Senior adviseur innovatie f&c bs

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €4.045 - €5.554
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 572360
 • Plaatsingsdatum 13 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als sr. adviseur innovatie F&C bent jij een kwartiermaker en een bruggenbouwer tussen de vak afdelingen (F&C, juridisch, inkoop, assortimentsgewijs werken, compliance) en de mensen die bezig zijn met innovatie. Je houdt je bezig met het inrichten en opzetten van een governance structuur en framework inclusief instrumenten voor de POIND (Periodiek Overleg Innovatie Directeuren) budgetten; Je draagt bij aan integratie van innovatie in organisatie processen van Defensie; Je adviseert dedicated controllers van Defensie onderdelen met betrekking tot innovatie specifieke vraagstukken; Je adviseert FRONT bij het oplopen van een afzonderlijk assortiment voor innovatie; Je adviseert innovatiecentra op het gebied van financiën (met betrekking tot implementatie van innovatie). Je creëert inzicht in Defensie F&C speelveld in relatie tot innovatie.

Werk- en denkniveau: wo-werk- en -denkniveau. Opleidingsrichting en of/vakkennis: Algemene Economie/(Bedrijfs)Economie/Bestuurskunde/Bedrijfskunde met economische variant/Registercontroller (RC). Ervaring: Ervaring in samenwerken met andere werkvelden/kennisgebieden (interdepartementaal) en meerdere klantgebieden; Ervaring met financieel management en financiële administratie; Ervaring met procesinrichting en -beheersing. Kennis, inzicht en vaardigheid: Ruime kennis van bedrijfseconomie en overheidsfinanciën; Ruime kennis van inkoopbeleid en -processen; Globale kennis van kosten-batenanalyse; Globale kennis van rijksbegrotingsvoorschriften/RBV; Kennis van regelgeving voor financieel en materieel beheer conform Regeling Baten-Lastendienst; kennis van wet- en regelgeving t.b.v. externe verslaglegging. Competenties: netwerken, analytisch, oordelen, leervermogen, communicatie, visie, netwerk. Uitgebreid netwerk F&C (bij voorkeur met dedicated controllers en binnen de HDFC). Bij voorkeur een bestaand netwerk binnen het ministerie van financiën.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €4.045 Max. €5.554 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Bovenop het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%. Het Ministerie van Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Indien u op voorhand niet beschikt over het juiste veiligheidscreeningniveau dient u er rekening mee te houden dat een veiligheidsonderzoek onderdeel uitmaakt van de selectieprocedure.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie. Meer informatie hierover is te vinden via: https://www.defensie.nl/onderwerpen/integriteit.

Het ministerie van Defensie zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereedstellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De Bestuursstaf, en daarbinnen de Defensiestaf, geven hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan alle defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de Defensie brede bedrijfsvoering.

Informatie over de afdeling
Het Innovatiecentrum FRONT is als vrijstaand organisatiedeel belast met het aanjagen van de uitvoerende innovatiefunctie binnen het werkveld van de CDS en het integreren van innovatie in de hoofdprocessen van Defensie. FRONT vormt de schakel tussen innovatie en capaciteitsontwikkeling. FRONT faciliteert daartoe de verbinding tussen partijen buiten en binnen Defensie, faciliteert de Defensiebrede innovatiefunctie, zoekt continu naar verbetermogelijkheden en bewaakt de focus. Hiermee draagt FRONT in belangrijke mate bij aan capaciteitsontwikkeling en beleidsparticipatie. Daarnaast adviseert FRONT de lijnorganisatie op het gebied van structuur, cultuur en processen om daarmee adaptief te zijn en te blijven richting de (nabije) toekomst.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Uitvoeringscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 50.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 1.500 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

M.A.S. van Lamoen

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & selectie

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur juridisch kaders & innovatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag - Plein-Kalvermarktc.
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur formatie en organisatie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur inkoop

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon