(Senior) Adviseur kwetsbare functies EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bureau Bestuursraad (BBR)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 18 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer BBR_20211220_11/12
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de departementen van EZK en LNV speelt beveiliging en veiligheid een steeds grotere rol. De diverse beleidsterreinen en dienstonderdelen van beide departementen vormen een breed en dynamisch werkterrein voor onze veiligheidsadviseurs. We zoeken een nieuwe collega die zich gaat bezighouden met zowel de kwetsbare- en vertrouwensfuncties functies binnen EZK en LNV (concernbreed) als met de vertrouwensfuncties binnen de vitale sectoren waarvoor onze twee departementen verantwoordelijk zijn.

Wat ga je doen?
Binnen het Team Beveiligingsautoriteit (BVA) zorg jij voor het toezicht op, de advisering over en de beheersing van maatregelen op het gebied van kwetsbare- en vertrouwensfuncties. Je bent verantwoordelijk voor het stelsel van vertrouwensfuncties binnen heel EZK en LNV en gaat aan de slag met het in kaart brengen van de kwetsbare functies. Je werkt daarbij nauw samen met onze ondersteuner die belast is met onder andere de administratie van de vertrouwensfuncties. Je hebt een concernbrede rol. Je brengt de verschillende soorten kwetsbaarheden in kaart en zorgt voor de ontwikkeling van adequate maatregelen. Zo ben je bijvoorbeeld samen met de beleidsondersteuner verantwoordelijk voor de screening van medewerkers door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), passend bij de desbetreffende functie. Het gaat niet alleen om de beoordeling of passende maatregelen zijn getroffen maar ook om de advisering richting het (top)management over beleid en uitvoering.

Daarnaast zorg je voor afstemming met externe partijen waaronder de AIVD. Ook ben je verantwoordelijk voor het toezicht op - en advisering over - maatregelen ter voorkoming van ondermijning en ongewenste beïnvloeding van onze medewerkers die een kwetsbare functie bekleden. Daarnaast heb je een rol bij de periodieke awareness sessies voor de desbetreffende functionarissen. Je werkt hierbij ook samen met de integriteitscoördinatoren en compliance officer financiële belangen.

Een greep uit jouw werkzaamheden:

 • Je zorgt ervoor dat vertrouwensfuncties en kwetsbare functies, en de verschillende aspecten waaruit deze kwetsbaarheden kunnen bestaan, binnen de organisaties in beeld zijn, dat dit overzicht actueel blijft en dat er voor deze functies passende beschermende maatregelen getroffen worden.
 • Je zorgt ervoor dat de juiste functies aangewezen zijn en de desbetreffende functionarissen gescreend zijn en dat dit tijdig en goed verloopt.
 • Je geeft medewerkers gevraagd en ongevraagd advies ten aanzien van de kwetsbare functie die zij vervullen.
 • Je brengt de vertrouwensfuncties binnen de vitale sectoren van EZK en LNV in beeld en adviseert de departementsleiding en de bedrijven en organisaties binnen die vitale sectoren ten aanzien van deze functies en passende maatregelen die genomen moeten worden.
 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en ondersteuning aan de Beveiligingsautoriteit en departementsleiding.

Al naar gelang de werkzaamheden het toestaan, zul je ook kunnen bijdragen als behandelaar en onderzoeker bij integriteitsonderzoeken bij beide departementen.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als (senior) adviseur kwetsbare functies ben je onderdeel van de BVA-groep, die momenteel bestaat uit 3 algemeen sr. veiligheidsadviseurs, een collega die de ondersteunende werkzaamheden voor het team verzorgt en de Beveiligingsautoriteit. Gezamenlijk ondersteun je de bewindspersonen, het management en de dienstonderdelen in hun dagelijkse praktijk en adviseer je op het gebied van integrale beveiliging en veiligheid. Je werkt nauw samen met de intergriteitscoördinatoren, de compliance officer financiële belangen, CIO Office, de beveiligings- en informatiebeveiligingscoördinatoren bij de kerndepartementen en de dienstonderdelen, DICTU, FMH en RBO.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bureau Bestuursraad (BBR)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Bureau Bestuursraad

Bureau Bestuursraad (BRR) is de stafdirectie in het hart van de EZK-besluitvorming. Dagelijks is er contact met de ambtelijke en politieke leiding. BBR heeft breed overzicht van wat er binnen het departement gebeurt. BBR zorgt ervoor dat de politieke en ambtelijke leiding optimaal hun taken kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheden ten volle kunnen waarmaken. Dat maakt werken bij BBR altijd dynamisch en afwisselend.
Een aanzienlijk deel van de taken van Bureau Bestuursraad wordt door de departementen van EZK en LNV samen gedeeld. Als veiligheidsadviseur werk je voor zowel EZK en LNV. Dit betekent dat je zorgvuldig oog houdt voor de belangen van beide departementen en de noodzakelijk afstemmingslijnen binnen beide departementen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Rebecca van Riel

06-15035302

Marc Möderscheim, BVA

06-51349005

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bureau Bestuursraad (BBR) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmamanager Natuurinclusief Landbouw

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsadviseur landelijk gebied

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Landelijk gebied en Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon