Senior adviseur medezeggenschap

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 1 jaar, tijdelijk met uitzicht voor onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 2 juni Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DMO_20230414_11/12
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De energietransitie, de toekomst van de boeren, veilig voedsel. Allemaal actuele onderwerpen waarmee de medewerkers van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te maken hebben. In deze maatschappelijk relevante omgeving werk jij op proactieve, zelfstandige en integere wijze mee aan effectief functionerende en professionele (departementale) ondernemingsraden. Zo draag je bij aan goede besluitvorming voor je duizenden collega’s.

Onze ministeries hebben beide een departementale ondernemingsraad (DOR). Hierin zit een afvaardiging van de verschillende ondernemingsraden van de diensten die onder onze ministeries vallen. Denk aan de Autoriteit Consument & Markt, het Centraal Planbureau en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Daarnaast hebben beide ministeries een ondernemingsraad voor het kerndepartement (ORK). Zelfstandig begeleid je beide DOR’en en/of de ORK's richting adequate organisatie en professionele besluitvorming. De verdeling van de overkoepelende werkzaamheden stem je samen met de medezeggenschapsorganen (dagelijks Bestuur) en met je collega’s van het Bureau Medezeggenschap onderling af. Specifiek voor de senior adviseur geldt het volgende: je houdt hierbij overzicht over alle lopende zaken en treedt op als sparringpartner voor de collega-adviseurs.

In de basis heb je drie kerntaken. Allereerst de (strategische) advisering. In je adviesrol werk je nauw samen met de DOR / ORK's en met het dagelijks bestuur hiervan in het bijzonder. Je adviseert de DOR / ORK's over de mogelijkheden om effectief invloed uit te oefenen op de medezeggenschapsonderwerpen. Hierbij is het belangrijk dat de DOR / ORK's adviezen en reacties strategisch formuleren: hierin ben je een inhoudelijke spin in het web en een zichtbare schakel in het netwerk van de besluitvorming. Naast intensief contact met je collega's van Bureau Medezeggenschap en de DOR/ORK's, onderhoud je ook proactief en op constructieve wijze vele contacten met de adviseurs van bestuurder en (de ambtelijke advisering van) de ondernemingsraden van beide ministeries en de Groepsondernemingsraad van het Rijk (GOR Rijk). Ook adviseer je diverse werkgroepen, zoals de werkgroep Gezond en Veilig Werken.

In het verlengde van deze eerste kerntaak steek je veel tijd en energie in het verwerken van informatie en het schrijven van brieven, adviezen en instemmingen. Met jouw politiek-bestuurlijke antenne voel je goed aan welke actuele zaken potentiële medezeggenschapsonderwerpen zijn. Je denkt mee over hoe de DOR’en / ORK's hun adviezen en reacties het beste strategisch kunnen formuleren. Ook maak je agenda’s en verslagen van vergaderingen en bewaak je de voortgang van gemaakte afspraken en besluiten. Daarnaast werk je bijvoorbeeld aan de opbouw van de kennisbank en houd je het archief up-to-date en toegankelijk voor de DOR’en / ORK's.

Dat deze eerste twee kerntaken vragen om voorbereiding en organisatie spreekt voor zich. Ook hierbij ben jij in de lead. Zo schakel je onder meer met de voorzitters van de DOR’en / ORK's voor het inplannen van vergaderingen en het informeren van de leden en werkgroepen. Voor de daadwerkelijke uitvoering van alle operationele taken, zoals agendaplanning en het zorgen voor faciliteiten als ruimtes en presentatiemiddelen, kun je terugvallen op een managementondersteuner.

Een adviseur in hart en nieren, dat ben jij. Op natuurlijke wijze verbind je mensen aan jezelf en aan elkaar, en je bouwt dan ook snel een stevig in- en extern netwerk op. Je combineert analytische vaardigheden met een praktische instelling. Botsende belangen? Onderliggende krachtenvelden? Niet uitgesproken gevoeligheden? Jij voelt het allemaal feilloos aan. Met oog voor de relatie blijf je bij je adviezen en weet je steeds weer je standpunten netjes en rustig te onderbouwen. Bovendien staan de waarden discretie en betrouwbaarheid voor jou met stip op 1.

Specifiek voor de schaal 12 functie: het fungeren als vraagbaak voor de collega-adviseurs en daarnaast ben je goed in het houden van overzicht.

 • Enkele jaren ervaring met advisering in een complexe organisatie.
 • Affiniteit met medezeggenschap, waaronder de WOR en ARBO-wetgeving; ervaring is een pré.
 • Goede digitale vaardigheden; zo organiseer je probleemloos een Mentimeter-sessie.
 • Je bent in staat om mensen te motiveren en te inspireren (schaal 12).
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, tijdelijk met uitzicht voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station;
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans bestaat tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen;
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De adviseurs van het Bureau Medezeggenschap werken bij de afdeling Personeel en Organisatie van de directie Mens en Organisatie.

De (drie) adviseurs vormen samen met een ambtelijk secretaris en een managementondersteuner het onafhankelijke Bureau Medezeggenschap. Met alles wat het Bureau doet, hebben we een duidelijk doel: effectief functionerende medezeggenschap met specifieke aandacht voor de departementale ondernemingsraden (DOR’en) en de ondernemingsraden van het kerndepartement (ORK's) die continu verder professionaliseren.

Het Bureau Medezeggenschap is in opbouw. Kenmerkend voor de werksfeer? Die is open en professioneel. Wij gaan doortastend en zelfstandig aan de slag en werken bovendien graag samen. We werken vanuit huis en op kantoor. Omdat de leden van de ondernemingsraden zich in het hele land begeven, zijn we daarnaast veel onderweg. Zo hebben we geregeld een vergadering in Utrecht en gaan we voor een speciale teamsessie bijvoorbeeld naar Maastricht.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, waarbij de nadruk ligt op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Shirley Klijn, adviseur medezeggenschap

06-31987128

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Wetgeving en Advies

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Wetgeving en Advies

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator diversiteit en inclusie voor twee dynamische ministeries

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon