• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Financieel / economisch, Inkoop / verkoop, Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: DIV_20240611_12, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Zoek jij een uitdagende rol waarin jouw strategische inzicht en passie voor inkoop en duurzaamheid samenkomen? Dan is dit dé kans voor jou! We zijn op zoek naar een bevlogen Senior Adviseur Inkoop & Verduurzaming Bedrijfsvoering die de inkoopprocessen van EZK/LNV naar een hoger niveau tilt en tegelijkertijd de verduurzaming van de bedrijfsvoering stimuleert.

Als Senior Adviseur werk je binnen de Afdeling Strategie, waar je deel uitmaakt van zowel het CDI Office als het team Verduurzaming Bedrijfsvoering EZK/LNV. Jij werkt voor beide teams. De onderverdeling qua werkzaamheden is ca. 50/50 (jouw functie-plek valt binnen het CDI Office).

Vanuit het CDI Office overzie en controleer jij de gehele inkoopketen van zowel EZK als LNV. Jij weet waar in het inkoopproces kansen liggen voor verduurzaming, formuleert daar acties op en zorgt dat deze worden uitgevoerd. Het CDI Office is de spin in het web binnen EZK en LNV als het aankomt op het formuleren van inkoopbeleid en inkoopprocessen. Dit betekent dat jij zowel departementaal als interdepartementaal opereert en een netwerk opbouwt om de ambitie op het vlak van verduurzaming in de inkoopketen waar te maken.

Het team Verduurzaming Bedrijfsvoering EZK/LNV heeft als doel om binnen de beide concerns de totale verduurzaming van de bedrijfsvoering te monitoren, te analyseren, te adviseren aan management en medewerkers over wat de juiste acties zijn. Dit, zodat de beide concerns in staat worden gesteld de doelen uit het klimaatakkoord te halen; Klimaatneutraal voor 2030, door middel van ‘Practice what you preach’. Hieraan kan jij bijdragen door mee te werken aan de implementatie en doorontwikkeling van de CO2 Prestatieladder en door het Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) Actieplan op te stellen en uit te voeren. Binnen de verduurzaming van de bedrijfsvoering zijn verschillende aandachtsgebieden, zoals mobiliteit, huisvesting en energie, P&O, etc. Inkoop is een krachtig middel om de verduurzaming binnen deze aandachtsgebieden verder te brengen. Maar ook de interne processen, zoals de sturingscyclus, is daar een belangrijke voor.

Jouw rol als senior adviseur inkoop & verduurzaming bedrijfsvoering is om te borgen dat het wettelijk kader alsook het rijksbeleidskader zijn geborgd en dat de verduurzaming van de bedrijfsvoering wordt gestimuleerd. Het is dus van belang dat je data kunt interpreteren, vanuit een analyse een goed advies kunt maken en daar ook goed het gesprek over kunt voeren met alle betrokken partijen. Hierbij is creativiteit van belang. Durf jij te experimenteren om mogelijkheden te verkennen? Daarvoor is hier alle ruimte!

Zo draag jij bijvoorbeeld bij aan verduurzaming van het Rijk door duurzaamheid/circulariteit op te laten nemen in de jaarplannen van EZK/LNV en hierop te monitoren en te adviseren. Het leuke aan het werken bij EZK en LNV is dat er veel kennis bij deze departementen is over specifieke verduurzamingsonderwerpen zoals de energietransitie of natuur en voeding. Een onderdeel van jouw werk is om actief de verbinding te onderhouden met de beleidscollega’s van EZK en LNV en die informatie te gebruiken bij de uitvoering van het werk. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op wet- en regelgeving in de gaten te houden en om deze te vertalen naar wat er nodig is voor de organisatie om hieraan te voldoen. Ook de verbinding met andere ministeries is hierbij van belang. Door jouw inzet draag je bij aan een duurzame, nuttige en rechtmatige besteding van belastinggeld, terwijl je actief bijdraagt aan een groenere toekomst voor ons allemaal.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ieder ministerie heeft een Coördinerend Directeur Inkoop (CDI) die onderdeel uitmaakt van een CDI Office. Ons CDI Office werkt zowel voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) als voor het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Je werkt als adviseur binnen het CDI office dat bestaat uit zeven personen, waarvan een drietal op HRM vlak werkzaam is. Naast jouw werkzaamheden voor het CDI Office vervul jij een belangrijke rol binnen het team Verduurzaming Bedrijfsvoering. Je werkt samen met collega's vanuit beide afdelingen om de ambities op het vlak van duurzaamheid binnen de inkoopketen te laten slagen. Zowel de afdeling Verduurzaming Bedrijfsvoering als het CDI office vallen onder de Directie Informatievoorziening en daarbinnen onder de afdeling; Werkomgeving en Inkoop. Vanuit beide teams zal jij veel samenwerken met diverse andere afdelingen zowel departementaal als interpartementaal. Je komt terecht in een leuk team met een grote diversiteit aan collega’s. Er zijn verschillende ontwikkelmogelijkheden zowel binnen het team Verduurzaming Bedrijfsvoering, binnen het CDI office, als elders binnen het Rijk.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker graag wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers sa-mengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Wat werken bij EZK betekent? Je elke dag afvragen of Nederland klaar is voor de toekomst. Wat vraagt de economie van morgen vandaag van ons? Dat vraagt om een brede blik.

De directie Informatievoorziening (IV)
De directie Informatievoorziening (IV) is onderdeel van de bedrijfsvoering binnen EZK en LNV en staat aan de lat voor de digitale transformatie binnen beide departementen en de concernorganisaties. Daaronder wordt verstaan het beleidsmatig en operationeel doorontwikkelen, coördineren en realiseren van de informatievoorziening en de digitalisering. En het beschikbaar stellen van moderne ICT-voorzieningen.
De directie IV draagt bij aan de missie van EZK en LNV. Dit doet IV door de benodigde ondersteuning en faciliteiten, binnen het domein van de directie, goed en duidelijk te organiseren en de diensten kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar te leveren. Dit gebeurt steeds vaker in samenwerking met rijksbrede Shared Service Organisaties. Daarnaast heeft de directie IV een EZK- en LNV-concernbrede, kaderstellende, regisserende en adviserende rol, èn een operationele rol voor beide kerndepartementen. Ook biedt de directie IV ondersteuning van de departementale vertegenwoordiging in de ICBR waar het IV-onderwerpen betreft.

Binnen deze directie vind je de volgende afdelingen:

 • CIO-office
 • Digitale informatie
 • Functioneel beheer en regie
 • Facilitair en huisvesting
 • Programma Transparantie in informatie
 • Servicepunt (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)
 • Planning & Control (werkt samen met de directie Mens en Organisatie)

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Fleur Offerhaus - van Waveren, wnd. Coördinerend Directeur Inkoop

06-12900491

Tino van Etten, Coördinator verduurzaming bedrijfsvoering EZK/LNV.

06-14253741

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robbert Pronk, Senior adviseur recruitment

06-50019129

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Adviseur Huisvesting & Facilitair

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Informatie Voorziening (DIV)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Digitale Transformatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Europees en internationaal recht

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon