Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Delft
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 juli Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer CIV-626
 • Plaatsingsdatum 16 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een expert in watersystemen, data-inwinning, meetprincipes, én heb je sterke netwerkvaardigheden? Dan kun je als senior adviseur meten direct aan de slag en bijdragen aan een efficiënte inwinning van de informatie waarmee Rijkswaterstaat de rijkswateren beheert.

Zorgen voor droge voeten en voldoende en schoon water zijn doelen van Rijkswaterstaat. Deze doelen worden bedreigd, mede door de klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan verzilting veroorzaakt door langdurige droogte, of juist wateroverlast na hevige neerslag. Om deze dreigingen het hoofd te bieden, wordt door of in opdracht van Rijkswaterstaat op talloze plaatsen in Nederland informatie over het water verzameld, waarmee maatregelen op korte en op lange termijn worden genomen. Op korte termijn kan bijvoorbeeld een spuiregime worden aangepast om zout water te weren van drinkwaterinlaatpunten, en dijkversterking is een voorbeeld van een lange termijn ingreep.

Als senior adviseur meten maak je deel uit van het cluster Advisering Meten binnen de afdeling Vaste Meetnetten. Je adviseert bij complexe meetvraagstukken op basis van je brede kennis van watersystemen, meetmethoden en meetsystemen.

Je zorgt voor een optimale vertaling van informatiebehoefte naar IV-oplossing: je adviseert over de meetmethode, de toe te passen meetsystemen, de meetlocatie en de inrichting daarvan. Vaak is gebruik maken van reeds beschikbare, of door anderen ingewonnen data, of data uit rekenmodellen, een efficiënte oplossing. Je denkt ‘out of the box’ als dit nodig is, maar kijkt ook nadrukkelijk naar mogelijke innovaties of efficiëntieverbeteringen en zorgt ervoor dat deze gerealiseerd worden.

Je hebt als senior adviseur zitting in internationale gremia, bijvoorbeeld internationale commissies zoals CEN en ISO, en vertegenwoordigt hierin Rijkswaterstaat. Innovatie- of onderzoeksopdrachten kan je uitzetten naar kennisinstituten (bijvoorbeeld naar Deltares, TU’s, of TNO), en na opdrachtverstrekking deze instituten begeleiden en op inhoudelijk vlak een gesprekspartner zijn. Het is dan ook belangrijk dat je op de hoogte bent van relevante technologische ontwikkelingen in jouw vakgebied en actief netwerkt met relevante marktpartijen en (internationale) collega-instituten.

Je ondersteunt de clustercoördinator door voorstellen te doen voor innovaties of efficiencyverbeteringen. Door jouw diepgaande fundamentele kennis van watersystemen en meetprincipes ben je ook de vraagbaak voor de overige adviseurs.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

De directie IGA bevindt zich in een transitieperiode. We ontwikkelen nieuwe en optimaliseren bestaande dienstverlening. Wij zijn daarom specifiek op zoek naar collega’s met innovatie- en realisatiekracht èn talent voor integrale en efficiënte samenwerking. Collega’s die van en met elkaar willen en kunnen leren. Die tegen een stootje kunnen, en nieuwsgierig, ondernemend en resultaatgericht zijn.

 • Je hebt een afgeronde technische studie op minimaal hbo-niveau (bijvoorbeeld technische natuurkunde, meet- en regeltechniek, fysische geografie);
 • Je hebt een brede kennis van hydrometrie en/of hydrodynamica;
 • Je hebt tenminste enkele jaren ervaring in een adviseursrol;
 • Je schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid zijn uitstekend, ook in het Engels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • De selectiegesprekken vinden plaats op 8, 9 of 10 juli 2020
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Centrale Informatievoorziening is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en vormt een grote, complexe en uitdagende wereld op het gebied van informatievoorziening (IV). Een wereld waarin big data nieuwe informatie uit grote hoeveelheden gegevens kan generen. Waarin we steeds nieuwe oplossingen vinden om onze infrastructuur beter te benutten en waarin we zorgen voor een (water)wegennet dat slim, veilig en duurzaam is. Wij zijn zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat actief en streven ernaar om een gewilde partner te zijn in de IV-dienstverlening. In totaal werken er 1060 mensen binnen CIV, verspreid over 4 directies: Ontwikkeling en Services, Inwinning en Gegevensanalyse, Informatievoorziening Netwerken en Bedrijfsvoering en Inkoop.

De directie Inwinning en Gegevensanalyse: kenniscentrum, en partner in data!

Het kenniscentrum en de centrale dienstverlener rondom data: dat is de directie Inwinning en Gegevensanalyse (IGA). Data bieden ongekende mogelijkheden om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Nederland te borgen en te verbeteren. Datagedreven werken is dan ook de ambitie en de toekomst van Rijkswaterstaat. En daar dragen wij als IGA enthousiast aan bij.

We werken aan slimme dataoplossingen en zorgen voor het efficiënt (laten) inwinnen en beschikbaar stellen van data. Volgens vastgestelde processen en kwaliteitscriteria ontwikkelen we datasets, gegevensintegratie en kaartpresentaties voor de hoofdprocessen van Rijkswaterstaat. Onze data- en informatieproducten bieden we aan via websites en gekoppelde systemen. Dit doen we in nauwe samenwerking met de directies Informatievoorziening Rijkswaterstaat Netwerken en Ontwikkeling Services.

We hebben een rijke historie in het datawerkveld, een robuuste dienstverlening en ruim driehonderd zeer deskundige medewerkers. We love data. Aan stilstand doen wij niet. Integendeel! Zo hebben we een Datalab voor datascience en data-analyse. Hier maken we gebruik van nieuwe technieken zoals machine learning en artificial intelligence. Ook investeren we continu in het verbeteren van onze datakwaliteit en –toegankelijkheid. Voor IGA betekent de ontwikkeling naar een datagedreven organisatie vooral: meer focus op de buitenwereld, het opbouwen van nieuwe dienstverlening en het optimaliseren van onze bestaande dienstverlening. De komende jaren zetten we hier dan ook sterk op in.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mark van Dorp, Afdelingshoofd

06-51399317

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

André Baars, Adviseur Werving en Selectie

06-22522742

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur meten

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Service delivery manager Wegkantstations

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur assetmanagement Landelijk Meetnet Water

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Delft, maar je reist door heel Nederland
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon