Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Senior adviseur migratieketen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 13 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD19/DGM/190347
 • Plaatsingsdatum 5 december 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

Werken bij het directoraat-generaal Migratie betekent werken in een multidisciplinair en complex beleidsterrein dat voortdurend in de politieke belangstelling staat. Als senior adviseur ketensturing behandel je dossiers die ertoe doen. Met jouw inzet heb je grote invloed op het uiteindelijke resultaat en lever je een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. 

In de migratieketen werken veel organisaties samen aan een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat bijdraagt aan de Nederlandse samenleving. Respect voor de migrant staat voorop. Jij gaat als senior adviseur aan de slag voor de afdeling Ketensturing van de directie Regie Migratieketen. Voor een goede invulling van je werk zoek je proactief de samenwerking met collega's binnen het directoraat-generaal en met andere onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Je zorgt voor een optimale afstemming, zowel binnen als buiten de migratieketen.
 
Je bent binnen de afdeling breed inzetbaar als account- en dossierhouder. Welke dossiers dat zijn, bepalen we samen op basis van je kennis en ervaring en de behoefte vanuit de afdeling. Binnen jouw dossiers signaleer je verbetermogelijkheden en knelpunten in de keten en kom je met concrete en haalbare oplossingen. Je adviseert de leiding over relevante ontwikkelingen, handelingsperspectieven en risico's.

Je neemt op eigen initiatief de verantwoordelijkheid voor urgente en complexe dossiers. Denk hierbij aan dossiers over de aansluiting tussen de strafrecht en de migratieketen, de verdere ontwikkeling van de governance in de keten, de maatregelen tegen overlastgevers of het account Dienst Terugkeer en Vertrek. Ook vraagstukken met een cijfermatige en budgettaire component pak je met succes op.

Functie-eisen

 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met de begrotingscyclus en P&C-cyclus en je hebt cijfermatig inzicht.
 • Je bent gewend te werken op bestuurlijk-sensitieve dossiers en je kent de politiek-bestuurlijke context goed.
 • Je ziet het als een uitdaging om te werken op een complex beleidsterrein dat in de politieke belangstelling staat.
 • Je bent flexibel en breed inzetbaar.
 • Je pakt graag de regierol op dossiers, werkt zeer zelfstandig, en hebt continu oog voor het doel op de (middel)lange termijn.
 • Je weet een dossier op strategisch niveau verder te brengen.
 • Je bent analytisch sterk en weet het overzicht te houden en de samenhang te bewaken, waarbij je de prioriteiten scherp voor ogen houdt.
 • Je weet snel en gemakkelijk te schakelen op verschillende fronten en tussen verschillende dossiers.
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht en je hebt strategisch inzicht.
 • Je werkt graag en goed samen in teamverband en de verschillende netwerken.
 • Je ondersteunt minder ervaren medewerkers in hun werkzaamheden en ontwikkeling.
 • Je bent stressbestendig en nauwkeurig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

De sollicitatiegesprekken zijn in principe gepland op woensdag 18 en donderdag 19 december 2019.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten, zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen en relatiemanagement.

Afdeling Ketensturing
De afdeling Ketensturing ondersteunt de directie bij haar inzet voor de migratieketen en faciliteert de overlegstructuren. Onze accounthouders houden contact met individuele ketenpartners en adviseren de directeur-generaal in haar rol als opdrachtgever van de IND, het COA en de DT&V en als gezagsdrager over de vreemdelingentaken van de politie en de marechaussee. Wij adviseren de directeur DRM als ketenregisseur.

We ondersteunen de (organisaties in de) migratieketen met het formuleren van heldere en uitvoerbare afspraken over onze doelen en we monitoren de uitvoering daarvan. Verder analyseren we de (sturings)informatie van ketenpartners, signaleren we ontwikkelingen en adviseren de afzonderlijke partners en de keten als geheel hoe te handelen. Ook wijzen we op de financiële gevolgen van de uitvoering van de ketendoelstellingen en het migratiebeleid. Onze afdeling bestaat uit twee teams:

 • Het team Ketensamenwerking kun je zien als de ‘smeerolie’ van de keten: wij bevorderen de onderlinge samenwerking en faciliteren de bijbehorende overlegstructuren. Ook onderhouden wij contact met individuele ketenpartners.  We adviseren de directeur-generaal als opdrachtgever en gezagsdrager.
 • Het team Ketenbekostiging bereidt de financiële afspraken voor die DGM maakt met alle relevante organisaties. Vervolgens houdt het team vinger aan de pols, zodat dat deze afspraken ook worden nageleefd. Hierbij gaat het zowel om afspraken met de individuele partners als met de keten als geheel. Er vindt geen beleidswijziging plaats zonder dat Ketenbekostiging heeft bekeken of er financiële gevolgen zijn voor de migratieketen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De minister en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Migratie
Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.

DGM zorgt voor:

 • de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
 • een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
 • de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
 • de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

DGM bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:

 • De directie Regie Migratieketen;
 • De directie Migratiebeleid;
 • Het Bureau Internationaal Migratiebeleid.

In de migratieketen werkt DGM nauw samen met een keten van uitvoeringsorganisaties op het (publieke) vreemdelingenterrein. Daarbij kun je denken aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Andere partners binnen de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zijn de rechtspraak, VluchtelingenWerk Nederland, en Stichting Nidos.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Arthur Brouwer

06-50094070

Miriam Kremer

06-50738501

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

W.J. van den Burg

06-52809428

M.A. van Driel

06-48100331

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner secretaris-generaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Senior beleidsmedewerker terrorismebestrijding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Wetgevingsjurist, sector Straf- en Sanctierecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon