• Den Haag  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Natuur / milieu, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Verkeer / nautisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 23 juli 2024 Nog 11 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW RLI 24-197, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Het maken van onafhankelijk strategisch en inhoudelijk advies waarmee ons parlement besluitvorming kan doorvoeren over de duurzame ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving. Dit kan bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Als senior adviseur begeleid en overzie jij gehele adviesvraagstukken. Je ondersteunt de raad om maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving kritisch tegen het licht te houden en draagt bij aan nieuwe perspectieven op beleid over onderwerpen als wonen, ruimtelijke ordening, landbouw, vervoer, energie, natuur en milieu.

Meer weten over deze uitdagende rol? Lees dan snel verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol

Als senior adviseur bij het stafbureau van de Rli leid je adviestrajecten en vervult daar bij variërende procesmanagementtaken. Je stuurt een of meerdere projectteams aan die raadscommissies ondersteunen om adviesrapporten op te stellen. Samen met je projectteam zorg je voor de inhoudelijke voorbereiding, planning en organisatie van een adviestraject. In je werk bereid je onder meer de discussies in commissies en raad voor, je organiseert expertbijeenkomsten, doet interviews en geeft presentaties.

Voor deze verschillende werkzaamheden stel jij inhoudelijke stukken op en ben je verantwoordelijk voor de soepele organisatie ervan. Je bent bovendien penvoerder van de adviesteksten. De uitwerking van adviezen gebeurt in nauwe samenwerking met de commissie en het projectteam. Het mondeling en schriftelijk uitdragen van de adviezen is ook een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Zie hier ons advies: Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat.

Onze adviesopdrachten zijn langlopend en op projectmatige wijze ingericht; het opleveren van een grondig en goed advies duurt ongeveer een jaar. Ongeveer zes keer per jaar adviseren we kabinet en parlement over grote vraagstukken op het gebied van leefomgeving en infrastructuur. In jouw functie als senior adviseur zul jij dan ook moeten kunnen schakelen tussen diverse kennisgebieden zoals stikstof, woningbouw, water, voedsel of energie-infrastructuur.

Dit is waar jij voldoening uit haalt

Naast de directe betrokkenheid bij adviestrajecten denk je als senior adviseur mee over zaken die gaan over de organisatieontwikkeling van het stafbureau en het goed ondersteunen van de raad. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het opstellen van het jaarlijkse werkprogramma (2024-2025) van de raad of het organiseren van thematische discussiebijeenkomsten.

Jij krijgt energie van het onderhouden en uitbouwen van je netwerk en het leggen van contacten binnen de ministeries en bij andere relevante partijen. Je beweegt je gemakkelijk in een complexe politieke en bestuurlijke werkomgeving en bent in staat om uiteenlopende meningen, belangen en opvattingen evenwichtig een plek te geven in een advies.

Als senior adviseur werk je aan adviezen uit ons jaarlijkse werkprogramma of aan ongevraagde adviezen. Het werkprogramma wordt vastgesteld door het kabinet en aan de Tweede Kamer gestuurd. Het werkprogramma geeft bovendien ruimte om zo nu en dan een met spoed gevraagd advies op te pakken, zoals vrij recent over de landelijke problematiek met funderingsschadebij gebouwen. In februari 2024 hebben wij daarover ons advies Goed Gefundeerd aangeboden.

Jij vindt het fijn om in een klein en hecht team te werken. Het stafbureau van de Rli bestaat uit een kleine 30 medewerkers en is divers samengesteld qua kennis en ervaring. De samenstelling van elk adviesteam verschilt per adviesproject waardoor jij met al je collega's nauw samenwerkt.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer dan direct!

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op! Dhr. ir. Folmer de Haan, plv. directeur, hij vertelt je graag alle ins en outs van de functie. Je kunt hem telefonisch bereiken via 06-21800302. Hij staat je graag te woord.

Kijk vooral ook op onze website voor meer informatie over de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Rli

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli)

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving. We zijn een onafhankelijke partij en adviseren gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid over de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli is het strategische adviescollege voor de regering en het parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.

We werken op alle beleidsterreinen van het fysieke domein, zoals wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat, water, landbouw, natuur, voedsel (kwaliteit), verkeer en vervoer, ruimtelijk-economische ontwikkeling, energie-infrastructuur en externe veiligheid. Actuele adviezen waar we op dit moment aan werken gaan over de perspectieven van landbouwers, sturing op het ruimtelijk beleid, herijking van het natuurbeleid, de plaats en toekomst van het corporatiestelsel en de rol die kernenergie kan hebben in een klimaatneutraal energiesysteem.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Folmer de Haan, plv directeur 06-46152496

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Katinka Trompen, adviseur Werving en Selectie 06-81352735

Solliciteren?

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur leefomgeving en infrastructuur

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Strategisch adviseur

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Inspecteur producttoezicht

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 36
 • schaal 10
  €3.404 - €5.389 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon