• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)
 • Juridisch, Onderwijs / opleiding
 • Solliciteer voor 9 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IND DH/JZ/2024/1610, Plaatsingsdatum: 25 juni 2024

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Juridische Zaken, Specialistisch Team NVS van afdeling ST, één vacature voor de functie van Senior Adviseur JZ (FGR: (Senior) Adviseur S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met uitzicht op onbepaalde tijd.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, willen Nederlander worden of willen weten of ze Nederlander zijn. Dit brengt veelzijdige internationale vraagstukken die vragen om doortastende professionals die juridisch onderlegd zijn en zorgvuldig en resultaatgericht te werk gaan in een omgeving waar geen dag hetzelfde is.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Dit is in overleg met je leidinggevende.

Wat ga je doen?

“Als senior adviseur bij Specialistisch Team Nationaliteitsvraagstukken adviseer ik op het ene moment en procedeer ik op het andere moment op het brede vlak van nationaliteitsvraagstukken.”

Als (senior) adviseur bij de Specialistische Teams Juridische Zaken ben je de spin in het web op het gebied van nationaliteitsrecht (Rijkswet op het Nederlanderschap), afstammingsrecht en internationaal privaatrecht. Je werkt vanuit een compact team nauw samen met medewerkers van de Generieke Teams van de directie Juridische Zaken, de (senior) adviseurs van de directie SUA, de adviseurs van de Directie Migratie Beleid (DMB) en Directie Wetgeving (DW).

Je draagt actief er aan bij dat de IND op jouw dossiers legal in control is, onder meer door op zaaksoverstijgende onderwerpen te adviseren over de juridische mogelijkheden en risico’s in individuele zaken en bij beleid(swijzigingen). Deze actieve bijdrage bestaat bijvoorbeeld uit het meedenken bij de totstandkoming van werkinstructies en informatieberichten of als aanspreekpunt voor individuele vragen. Hierbij is het geven van een integraal advies, waarbij alle relevante actoren zijn betrokken, het uitgangspunt. In je advisering focus je je op de juridische mogelijkheden van de regelgeving.

Je onderhoudt een netwerk waarin alle relevante ketenpartners worden betrokken (o.a.: gemeenten, Buitenlandse Zaken, Openbaar Ministerie Curaçao).

Je bent in staat om onder hogedruk bestuurlijke, juridische en politiek gevoelige zaken af te handelen en hebt een uitstekende organisatiesensitiviteit, waardoor je op het juiste moment de ambtelijke lijn weet te informeren.

Tenslotte neem je deel aan (departementale) overleg-, werk- en projectgroepen, ter uitwerking en afstemming van (aspecten) van het nationaliteitsrecht en naturalisatieregelgeving.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Adviseren van collega’s en externen op het gebied van nationaliteitsvraagstukken;
 • Procederen in het kader van vaststelling van het Nederlanderschap (artikel 17 Rijkswet op het Nederlanderschap);
 • Deelnemen aan projecten/werkgroepen etc. vanuit jouw expertise.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Juridische Zaken heeft een belangrijke rol bij het bewaken en bevorderen van de juridische kwaliteit in al het handelen van de IND en het waarborgen dat daarvoor de passende condities aanwezig zijn. Zowel bij de uitvoering van het toelatingsbeleid als in de activiteiten binnen de eigen bedrijfsprocessen levert JZ juridische expertise. We doen dat op zaaksniveau door het bepleiten van en adviseren in individuele zaken. Zaaksoverstijgend doen we dit door advisering en kaderstelling. Daarnaast signaleren en monitoren we de (juridische) kansen & risico’s (legal management en compliance) .

De juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA, DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en in procedures bij de internationale gerechtshoven, vormt een groot deel van onze werkzaamheden. Onze kennis en expertise van het vreemdelingenrecht zetten we ook proactief in, zodat besluiten in één keer goed genomen kunnen worden en de vreemdeling snel duidelijkheid krijgt op zijn aanvraag. We signaleren trends en potentiële verbeteringen. Samen met onze partners zetten we die in voor een effectief (keten)proces en beleid, met oog voor de mens achter de zaak.

De directie JZ heeft daarnaast bedrijfsjuridische expertise in huis. De werkzaamheden van deze adviseurs richten zich op het borgen van de juridische kwaliteit van het handelen van de IND binnen de eigen bedrijfsprocessen. Dit doen we onder andere bij aanbestedingen, privacyvraagstukken en gegevensverkeer.

Als directie JZ staan we voor samenwerking en verbinding met onze ketenpartners en stakeholders, en gaan we voor een hoge kwaliteit. We vinden het belangrijk een moreel fitte organisatie te zijn met betrokken en gedreven professionals, waarbinnen een open en veilig werkklimaat bestaat en waar voldoende ruimte geboden wordt voor een eigen geluid.

De directie Juridische Zaken bestaat uit 17 generieke teams (mogelijk op termijn 18 GT’s), 1 ondersteuningsteam, 1 desk juridische ondersteuning, 1 taskforce (externe bezetting), 4 specialistische teams, 1 verkeerstoren en de Staf en MT JZ.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Leontine Haasnoot - van der Zwan, Manager 06-27290594

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Hilke Heijmans, Adviseur Werving en Selectie 06-50094225

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon