Senior adviseur inkooporganisatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Roermond, Assen, Zwolle
 • Uren per week 30 - 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 30 november Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20210720_12c
 • Plaatsingsdatum 9 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Inkoop Uitvoering Centrum (IUC) bij het RVO koopt niet alleen in voor onze eigen organisatie, maar is verantwoordelijk voor alle diensten van de ministeries van EZK en LNV. Hiernaast voeren wij complexe Europese aanbestedingen uit voor een drietal Rijksbrede categorieën. Maar het inkoopdomein is in beweging, er zijn continu nieuwe ontwikkelingen die in goede banen geleid moeten worden. Als senior adviseur inkooporganisatie speel jij hier een belangrijke rol in!

Om welke ontwikkelingen het gaat? Denk bijvoorbeeld aan de stijging van de hoeveelheid inkoopaanvragen, de veranderende wet- en regelgeving en de rol van inkoper. Zo wordt er steeds een nadrukkelijker beroep gedaan om een actievere rol te spelen in de voortrajecten en om een grotere rol te spelen bij innovatiegericht inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen. Binnen het IUC wordt verder per 2022 de financieringsmethodiek aangepast; in plaats van een centraal budget worden de kosten door de Coördinerend Directeur Inkoop (CDI, onze opdrachtgever) doorbelast naar de afnemende diensten.

Veel ontwikkelingen, veel dynamiek en daardoor veel kansen. Als senior adviseur inkooporganisatie ga jij onder andere aan de slag met het actualiseren van de producten en diensten catalogus en het onder de loep nemen van onze informatie-uitwisseling naar de CDI en de dienstonderdelen van EZK en LNV.

Word jij enthousiast van het bovenstaande en wil jij een centrale rol vervullen bij de gesprekken met o.a. de CDI en de dienstonderdelen over de doorbelasting én een coördinerende rol vervullen bij de “benchmark” met andere IUC’s over onze producten en dienstencatalogus? Dan ben jij de stevige senior adviseur die ons verder kan helpen!

Wat verdere achtergrondinformatie:
Het IUC krijgt haar opdracht en de bijbehorende financiën van de Coördinerend Directeur Inkoop van EZK, die de opdracht verstrekt namens alle diensten en agentschappen van de ministeries van EZK en LNV.
Het IUC is een dienstverlenende organisatie die vooraf moet kunnen onderbouwen hoeveel capaciteit zij nodig heeft en achteraf moet kunnen uitleggen waar de capaciteit aan besteed is. Wij maken hiervoor gebruik van een producten- en dienstencatalogus waarin onder meer onze normtijden per product staan vermeld en houden via een tijdschrijfsysteem en een digitaal dashboard bij welke taken wij uitvoeren en hoeveel tijd daaraan besteed wordt.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het IUC gaat aan de slag met de inkoopstrategie "Inkopen met Impact", die in 2019 door het kabinet-Rutte 3 is vastgesteld en waarvan nu het vervolg actieplan MVI is goedgekeurd. Daarin staat hoe de overheidsinkoop en de samenwerking met de leveranciers van het Rijk bij moet dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en bijbehorende transities.

Om dit te realiseren ontplooien wij diverse initiatieven. Deels binnen het IUC door het verder verbreden en versterken van onze kennis, het uitwisselen van ervaringen en het zoeken naar andere/betere werkwijzen om onze klanten hiermee te helpen. Deels ook buiten het IUC zoals verhoogde aandacht voor het maatschappelijk verantwoord inkopen in onze klantrelaties, het beter verankeren van maatschappelijk verantwoord inkopen in onze inkooptrajecten en het contractmanagement, maar ook door op dit onderwerp meer samen te werken en kennis te delen met andere inkoopcentra, leveranciers en beleidsmakers.

Als hét inkoopcentrum van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzorgt het Inkoop Uitvoering Centrum Economische Zaken en Klimaat (IUC EZK) vanuit RVO alle inkopen boven € 25.000,-. Dit doen we voor alle onderdelen van het  het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

We zijn een betrouwbare inkooppartner die alle expertise in huis heeft om (complexe) inkooptrajecten en –vraagstukken te begeleiden en maximale ruimte weet te vinden binnen de wet en regelgeving. Die de juiste vragen stelt, betrokken is en zorgt dat de opdrachtgever en klanten optimaal gebruik kunnen maken van marktpartijen. Naast inkoop zijn we verantwoordelijk voor het contract- en leveranciersmanagement en voeren we het rijksbreed categoriemanagement uit voor: consumptieve dienstverlening (een combinatie van afvalzorg- en grondstoffenmanagement, warme dranken en catering), ICT-professionals en ICT werkplekken Rijk. Het IUC EZK bestaat momenteel uit circa 125 fte en bestaat uit 5 teams: vier inkoopteams en een stafafdeling Managementinformatie, Juridisch advies en Ondersteuning.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob van Eijl, teammanager

06-54727278

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior inkoper / accountmanager

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior inkoper ICT

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Inkoop bij IUC EZK

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon