Senior adviseur mensenrechten, sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 1 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD23/DWJZ/230196
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als medewerker van de sector JZW behandel je allerlei juridische aangelegenheden en procedures over de gehele breedte van het werkterrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen van primaire besluiten, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, procedures bij de Europese hoven in Straatsburg en Luxemburg, de behandeling van civiele bodemprocedures en kort gedingen en andere civielrechtelijke aangelegenheden. Daarnaast adviseert de sector JZW de departementsleiding en de andere onderdelen van het bestuursdepartement op alle terreinen van het recht, met een nadruk op bestuursrecht, privaatrecht en mensenrechten. Er wordt nauw samengewerkt met de andere sectoren van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) en met andere juridische- en beleidsafdelingen binnen het bestuursdepartement, ketenpartners, uitvoeringsorganisaties en andere ministeries.

Het cluster mensenrechten is op zoek naar een senior adviseur mensenrechten. Je primaire taken zullen bestaan uit klachtbehandeling bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de diverse VN-comités die toezien op de naleving van de mensenrechtenverdragen en (inter)departementale advisering over de verplichtingen die voortvloeien uit de mensenrechtenverdragen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit:

 • het voorbereiden van verweerschriften, pleidooien en minnelijke schikkingen in procedures die bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de diverse VN-comités tegen Nederland zijn aangespannen;
 • het leveren van een bijdrage in procedures aanhangig bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en het fungeren als vervanger van de EU-Hofcoördinator in voorkomende gevallen;
 • toetsing van wetgeving (interdepartementaal) aan de mensenrechtenverdragen;
 • mensenrechtelijke advisering bij de totstandkoming van wetgeving, bij beleidsontwikkeling en in nationale procedures waarbij de Staat der Nederland partij is;
 • het coördineren en opstellen van de bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de verplichte rapportages over de naleving van de mensenrechtenverdragen.
 • het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van rapporten, aanbevelingen en andere instrumenten in de Raad van Europa en de Europese Unie ter bevordering van de rechtsstaat en mensenrechten.

Werken als senior juridisch adviseur bij de sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid (JZW) betekent dat je met zelfstandigheid en met gevoel voor eigen verantwoordelijkheid en in nauwe samenwerking met anderen bijdraagt aan de kwaliteit van de juridische functie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Je beschikt over een aantal jaren relevante werkervaring in een soortgelijke functie en hebt ervaring met adviseren en procederen op kwalitatief hoog niveau. Je beschikt over uitstekende juridische kennis met een accent op het terrein van het internationaal recht en de mensenrechten in het bijzonder, blijkend uit bijvoorbeeld publicaties of ervaring bij de overheid, de rechtspraktijk of wetenschap.

Naast deze specifieke kennis en ervaring, ben je leergierig, flexibel, bereid en in staat om ook op andere juridische terreinen werkzaamheden te verrichten. Verder ben je stressbestendig en kun je werken met vastgestelde termijnen. Je bent analytisch ingesteld en hebt een uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je kunt zelfstandig en in teamverband werken aan dossiers. Je bent ambitieus, beschikt over samenwerkingsgerichtheid, vasthoudendheid en overtuigingskracht en weet goed te communiceren over inhoud en proces. Je hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.

Naast de voor de functie noodzakelijke kennis en ervaring op het gebied van het internationaal recht en mensenrechten beschik je over de vaardigheid en bereidheid om je snel in te werken in voor jou nieuwe onderwerpen. Je bent in staat bij te dragen aan de wijze waarop het ministerie van Justitie en Veiligheid toepassing geeft aan het recht in een voortdurend in beweging zijnde maatschappelijke en politieke omgeving. Je bent in staat daartoe overleg te voeren met mensen en organisaties binnen en buiten het departement.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De aangegeven inschaling bedraagt schaal 12, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Sector Juridische Zaken en Wetgevingsbeleid is verantwoordelijk voor het rijksbrede wetgevingsbeleid. Daarnaast behandelt de sector diverse juridische aangelegenheden ten behoeve van de andere onderdelen van het bestuursdepartement. Het gaat onder meer om het geven van juridische adviezen, het opstellen van primaire besluiten, het behandelen van bezwaar- en beroepszaken, de behandeling van civiele bodemprocedures en kort gedingen en andere civielrechtelijke aangelegenheden. Ook behandelt de sector procedures van het departement bij de Europese Hoven (zowel Straatsburg als Luxemburg) en de diverse VN-mensenrechtencomités.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken zoals de aanpak van criminaliteit, de nationale veiligheid, migratie, de bescherming van persoonsgegevens en het rechtsbestel. Dat gebeurt op nationaal en op internationaal niveau, bijvoorbeeld in EU verband. De ministers en de staatssecretaris worden bij hun werk door meer dan tweeduizend medewerkers ondersteund. Deze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig op verschillende terreinen en maatschappelijk betrokken. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

De Directie Wetgeving en Juridische Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het wetgevingsprogramma van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het voeren van juridische procedures, het geven van juridische adviezen en de activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van de wetgeving van alle ministeries. De directie bestaat uit vier sectoren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

K. Werkhorst

06-15369209

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

C. Coert

06-52877421

A. Cleef

06-25685791

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker opleidingen en communicatie Beleidskompas

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Rechtsbijstand en Advocatuur S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jurist privaatrecht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon