• Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 6 juni 2024 Nog 14 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-97, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. Met aandacht voor onze mensen en de organisatie, werken wij als concerndirectie Mens & Organisatie aan het duurzaam en effectief inzetten van het menselijk kapitaal van het ministerie van Financiën. Dit doen wij door het ontwikkelen van arbeidsvoorwaardenbeleid, advisering over organisatieveranderingen, arbeidsjuridische vraagstukken, medezeggenschapskwesties en het voeren van arbeidsjuridische procedures.

Wij zoeken een senior (integriteits)adviseur met de nadruk op de beheersmatige kant van het vakgebied, zoals het maken van analyses en rapportages. Je gaat deel uitmaken van het team Integriteit en Sociale Veiligheid. Heb jij kennis en ervaring met integriteit, het opstellen van beleid en het maken van cijfermatige analyses en rapportages? Dan ben je van harte welkom in ons team.

Jouw werkzaamheden
Binnen het team Integriteit en Sociale Veiligheid adviseer jij over integriteitsmeldingen en integriteitsonderzoeken, het duiden van de cijfers en de rapportages aan het management en de (p)SG. Je stelt samen met collega’s van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane het jaarplan en het jaarverslag Integriteit Financiën op. Je zorgt ervoor dat de jaarplannen en verslagen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane hierin worden opgenomen.

Met jouw inzet en expertise speel je een belangrijke rol in het verbeteren van de cyclus melden-registreren-onderzoeken en afdoen van integriteitsschendingen. Je analyseert en signaleert trends, ontwikkelingen, tekortkoming in regelgeving of organisatie en rapporteert aan de directie CDMO en de (plaatsvervangend)secretaris-generaal over integriteitsmeldingen en onderzoeken. Je geeft op basis van deze cijfers advies en doet aanbevelingen over het systeem van melden, onderzoek, afdoening en registratie. Je beantwoordt vragen van de ambtelijke of politieke leiding over integriteitsschendingen of onderzoeken.

Je werkt nauw samen met collega’s van je eigen team, maar ook met de arbeidsjuristen, de adviseurs diversiteit, gelijkwaardigheid & inclusie en de collega’s van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane. Je hebt een klankbord-, vraagbaak- en signaalfunctie voor de Belastingdienst, Toelagen en Douane ten aanzien van casuïstiek, ontwikkeling en duiding van incidenten. Het huidige team bestaat uit de teamleider, landelijk coördinator vertrouwenspersoon, twee integriteitscoördinatoren, een ondersteuner en een adviseur personele veiligheid.

Je stelt in samenwerking met onze arbeidsjuristen beleidskaders of regelgeving op het vakgebied integriteit op. Je bent ook inzetbaar op andere integriteitsdossiers binnen ons team als er extra inzet nodig is. Je hebt collega’s die zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van bewustwording en op het gebied van weerbaarheid en ondermijning. We werken samen en je vindt het leuk om ook bij deze andere terreinen van het integriteitwerkveld zo nu en dan in te springen.

Wil je voordat je solliciteert eerst nog wat meer weten over de vacature of de procedure? Neem dan contact op met Vera Sijben (06-11747065) of met Inge Langenkamp (06-46884778). Zij vertellen je graag meer over deze functie!

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De medewerkers van Financiën werken dagelijks aan een financieel gezond Nederland. Dat vraagt een Concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO) die met lef, gevoel en vasthoudendheid zorgt voor goede advisering op bijvoorbeeld het werven en vasthouden van de juiste mensen in een lastige arbeidsmarkt, het invullen van goed werkgeverschap en bevorderen van werkplezier en voor de juiste ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers waaronder passende opleidingen. De juiste mens op de juiste plek.

Ons werk draagt bij aan een organisatie waar medewerkers graag (komen) werken, waar (interne) samenwerking vanzelfsprekend is, met oog voor persoonlijke groei, werkplezier en diversiteit.

Als partner in business zijn wij een gesprekspartner van de leiding van het departement en ondersteunen wij managers proactief bij de uitvoering van hun dagelijkse personele en organisatorische managementtaken. Zo vervullen wij een specifieke adviesrol op expertisegebieden als management development, diversiteit-gelijkwaardigheid-inclusie, formatie-advies, arbeid juridische aangelegenheden, arbo, medezeggenschap, sociale veiligheid en integriteit en werving en selectie.

Daarnaast voeren wij regie op taken en opdrachten op het gebied van mens (personeel) en organisatie die zijn belegd bij shared servicecentra, expertisecentra en eventueel externe partijen.

De directie bestaat uit vier afdelingen: Strategie en Realisatie, Werkgeverszaken en Integriteit, Analyse en Beheersing en Advies en Ondersteuning.

CDMO draagt zo bij aan een overheid waarop mensen mogen vertrouwen en faciliteert medewerkers het juiste te doen op de juiste manier.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Vera Sijben, Hoofd Werkgeverszaken & Integriteit/Plaatsvervangend Directeur

06-11747065

Inge Langenkamp, Teamleider Integriteit en Sociale Veiligheid

06-46884778

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Cathalijne de Vijlder, Adviseur Inclusief Werven en Selecteren

06-29647499

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur medezeggenschap

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Departementale Chief Privacy Officer

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon