn voor coherente internationale en nationale beleidsvorming. Nederland stelt zich actief op om dat beleid internationaal mede vorm te geven, met name in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de Wereld Douane Organisatie.

Fiscale zaken gaan natuurlijk over belastingen. Die belastinginkomsten zijn nodig om overheidsuitgaven te financieren. Daarbij spelen een evenwichtige verdeling van de lasten over bedrijven en burgers, en het sturen van gedrag van burgers en bedrijven een grote rol. We hebben als beleidsmaker (opdrachtgever) intensief contact met de uitvoering (opdrachtnemer) om de beleidscyclus compleet en effectief te maken. Alleen door goed te weten welke consequenties ons beleid in de uitvoering voor burgers en bedrijven heeft, kan ons beleid succesvol zijn.

Ons DG bestaat uit drie directies: directie Algemene Fiscale Politiek, directie Verbruiksbelastingen, Douane en Internationale aangelegenheden en directie Directe Belastingen en Toeslagen. We hebben een open cultuur: collega’s zijn makkelijk benaderbaar en we streven diversiteit, in brede zin, na. (Nieuwe) medewerkers, met verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten voelen zich thuis bij ons. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt ons DG zo leuk en interessant om bij te werken. Ontwikkelingen gaan snel en geen dag is hetzelfde. In deze dynamische werkomgeving werken we intensief samen en helpen elkaar waar nodig met oog voor jouw welbevinden en ontwikkeling. We zoeken verbinding met zowel de Belastingdienst, Douane en Toeslagen als uitvoerders als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.

Je komt te werken in de afdeling Bestuursondersteuning van de directie Algemene Fiscale Politiek. Onze afdeling heeft een verbindende rol binnen het DG Fiscale Zaken. Wij hebben een belangrijke beleidsondersteunende rol bij parlementaire processen en een groot aantal werkzaamheden rondom de wetgevingsoperatie. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoeken binnen DGFZ. Ook zorgen we dat de interne organisatie en bedrijfsvoering soepel verloopt. Er worden diverse producten in het kader van de planning & control cyclus geregisseerd en opgesteld, zoals het jaarplan en de viermaandsrapportages.

Programmadirectie Informatie Op Orde
Het programma ‘Informatie Op Orde’ (IOO) is opgericht naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’, waarin de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zich kritisch uitlaat over de wijze waarin de POK tijdens het onderzoek is voorzien van informatie. Aansluitend daarop zien we over de afgelopen jaren een groeiende noodzaak binnen de Rijksoverheid, en ook het ministerie van Financiën, voor het op orde krijgen en houden van de informatiehuishouding en de –voorziening(en) onder andere door de Wet open overheid (Woo). Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is er binnen het ministerie van Financiën een tijdelijke programmadirectie opgericht voor het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, alsook het verbeteren van de informatievoorziening. Het programma heeft onder andere de volgende hoofdtaken:

 • het definiëren van verbetermaatregelen;
 • transparant en open communiceren;
 • verbeteren van kennis, houding en gedrag en dit verankeren in de organisatie;
 • het afbakenen van de aard en omvang van de informatie en het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid.

De programmamanager Informatievoorziening en politiek-bestuurlijke verhoudingen is verantwoordelijk voor de implementatie van de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota’s. Daarvoor wordt een ondersteuningscluster ingericht dat de beleidsdirecties van advies en administratieve ondersteuning voorziet en bijdraagt aan een uniforme werkwijze binnen het ministerie van Financiën. Jij bent, naast de dossierhouders, aanspreekpunt voor de programmamanager en het ondersteuningscluster.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marion Ooms-Geers, afdelingshoofd Bestuursondersteuning, directie Algemene Fiscale Politiek

06-50185547

Matthijs Zeeman, programmanager bij de programmadirectie Informatie Op Orde

06-11445752

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Samira Akaiouar, recruiter diversiteit en inclusie

06-25053508

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur informatievoorziening Rijksbegroting

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur informatievoorziening Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Wet open overheid

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon