(Senior) Adviseur klimaatrapportages

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Den Haag, Roermond of Zwolle
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20210616_11/12
 • Plaatsingsdatum 1 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland vertegenwoordigen op mondiaal en Europees niveau. Actief bijdragen aan het Klimaatverdrag door het ontwikkelen van klimaatrapportages. En hierover advies geven met betrekking tot de eisen, richtlijnen en verbetermogelijkheden. Enthousiast?

Nederland heeft binnen het Klimaatverdrag, het Parijs-akkoord en Europese regelgeving afspraken gemaakt over klimaatrapportages, zoals het leveren van de jaarlijkse inventarisatie van broeikasgassen. Het werk als senior adviseur klimaatrapportages is divers. Zo stel jij, in samenwerking met andere experts bij RVO en verschillende andere organisaties, de Nederlandse rapportages op. Via je internationale netwerk ben je goed op de hoogte van eisen en richtlijnen en kun je anderen adviseren over de toepassing hiervan.

Daarnaast zien we voor jou ook een belangrijke rol weggelegd als Nederlandse vertegenwoordiging in EU-werkgroepen onder de “Climate Change committee” en je neemt deel aan de Nederlandse klimaatdelegatie voor onderhandelingen onder het Klimaatverdrag en Akkoord van Parijs.

Namens Nederland voer je reviews uit op broeikasgasemissie- en/of andere klimaatrapportages van andere landen en je neemt deze kennis mee om de kwaliteit van de Nederlandse rapportages te verbeteren. Je zorgt tevens voor een goede afstemming met de emissieregistratie en met de (nationale) monitoring van het Klimaatbeleid.

Andere Nederlandse werkzaamheden, zijn:

 • Coördinatie van de 2- en 4-jaarlijkse Nederlandse rapportages onder het Klimaatverdrag en het Parijs-akkoord.
 • Meewerken aan 2-jaarlijkse Nederlandse klimaat- en energierapportages aan de EU.
 • Opzetten en onderhouden van het systeem van rapportages, inclusief onderliggende documentatie.
 • Meewerken aan de jaarlijkse beoordeling van de Nederlandse rapportage van broeikasgasemissies en aan de reacties op de reviews vanuit de EU en UNFCCC.
 • Ondersteunen van beleidsmedewerkers m.b.t. (voorgenomen) veranderingen in EU regelgeving over monitoring van broeikasgasemissies en rapportages inclusief de consequenties voor aanpalende beleidsterreinen.

En internationaal: 

 • Deelname in de Nederlandse klimaatdelegatie voor de onderhandelingen onder het Klimaatverdrag en het Akkoord van Parijs, waaronder deelnemen aan bijeenkomsten van het Interdepartementaal Klimaat Cluster.
 • Als lid van de klimaatdelegatie deelnemen in het EU expert-team voor transparantie (over rapportages en kwantificering van doelstellingen).
 • Als vertegenwoordiger van Nederland (binnen het Europese onderhandelingsteam) deelnemen aan bijeenkomsten van de UNFCCC, zowel de technische bijeenkomsten (2 keer per jaar) als de klimaattop (1 keer per jaar).
 • Uitvoeren van reviews van de rapportages door landen onder het klimaatverdrag, van  emissierapportages en/of rapportages over beleidsmaatregelen en projecties.
 • Namens Nederland deelnemen in uitvoeringsprojecten in landen binnen en buiten de EU in relatie met rapportages van broeikasgasemissies.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Afdeling Industrie, Agro en Financiering helpen we ondernemers die willen verduurzamen, innoveren en groeien. Met onze technisch-inhoudelijke en procesmatige kennis en onze financieringsexpertise helpen we bedrijven vooruit in de klimaat- en energietransitie, de circulaire economie, en de voedsel- en landbouwtransitie. We hebben daarbij ook aandacht voor ondernemerschap en financiering bij innovatieve startups en het MKB, als initiators van transities. Zo dragen we bij aan de grote maatschappelijke opgaven, en vooral de versnelling van duurzame en innovatieve transities. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • Innovatieve startups en MKB.
 • Meer dan 1.100 industriële bedrijven.
 • Alle energie-intensieve brancheorganisaties (zoals chemie, raffinaderijen, bouw, maakindustrie, hightech en ICT, agro & food).
 • De 6 industriële clusters uit het Klimaatakkoord.
 • Het agrarische bedrijfsleven.

Hoe doen we dat?

De afdeling IAF bevat 4 industrie/agro-teams en 4 ondernemerschap- en financieringsteams. Die combinatie van inhouds-, proces-, en financieringskennis levert samenhangende ondersteuning op, waarmee we zowel bedrijven als ministeries verder helpen voor een innovatief en duurzamer Nederland:

We hebben een integraal aanbod richting de marktpartijen van kennis, advies, netwerken, subsidies, fiscale regelingen, financiering, aantrekken van buitenlands talent, en monitoring. Op basis van onze uitvoeringservaring werken wij met departementen samen voor effectiever beleid en overheidsinstrumentarium. Wij signaleren ontwikkelingen in zowel de markt als bij beleid. Zo vervullen we een intermediaire rol voor alle partijen.

Met wie doen we dat?

 • In opdracht van en samen met (vooral) de ministeries van: EZK, LNV, IenW, VWS, BUZA, BZK, V&J.
 • Financiële partijen zoals: individuele banken, de NVB, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, private equity, de NVP, Invest-NL.
 • RWS, NWO, RIVM, NEa, PBL, CBS, Techleap.
 • Universiteiten en onderzoeksinstellingen.
 • Internationaal netwerk (consulaten, ambassades, EC, VN, IPCC).

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Verzandvoort, Teammanager

06-46430913

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ervaren monitoringexpert duurzame transitie(s)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Roermond, Assen of Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 27 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Stevige) Coördinator energiebesparing bedrijfsleven

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsadviseur cybersecurity

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon