• Stand­plaats Rijswijk
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 oktober Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer WVL-914
 • Plaatsingsdatum 7 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Actuele infrastructurele kennis is daarbij onmisbaar. Mede dankzij jouw adviezen als senior adviseur internationaal is onze organisatie zo ingericht dat we altijd beschikken over de juiste kennis op het juiste moment en de juiste plaats. Je focust hier, vanuit Lelystad, Utrecht of Rijswijk en vanuit huis, op de goede banden met kennisland China.

Hoe jij bijdraagt in jouw rol
Via een optimale samenwerking binnen Europa en met de Verenigde Staten en China een goed werkende kennis- en innovatie-infrastructuur realiseren. Dat is jouw doel. Je werkt samen met een zeer ervaren internationaal team, waarbinnen je zelfstandig aan de slag gaat met uiteenlopende vraagstukken. Voor jou ligt er een belangrijke opgave bij de relatie die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat hebben met China.
Dit is waar jij voldoening uit haalt
China is hard op weg om de grootste economie ter wereld te worden en innovaties volgen elkaar daar in snel tempo op. We geven onze relatie met China vorm via een bilaterale samenwerking onder de paraplu van een vernieuwd Memorandum of Understanding. Ook nemen we actief deel aan het China Europe Water Platform. Het is jouw taak om samen met IenW, het Nederlandse postennetwerk in China, specialisten uit andere Rijkswaterstaat-onderdelen en (inter)nationale kennisinstituten als Deltares te komen tot een innovatieve en concrete samenwerking. Jouw doel? Via deze samenwerking toegevoegde waarde leveren aan de Nederlandse opgave in onder meer klimaatadaptatie en watermanagement.

Wat wij aan jou waarderen
Diplomatiek als je bent, voel je goed aan wat er in organisaties en bij mensen speelt en ga je hier op de juiste manier mee om. Dankzij je scherpe analytische blik, je helikopterview en je taal- en schrijfvaardigheid zet je conceptuele onderwerpen probleemloos om in concrete adviezen en activiteiten. Je staat stevig in je schoenen en je schrikt er dan ook niet voor terug om je adviezen en activiteiten te presenteren en verdedigen voor topmanagers en grotere groepen. Sessies begeleid je op enthousiaste en inspirerende wijze. Je werkt graag projectmatig samen in wisselende teams en vanuit diverse rollen.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieproceduren en werken wij vanuit huis. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Kennis- en Innovatiemanagement
De afdeling Kennis- en Innovatiemanagement ontwikkelt en beheert de processen rond kennis (van strategie tot infratructuur) en innovatie. Dit gebeurt in de vier clusters van onze afdeling:
Kennismanagement: hier ontwikkelen we de kennisstrategie en beheren we de kennisinfrastructuur van Rijkswaterstaat.
Kennisprogrammering: hier coördineren we de relaties met kennisinstituten, universiteiten en hbo’s op het gebied van kennis en innovatie.
Innovatie: hier wordtregie gevoert over zo’n tachtig kweekvijver- en aanjaagprojecten om zo innovaties binnen onze organisatie te stimuleren.
Internationaal: hier stroomlijnen en verbinden we internationale kennis en innovatie met de kennis binnen Rijkswaterstaat en diverse kerndepartementen (I&W, BZK, BuZa).

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Klaas Groen, afdelingshoofd Kennis- en Innovatiemanagement

06-22462174

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider externe veiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Trendcahier - Strategische Verkenningen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Lelystad, Utrecht of Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur scheepvaart en vaarwegen

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon