Senior adviseur maatschappelijke impact

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20221109_13
 • Plaatsingsdatum 18 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

RVO zoekt een strategische daadkrachtige en ondernemende senior adviseur die als deel van een nieuw programmateam aan de slag gaat met het realiseren van excellente dienstverlening met maatschappelijke impact op de transitie naar een duurzaam landbouw,- en voedselsysteem. Het programma bestaat uit vier pijlers: sturen op impact; kennismanagement; portfoliomanagement en stikstofaanpak. In deze functie neem jij de regie op het onderdeel “sturen op impact” en trek je samen op met de andere regiseurs in het team. De nadruk ligt op het verbinden van individuele opdrachten tot een totaalbeeld dat overzicht en inzicht geeft in de status en voortgang van onze bijdrage aan de landbouw/voedsel transitie. Jij hebt hierbij de capaciteit om ‘over de hokjes heen’ te kijken naar de samenhang van verschillende interventies en bewegingen en vast te stellen wat daarbij ons handelingsperspectief is.

Je bouwt met verschillende interne teams en externe partners aan een werkend impactmonitoringsysteem voor onze bijdrage aan de landbouw/voedselsysteem-transitie. Dit impactmonitoringsysteem stelt RVO in staat de effectiviteit van onze interventies te optimaliseren. Om dit voor elkaar te krijgen werk je o.a. aan:

 • Interne regie en een cultuur van samenwerking t.a.v. analyse en impact monitoring;
 • (mede ontwikkelen van) Ontwerp van het monitoring ‘huis’
 • De stap van data naar informatie en advies/ kennis
 • Het opzetten van een continue leercyclus
 • Strategische samenwerking intern en met externen waaronder LNV als opdrachtgever en de doelgroep
 • Inhoudelijke aansturing van specialisten en waar nodig het benoemen van expertisevelden waar de juiste kennis rondom de sector of thema's nog ontbreekt;
 • Representatie van RVO binnen relevante gremia.
 • Ook zorg je in deze rol voor een systeem om (instrumenten)analyses die binnen verschillende opdrachten worden uitgevoerd samen te brengen en strategisch in te zetten.

Verschillende directies, ketens en externe stakeholders spelen bij deze opdracht een rol en jij zorgt voor het brede draagvlak en de inzet die nodig is om deze opdracht verder van de grond te krijgen en tot een succes te maken. Zowel extern als intern dienen nieuwe paden bewandeld te worden en koker denken doorbroken. Het is belangrijk dat jij jouw daadkracht visie en plannen weet om te zetten naar draagvlak, acties en resultaten.

Binnen RVO vinden we het belangrijk dat medewerkers klantgericht zijn, deskundig en streven naar optimale in- en externe samenwerking. De persoon die we voor ogen hebben is een sterke en positief ingestelde persoonlijkheid, een visionair die optimale inzet weet te realiseren van mensen en middelen, waarbij inspiratie en verbinding belangrijke uitgangspunten zijn.

Wij zoeken iemand met een academisch werk- en denkniveau en minstens 10-15 jaar werkervaring. Bij voorkeur een achtergrond op het gebied van landbouw en/of natuur & milieu en ervaring op het gebied van monitoring en effectmeting.

Je bent bestuurlijk sensitief ingesteld, een organisatietalent, een goede regisseur en zoekt creatief naar gedragen oplossingen. Je bent verbindend, hebt een brede blik en hebt oog voor de omgeving. Daarnaast weet je met kennis van zaken standvastig je boodschap te brengen. Je hebt een drive voor vernieuwing en ervaring met het praktisch maken van complexe dossiers. Daarbij koppel je creatief denkvermogen aan het vermogen om verandering overtuigend vorm te geven en te implementeren.

Je bent in staat mensen de ruimte te geven, te inspireren en beschikt over een open en transparante manier van communiceren. Tevens stuur je op het realiseren van resultaat, op samenwerking en koppelt taken en organisatiedoelen aan de talenten van medewerkers en collega's. Je bent integer, kostenbewust en stelt de opgave voorop en het organisatiebelang boven het deelbelang. Klantgericht handelen is voor jou vanzelfsprekend en je kunt goed omgaan met c.q. inspelen op de behoeften van interne en externe klanten en ontwikkelingen en/of trends in de omgeving. Tot slot kun je besluiten nemen om richting te geven in het uitwerken van nieuwe en bestaande activiteiten die in de uitvoering moeten komen of het afhandelen van complexe politiek gevoelige dossiers .

Competenties:

 • Samenwerken
 • Strategisch adviseren
 • Ontwikkelen, plannen en organiseren van complexe projecten/programma
 • Resultaatgerichtheid
 • Bestuurssensitiviteit
 • Omgevingsbewustzijn
 • Netwerken
 • Aansturen organisatie
 • Motiveren en inspireren
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie reisbewegingen maakt die relevant zijn voor de uitvoering van jouw opgave.

De gesprekken zullen zo spoedig mogelijk gevoerd worden.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij RVO maken we voor het Nederlandse klimaatbeleid al het Dashboard Klimaatbeleid. Ook op andere transities willen we (impact) monitoring gaan doen. In opdracht van de twee directeuren en de twee MT-leden die bij RVO het meest betrokken zijn bij de landbouwtransitie is een nieuwe pilot van start gegaan waarvoor deze functionaris directieoverstijgend werkt aan het realiseren van maatschappelijke dienstverlening met impact t.a.v. de landbouw & voedselsysteemtransitie. Je doet dit voor en met de twee kwartiermakers van deze pilot. Je zult onderdeel uitmaken van de afdeling Industrie, Agro en Financiering (NP/IAF). Om de setting goed te begrijpen schetsen we hieronder de twee meest betrokken directies.

Directie Nationale Programma’s (NP)
De directie Nationale Programma’s is een dynamische directie, waar de toepassing van technisch inhoudelijke en transitie- en instrumenteringskennis centraal staat bij de ondersteuning van opdrachtgevers en doelgroepen. We brengen de kennis en netwerken van uiteenlopende bedrijfssectoren bij elkaar, zoals de landbouw, de industrie, de bouw of rondom energie en we werken onder andere samen met brancheorganisaties, ondernemers, kennisinstellingen, andere maatschappelijke partijen en collega uitvoeringsorganisaties. We weten veel van techniek, bedrijfseconomie, doelgroepen, en de bestuurlijke aspecten van duurzaamheid en innovatie. We zorgen dat deze kennis gedeeld wordt en toepast wordt bij de voorbereiding van instrumenten en de uitvoering van opdrachten en opgaven. Met ons werk dragen we bij het behalen van belangrijke economische en duurzame opgaven zoals beschreven in onze strategie 'Kompas voor een duurzame toekomst'.

De directie bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Industrie, Agro & Financiering
 • Duurzame Regio & Samenleving
 • Concurrerende en Duurzame Energiesectoren
 • Octrooien, Valorisatie en Sectoren
 • PIANO

Directie Kernprocessen EU
Ondernemend Nederland kan bij RVO terecht met vragen op het gebied van duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Onze medewerkers binnen de directie Kernprocessen EU maken zich dag in dag uit sterk om agrarisch ondernemende Nederlanders vooruit te helpen.

Ons werk doet ertoe, ons werk zorgt er namelijk mede voor dat:

 • De voedselvoorziening in Nederland op peil blijft;
 • De toppositie van onze landbouw verder kan worden uitgebouwd;
 • Er investeringen plaatsvinden in een krachtig en duurzaam ondernemend Nederland;
 • Onze natuur- en leefomgeving worden verbeterd, omdat zowel inheemse als uitheemse dier- en plantensoorten worden beschermd;
 • Kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater verbetert;
 • Het dierenwelzijn verbetert.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marieke Harteveld

06-21228214

Aalke Drijfholt, beide kwartiermaker duurzame landbouw

06-48131496

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technisch adviseur subsidieregelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Expertiselead Klantdata-analyse

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

P&O adviseur/ loopbaanadviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond, Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon