• Den Helder
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 7 juli 2024
 • Vaste aanstelling
Kenmerk: 497083, Plaatsingsdatum: 10 juni 2024

De Functie

Zorg jij voor een goede kwaliteit van de werk- en leefomgeving van onze militairen bij het Commando Zeestrijdkrachten?
Het Commando Zeestrijdkrachten heeft diverse locaties in Nederland van waaruit zij haar activiteiten ontplooit. De bekendste is de Marinehaven Den Helder, maar ook de Marinierskazerne Doorn en beide kazernes in Amsterdam en Rotterdam vallen hieronder. Op alle locaties wordt gewerkt, gesport en samengeleefd.

De twee grote locaties Marinehaven en Marinierskazernes liggen tegen Natura2000 gebieden aan, de kazernes in de stad uiteraard in stedelijk gebied. Daarom liggen er vele uitdagingen op het gebied van milieu, niet in het minst vanwege de Omgevingswet die binnenkort van kracht wordt. We zoeken hiervoor een milieuspecialist.

Wat ga je doen?
Je ondersteunt en adviseert de Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten (PC-ZSK), de Directeur Integrale Bedrijfsvoering & Bestuur en de andere directies bij CZSK op het gebied van naleving van geldende wet- en regelgeving en de verantwoordelijkheden voor milieuzorg en milieumanagement.

Daarnaast vertaal je rijks- en defensie breed milieubeleid naar kaders en werkwijzen voor CZSK-directies en (onder-)afdelingen. Je adviseert het lijnmanagement gevraagd en ongevraagd over het aanpassen van beleid, kaders, procedures en uitvoeringsplannen. Ook doe je voorstellen voor (meerjaren-)doelstellingen en uitvoeringsprogramma’s ter verbetering van milieuzorg. Het lijnmanagement bij de walinrichtingen kan rekenen op jouw ondersteuning bij het vaststellen van het gewenste niveau van milieuzorg en het stimuleren van toepassing van risicomanagement.
Daarnaast werk je mee aan grote, complexe en politiek gevoelige opgaven voor de walinrichtingen van CZSK. Voor het toepassen en borgen van het Veiligheids- & Milieumanagementsysteem draag je zorg voor de juiste documentatie en geef je advies, voorlichting en scholing aan lijnmanagers, stafafdelingen en (sub)eenheden.

Kortom, een zeer afwisselende baan met diverse rollen waarin je echt het verschil kan maken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar kom je te werken?
Als Senior adviseur Milieu kom je te werken bij de sectie Milieu, een leuk team van 5 personen, binnen Bureau Leefomgeving. Samen met de andere collega’s binnen Leefomgeving creëer je een aantrekkelijke werk- en leefomgeving voor het personeel van CZSK. In het team van Sectie Milieu heeft ieder zijn eigen specialisme (bijvoorbeeld wet- en regelgeving of gevaarlijke stoffen). Bureau Leefomgeving maakt deel uit van de afdeling Veiligheid, Kwaliteitsbewaking en Leefomgeving, onderdeel van de directie Integrale Bedrijfsvoering en Bestuur (IB&B). Dit is de staf van het Commando Zeestrijdkrachten.
De werklocatie is gebouw Albatros op het terrein van de Marinehaven; maar ook kan je een deel van de tijd thuis werken. Enkele keren per maand zal je op pad zijn naar de andere Marine-locaties in Nederland.

Ministerie van Defensie

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK), ook bekend als de Koninklijke Marine, is onderdeel van de Nederlandse Defensie. CZSK opereert wereldwijd om veiligheid te realiseren, zowel op zee als vanuit zee. CZSK doet dit door (militair) personeel op te leiden en te trainen, zowel voor de schepen als voor het Korps Mariniers, als ook het onderhouden van het materieel. Alle activiteiten daartoe vinden plaats op diverse locaties in Nederland.
Omdat CZSK onderdeel is van de Nederlandse samenleving, streeft CZSK ernaar om zo min mogelijk (negatieve) invloed te hebben op de leefomgeving, zowel voor de Nederlandse burgers in bewoond gebied als ook op de natuur zoals de oefengebieden op de Veluwe, de Waddenzee en Noordzee. Daarom wil CZSK zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu. Ondersteuning aan de diverse organisatiedelen door specialisten Milieu is dan ook cruciaal voor de missie van CZSK.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ (TD) E.O. Pul, Hoofd Bureau Fysieke

06 12092281

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior adviseur milieu

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior medewerker (FGO, IT, ECP)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur SAP

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon